Dubai Nova godina - putovanje sa agencijom Jungman
Trajanje: svaki dan od januara do septembra 4,5,6 ili 7 noćenja
Lokacija: Dubai, Ujedinjeni Arapski Emirati
Cena: od 309€
Rezerviši
 • DUBAI INDIVIDUALNO AVIONOM 2024.

  Uz uključen transfer, predstavnika i razgledanje grada sa vodičem!!!

  individualni aranžmani na 4/5/6/7 noćenja
  (minimum 2 osobe u 1/2 ili 1/1 sobama, prema izboru putnika i raspoloživosti)

  Program putovanja DUBAI INDIVIDULANO AVIONOM 2024.:

  Dubai individualno avionom 2024. – datumi polaska: svakog dana od januara do septembra 2024. na izabrani broj noćenja

  *Agencija može da asistira prilikom kupovine avio karata, može ih kupiti u vaše ime ili ih možete kupiti individualno. Takođe, moguće je poleteti sa drugih aerodroma u regiji: Zagreb, Sarajevo itd..

  Dan 1.: Dolazak na aerodrom Dubai ili aerodrom *Abu Dhabi. Na aerodromu će sve putnike dočekati predstavnik agencije. Transfer do izabranog hotela i smeštaj. Noćenje. 

  Dan 2. – 5/6/7/8: Doručak. Boravak na destinaciji i fakultativni izleti:

  • Poludnevni obilazak grada sa lokalnim vodičem (uključen u cenu)
  • Paket izleta – 110€ po osobi i uključuje: Marina Dhow Cruise sa uključenom večerom tokom krstarenja i transferom od/do hotela Safari izlet u pustinju sa uključenom večerom tokom izleta i transferom od/do hotela,

  ** Svi izleti su grupni, tj putnici se priključuju grupi koja je sastavljena od putnika iz svih hotela sa kojima naš partner u Dubaiju sarađuje.

  *** Izleti se realizuju prema dinamici jedan dnevno, ili prva dva izleta sa spiska mogu biti realizovana u jednom danu, i ogranizuju se prema rasporedu partnera koji realizuje izlete

  Noćenje.

  Dan 5/6/7/8.: Doručak. Odjava iz hotela. Transfer do aerodroma. Dolazak u Beograd. Kraj programa.

  DUBAI INDIVIDUALNO AVIONOM 2024.

  FIRST MINUTE CENA za period JANUAR – APRIL 2024. 

  HotelKategorijaUslugaCena aranžmana
  4 noći
  Cena aranžmana
  5 noći
  Cena aranžmana
  6 noći
  Cena aranžmana
  7 noći
  Ibis One Central Hotel 3*BB369€409€449€489€
  Novotel WTC hotel4*BB399€459€499€549€
  Al Jaddaf Rotana Suite Hotel5*BB619€829€929€1139€

  FIRST MINUTE CENA za period MAJ – SEPTEMBAR 2024. 

  HotelKategorijaUslugaCena aranžmana
  4 noći
  Cena aranžmana
  5 noći
  Cena aranžmana
  6 noći
  Cena aranžmana
  7 noći
  Ibis One Central Hotel 3*BB309€349€369€389€
  Novotel WTC hotel4*BB349€369€399€429€
  25Hours Hotel Dubai One Central5*BB429€479€539€589€

  *Cene su garantovane tek po uplati aražmana i potvrdi od strane ino partnera u roku od 48h!!*

  -Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti prema srednjem kursu NBS na dan uplate-

  ARANŽMAN OBUHVATA (Dubai individualno avionom 2024.)

  – Smeštaj u dvokrevetnim ili dvokrevetnim+pomoćni ležaj?? u izabranom hotelu na 4/5/6/7 noćenja sa uključenim doručkom,
  – Transfer u dolasku od aerodroma u Dubaiju do hotela, transfer u povratku od hotela do aerodroma u Dubaiju, (*u slučaju da putnici sleću na aerodrom u Abu Dabiju, doplata za transfer iznosi 75€)
  – Poludnevni obilazak grada sa lokalnim vodičem
  – Troškove organizacije,
  – Asistenciju lokalnog partnera na destinaciji.

