Trajanje: 27.04.-02.05.2022.
Lokacija: Turska - Istanbul
Cena: 119€
Rezerviši
 • ISTANBUL

  Romantična prestonica na dva kontinenta

  6 dana / 3 noćenja, autobusom

  27.04.-02.05.2022.

  HOTEL EMGE 3* 

  HOTEL BUYUK PARIS 3*

  PROGRAM PUTOVANJA:

  1.DAN (27.04.2022.): SRBIJA – BUGARSKA – TURSKA
  Polazak iz Čačka oko 14h, iz Vrnjačke Banje oko 15h, sa Pojata oko 16h(tačno vreme polaska biće definisano najkasnije dva dana pred put). Noćna vožnja preko Bugarske ka Turskoj sa usputnim zadržavanjima zbog graničnih formalnosti, odmora i osveženja.

  2.DAN (28.04.2022.): ISTANBUL
  Dolazak u Istanbul u jutarnjim satima. Obilazak grada i panoramsko razgledanje sa vodičem:  Panorama istorijskog dela grada, silazak na Bosfor, Zatni rog, most Galata, Dolmabahače, moderni kvartovi grada Taksim i Bejolu… Povratak u stari grad, smeštaj u hotel. Slobodno vreme. Šetnja do džamije Suleymaniye sa vidikovcem sa kog se pruža najlepši pogled na grad, Zlatni rog, Bosfor. Šetnja do čuvene Kapali Čaršije… Noćenje.

  3.DAN (29.04.2022.): ISTANBUL
  Doručak. Fakultativno program – Vaseljenska patrijaršija i beomski kvart Fener a potom krstarenje Bosforom, pogled na najlepše palate i najvrednije spomenike iz istorije ovog grada koji leži na dva kontinenta..Posle vožnje brodom, šetnja do čuvene egipatske pijace – najleši začini, čajevi, kafa.. živopisni most Galata sa bezbroj restorana. Šetnja do kule Galata i kvarta Taksim i čuvene ulice Istiklal. Noćenje.

  4.DAN( 30.04.2022.): ISTANBUL
  Doručak. Celodnevni fakultativni izlet na Prinčevska ostrva u pratnji lokalnog vodiča. Odlazak autobusom do pristaništva, vožnja brodom do arhipelaga koji čine devet ostrva od kojih je najveće Bujukada. Na gotovo svim ostrvima se nalaze pravoslavni manastiri koji su korišćeni kao egzil pretendenata na carski presto. Slobodno vreme za individualno razgledanje.Povratak brodom u Istanbul.  Noćenje.

  5.DAN (01.05.2022.): TURSKA – BUGARSKA – SRBIJA
  Doručak. Napuštanje hotela. Mogućnost fakultativnog obilaska najužeg istorijskog jezgra grada: Hipodrom, Plava džamija ( Sultan Ahmed), Aja Sofija, Topkapi palata – rezidencija turskih Sultana…Šetnja kroz burnu istoriju nekadašnje velike Otomanske imperije. Slobodno vreme. Polazak iz Istanbula u popodnevnim satima. Noćna vožnja preko Bugarske.

  6.DAN (02.05.2022.): SRBIJA
  Dolazak u Pojate/ Vrnjačku Banju/ Čačak u prepodnevnim satima. Kraj programa.

  CENA ARANŽMANA: 119 €

  LAST MINUTE Hotel EMGE 3*  109 €

  HOTEL BUYUK PARIS 3* 99€

  -Plaćanje je u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate-

  NAČIN PLAĆANJA:
  – Gotovinsko plaćanje: 30% prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 10 dana pre početka putovanja,
  – Odloženo plaćanje na rate: 40% prilikom rezervacija, ostatak (60%) na 3-5 jednakih mesečnih rata, čekovima građana, realizacija svakog 10. ili 20. u mesecu,
  – Plaćanje karticama: Visa, Master, Maestro, Dina,
  – Preko računa: uz profakturu izdatu od strane agencije Jungman Travel.

  ARANŽMAN OBUHVATA:
  – Prevoz modernim turističkim autobusima (KLIMA, TV – VIDEO…) na navedenim relacijama po programu putovanja,
  – Obilaske po programu putovanja,
  – Smeštaj na bazi 3 noćenja sa doručkom (buffet) u hotelu sa 3* u Istanbulu (1/2, 1/2+1 sobe)

  ARANŽMAN NE OBUHVATA:
  -Fakultativne izlete,
  -Individualne troškove,
  -Međunarodno putno osiguranje.

  – Doplate: Doplata za 1/1 sobu 60€
  – Usluge transfera: Užice 10€, Požega 5€

  FAKULTATIVNI IZLETI: 

  – Obilazak Hipodrom – Plava džamija – Aja Sofija – Topkapi palata 20€(bez ulaznice za Topkapi, kupuje se individualno na licu mesta)
  – Poludnevni izlet na Prinčevska ostrva – 25€ (prevoz do/od luke, brod, lokalni vodič)
  – Vožnja brodom po Bosforu i Veseljenska patrijaršija – 20€ ( brod i vodič)
  – Tursko veče u restoranu – 30€ (zavisno od epidemiološke situacije – program, večera i 2 pića)

 • Preuzmi program u PDF / WORD

  NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA:
  Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cene fakultativnih izleta su po osobi, minimum za realizaciju izleta je 25 putnika. Cena izleta se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije. Cene izleta podložne su promenama u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika ili u slučaju promena cena ulaznica za muzeje i lokalitete, goriva, putarina, parkinga, tunela, trajekta…Termini i program fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, vremenskih uslova, rasporeda plovidbe brodova i objektivnih okolnosti. Fakultativni izleti su organizovani od strane lokalne agencije, ino-partnera. Svu odgovornost prilikom izvođenja fakultativnih izleta snosi ino-partner. Izvršilac usluga na odredištu je ino-partner Iskra travel Istanbul. Fakultativni izleti se plaćaju na licu mesta, isključivo u evrima, ino partneru ili pratiocu grupe.

  NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:
  U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova. Svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi.
  Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera.Hotel 3* nalazi se u starom istorijskom jezgru (Laleli, Aksaraj, Fatih….) u trgovačkoj i turističkoj zoni, u blizini Kapali čaršije. Tačan naziv hotela biće poznat min. 7 dana pre polaska.  Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.
  U pojedinim smeštajnim objektima treći ležaj može biti pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od mogućnosti smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, tako da ne mora biti standardnih dimenzija. Treći ležaj na UPIT.
  Jačina signala Wi-Fi internet konekcije zavisi od kvaliteta signala koji pruža lokalni provajder kojeg je vlasnik smeštajnog objekta odabrao i od trenutnog broja korisnika na mreži. Organizator putovanja ne može da utiče i nije odgovoran za kvalitet Wi-Fi konekcije.
  Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta
  Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj…)

  NAPOMENE:

  – Svaka promena programa putovanja od strane samog putnika u toku putovanja, a uz saglasnost predstavnika agencija ne predstavlja izmenu ugovorenog programa
  – Rok za prijavljivanje je 15 dana pre putovanja ili do popune mesta,
  – Organizator putovanja zadržava pravo izmene programa putovanja (redosled pojedinih sadržaja u programu usled objektivnih okolnosti). Svi putnici po prihvatanju programa obavezni su da se upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja, uslovima putnog zdravstvenog osiguranja i opštim uslovima putovanja turističke agencije
  – Smeštajni objekti u ovom programu su kategorisani od strane Turističke Asocijacije Turske,
  – U slučaju promene u cenama prevoznika, konzularnog predstavništva i osiguravajućih društava agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana,
  – Organizator ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja, dobijenih od strane radnika agencije kao i radnika ovlašćenih subagenata, koje nisu u skladu sa elementima zaključenih ugovora o putovanju,
  – Obaveza je putnika da za putovanje obezbedi ispravan putni dokument i da se pridržava carinskih i drugih propisa. Organizator ne snosi odgovornost za neispravnost pasoša ili vize i nije odgovoran ukoliko pogranične ili imigracione službe ne odobre ulazak putnika u drugu zemlju. Putnik sam snosi troškove svog povratka u Srbiji. U slučaju gubitka putnog dokumenta, putnik sam snosi troškove svog boravka u mestu konzularnog predstavništva kao i troškove puta priključenja grupi ili povratku u Srbiju,
  – Putnici koji nisu državljani Srbije, u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju,
  – Minimalan broj putnika za realizaciju putovanja je 45. Aranžman je moguće realizovati i sa manjim brojem putnika uz neophodne korekcije cene i uslova putovanja uz saglasnost prijavljenih putnika. U slučaju nedovoljnog broja putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre polaska,
  – Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja (satnica je uskladjena kako sa programom putovanja tako i sa zakonom o saobraćaju), ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi obavljanja procedure povraćaja poreza –  “tax free”, pa Vas molimo da to imate u vidu,
  – Raspored sedenja u autobusu po redosledu prijave. Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu, koje mu dodeli agencija i naknadne izmene nisu moguće,
  – Putnik je dužan da agenciju za slučaj potrebe pružanja određene pomoći, u pisanoj formi, na papiru ili na drugi odgovarajući način, obavesti o nedostacima smeštajnih jedinica, najkasnije u roku do mesec dana od dana utvrđivanja nedostatka,
  – Putnik može da izjavi reklamaciju na mestu koje je određeno za prijem reklamacija usmeno, telefonom, pisanim ili elektronskim putem, uz dostavu ugovora o prodatom aranžmanu. Agencija i prevoznik su dužni da potrošaču izdaju pismenu potvrdu ili elektronskim putem potvrde prijem reklamacije, a da najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovore potrošaču na izjavljenu reklamaciju.