  ARANŽMAN NE OBUHVATA (Dubai individualno avionom 2024.)

  – Avionski prevoz – prema cenama avio kompanija na dan kupovine
  – doplatu za transfer sa aerodroma Abu Dhabi – 75€ po osobi
  Paket fakultativnih izleta: 110€ koji uključuje Marina Dhow Cruise sa uključenom večerom tokom krstarenja i transferom od/do hotela i Safari izlet u pustinju sa uključenom večerom tokom izleta i transferom od /do hotela
  – Individualne troškove.

  AVIONSKI PREVOZ:

  – Avio kompanija Fly Dubai ima direketne letove na relaciji Beograd – Dubai – Beograd i transfer do/od hotela je uključen u cenu.

  – Avio kompanija Wizz Air ima direktne letove na relaciji Beograd – Abu Dhabi – Beograd i transfer od aerodroma u Abu Dhabiju do/od hotela u Dubaiju se doplaćuje 75€ po osobi (obuhvata transfer u odlasku i povratku).

  *Agencija može da asistira prilikom kupovine avio karata, može ih kupiti u vaše ime ili ih možete kupiti individualno. Takođe, moguće je poleteti sa drugih aerodroma u regiji: Zagreb, Sarajevo itd..

  Program možete preuzeti u WORD/PDF

  Možete pročitati o Dubai putovanju u priči na našem blogu.

 • DUBAI INDIVIDUALNO AVIONOM 2024.

  NAČIN PLAĆANJA:
  – Gotovinsko plaćanje: 100 % prilikom rezervacije
  – Odloženo plaćanje na rate: 60 % prilikom rezervacije, ostatak ( 40% ) na 3 jednake mesečne rate čekovima građana, realizacija svakog 10. ili 20. u mesecu najkasnije do 20.03.2024.;
  – Plaćanje karticama: Visa, Master, Maestro, Dina;
  – Preko računa: uz profakturu izdatu od strane agencije Jungman travel.

  *Cene su garantovane tek po uplati aražmana i potvrdi od strane ino partnera u roku od 48h!!*

  -Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti prema srednjem kursu NBS na dan uplate-

 • DUBAI INDIVIDUALNO AVIONOM 2024.

  NAPOMENE:
  Rok za prijavu

  – Rok za prijavljivanje je 35 dana pre putovanja ili do popune mesta. – Minimalan broj putnika za realizaciju putovanja je 2. Aranžman je moguće realizovati i sa manjim brojem putnika uz neophodne korekcije cene i uslova putovanja uz saglasnost prijavljenih putnika. – U slučaju nedovoljnog broja putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre polaska.

  Obaveze putnika

  – Obaveza je putnika da za putovanje obezbedi ispravan putni dokument i da se pridržava carinskih i drugih propisa. Organizator ne snosi odgovornost za neispravnost pasoša ili vize i nije odgovoran ukoliko pogranične ili imigracione službe ne odobre ulazak putnika u drugu zemlju. Putnik sam snosi troškove svog povratka u Srbiji. U slučaju gubitka putnog dokumenta, putnik sam snosi troškove svog boravka u mestu konzularnog predstavništva kao i troškove puta priključenja grupiili povratku u Srbiju,

  – Putnici koji nisu državljani Srbije, u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.

  – Jednom bukirani smeštaj kao i avio karta se ne mogu otkazati niti postoji mogućnost povraćaja novca mimo odobrenja pružaoca usluge.

  Uslovi izmene programa DUBAI INDIVIDUALNO AVIONOM 2024.

  – Svaka promena programa putovanja od strane samog putnika u toku putovanja, a uz saglasnost predstavnika agencija ne predstavlja izmenu ugovorenog programa
  – Organizator putovanja zadržava pravo izmene programa putovanja (redosled pojedinih sadržaja u programu usled objektivnih okolnosti).

  – Svi putnici, po prihvatanju programa, obavezni su da se upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja, uslovima putnog zdravstvenog osiguranja i opštim uslovima putovanja turističke agencije

  Smeštaj

  – Smeštajni objekti u programu su kategorisani od strane Turističke Asocijacije UAE.
  – Putnik je dužan da agenciju, za slučaj potrebe pružanja određene pomoći, u pisanoj formi, na papiru ili na drugi odgovarajući način, obavesti o nedostacima smeštajnih jedinica, najkasnije u roku do mesec dana od dana utvrđivanja nedostatka,

  Cene

  – U slučaju promene u cenama prevoznika, konzularnog predstavništva i osiguravajućih društava agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana,
  – Organizator ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja, dobijenih od strane radnika agencije kao i radnika ovlašćenih subagenata, koje nisu u skladu sa elementima zaključenih ugovora o putovanju,

  OBАVEŠTENJE O NАČINU I MESTU PRIJEMА REKLАMАCIJА (sa izvodima Zakona o zaštiti potrošača)

  – Zа vreme trаjаnjа turističkog putovanja  Dubai individualno avionom 2024. nа odstupаnje od ugovorа, potrošаč ukаzuje orgаnizаtoru, lokаlnom predstаvniku orgаnizаtorа i lokаlnoj аgenciji, nа koju je orgаnizаtor uputio potrošаčа, zа slučаj potrebe pružаnjа određene pomoći.

  Obaveza potrošača

  – Potrošаč može dа izjаvi reklаmаciju usmeno nа mestu koje je određeno zа prijem reklаmаcijа, telefonom, pisаnim putem, elektronskim putem, odnosno nа trаjnom nosаču zаpisа, ili nа drugi odgovаrаjući nаčin obаvesti o nedostаcimа izvršenih uslugа, nаjkаsnije u roku do mesec dаnа od dаnа utvrđivаnjа nedostаtаkа.
  – Аko potrošаč propusti dа blаgovremeno obаvesti orgаnizаtorа o nedostаcimа pruženih uslugа ne može zаhtevаti umаnjenje cene iz člаnа 104. ovog zаkonа, rаskid ugovorа iz člаnа 105. ovog zаkonа i nаknаdu štete iz člаnа 107. ovog zаkonа, osim аko se odgovornost zа propuštаnje rokа iz stаvа 1. ovog člаnа ne može stаviti potrošаču nа teret.

  Obaveza prodavca

  – Prodavac je dužаn dа bez odlаgаnjа, а nаjkаsnije u roku od 8 dаnа od dаnа prijemа reklаmаcije, pisаnim ili elektronskim putem odgovori potrošаču nа izjаvljenu reklаmаciju. MESTO ODREĐENO ZA PRIJEM REKLAMACIJA: Jungman Travel d.o.o., Pivarska 13, Čačak; telefon: +381 32-34-34-10; e-mail: jungmantravel@mts.rs; Osoba ovlašćena za prijem reklamacija, tokom korišćenja smeštaja i prevoza kao i nakon završetka usluge je: Ivan Petrovic.

  Organizator putovanja Dubai individualno avionom 2024.– Jungman Travel, licenca Ministarstva turizma OTP 187/2021.
  Uz program putovanja važe uslovi UAE o smeštajnim kapacitetima, kao i opšti uslovi izabrane avio kompanije
  Uz ovaj program važi cenovnik br.2 od 15.03.2024.

  Turistička agencija JUNGMAN TRAVEL poseduje garanciju putovanja u visini od 50.000 € (polisa osiguranja br. 470000057828) osiguravajuće kompanije “TRIGLAV osiguranje a.d.o.”. za slučaj insolventnosti organizatora putovanja i za slučaj naknade štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja koje su određene Opštim uslovima putovanja i programom putovanja. Garancija putovanja aktivira se prijavom korisnika garancije putovanja pisanim putem, preko e-mail-a, telegramom ili na neki drugi sličan način na adresu: TRIGLAV osiguranje a.d.o. Novi Beograd, Milutina Milankovića 7A, tel: +381 11 33 05 100, e-mail: office@triglav.rs

Meni
Najtraženije
Call Now ButtonKlikni da pozoveš