  Uz program Istanbul važe Opšti uslovi putovanja – Jungman Travel, Čačak, licenca Ministarstva turizma OTP 187/2021.

  OBАVEŠTENJE O NАČINU I MESTU PRIJEMА REKLАMАCIJА (sa izvodima Zakona o zaštiti potrošača)
  Zа vreme trаjаnjа turističkog putovаnjа, nа odstupаnje od ugovorа, potrošаč ukаzuje orgаnizаtoru, lokаlnom predstаvniku orgаnizаtorа i lokаlnoj аgenciji nа koju je orgаnizаtor uputio potrošаčа zа slučаj potrebe pružаnjа određene pomoći. POTROŠАČ NE MOŽE DА ZАHTEVА UMАNJENJE CENE АKO NESАVESNO PROPUSTI DА UKАŽE NА ODSTUPАNJА IZMEĐU PRUŽENIH I UGOVORENIH USLUGА ZA VREME TRAJANJA TURISTIČKOG PUTOVANJA. Potrošаč je dužаn dа orgаnizаtorа, lokаlnog predstаvnikа orgаnizаtorа ili lokаlnu аgenciju nа koju je organizator uputio potrošаčа zа slučаj potrebe pružаnjа određene pomoći, u pisаnoj formi, nа pаpiru ili nа drugi odgovаrаjući nаčin, obаvesti o nedostаcimа izvršenih uslugа, nаjkаsnije u roku do mesec dаnа od dаnа utvrđivаnjа nedostаtаkа. Аko potrošаč propusti dа blаgovremeno obаvesti orgаnizаtorа o nedostаcimа pruženih uslugа ne može zаhtevаti umаnjenje cene iz člаnа 104. ovog zаkonа, rаskid ugovorа iz člаnа 105. ovog zаkonа i nаknаdu štete iz člаnа 107. ovog zаkonа, osim аko se odgovornost zа propuštаnje rokа iz stаvа 1. ovog člаnа ne može stаviti potrošаču nа teret. Potrošаč može dа izjаvi reklаmаciju usmeno nа mestu koje je određeno zа prijem reklаmаcijа, telefonom, pisаnim putem, elektronskim putem, odnosno nа trаjnom nosаču zаpisа, uz dostаvu rаčunа nа uvid ili drugog dokаzа o kupovini (kopijа rаčunа, slip i sl.). Prodаvаc je dužаn dа potrošаču izdа pisаnu potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklаmаcije, odnosno sаopšti broj pod kojim je zаvedenа njegovа reklаmаcijа u evidenciji primljenih reklаmаcijа. Prodаvаc je dužаn dа bez odlаgаnjа, а nаjkаsnije u roku od 8 dаnа od dаnа prijemа reklаmаcije, pisаnim ili elektronskim putem odgovori potrošаču nа izjаvljenu reklаmаciju. MESTO ODREĐENO ZA PRIJEM REKLAMACIJA: Jungman Travel d.o.o., Pivarska 13, Čačak;
  telefon: +381 32-34-34-10; e-mail: jungmantravel@mts.rs; Osoba ovlašćena za prijem reklamacija, tokom korišćenja smeštaja i prevoza kao i nakon završetka usluge je:  Ivan Petrovic.

Meni
Najtraženije
Klikni da pozoveš