istanbul avio
Trajanje: 30.04 - 04.05.2024. 5 dana / 4 noćenja
Lokacija: Turska, Istanbul
Cena: FIRST MINUTE CENA 459€ - SIGURAN POLAZAK!!
Rezerviši
 • ISTANBUL AVIO 

  -grad na dva kontinenta-

  SIGURAN POLAZAK!

  5 dana / 4 noćenja, avionom

  30.04 – 04.05.2024.

  AERODROM MORAVA – KRALJEVO

   

  Istanbul – grad koji leži na dva kontinenta, Evrope i Azije. Uobličile su ga četiri civilizacije : grčka, rimska, vizantijska i osmanlijska. Grad je podignut na mestu gde se susreću istok i zapad, a kroz svoju istoriju je ponosno nosio imena: Vizantion, Novi Rim, Konstantinopolj, Carigrad i Istanbul. Danas je megalopolis u kom živi i radi preko 17 miliona stanovnika na dva kontinenta. Moderni Trg Taksim ili kvartovi Bejoglu i Osmanbej, će učiniti da se osećate kao u bilo kojoj svetskoj metropoli, dok ćete se šetajući Sultanahmet trgom neizbežno vratiti par stotina ili čak hiljada godina unazad. Novo i staro, Orijent i Evropa, islam i hrišćanstvo – nigde ih nećete naći ovako isprepletene i neraskidivo povezane kao u Istanbulu.

  PROGRAM PUTOVANJA ISTANBUL AVIO:

  1. DAN: Kraljevo (putovanje Istanbul avio)

  Sastanak grupe na aerodromu Morava ( Kraljevo) u 07:30h. Posle čekiranja let za Istanbul u 09:30h. Sletanje u Istanbul u 12:45, po lokalnom vremenu. Transfer do hotela. Smeštaj u hotel. Fakultativni odlazak do najlepšeg vidikovca Istanbula – PIERRE LOTI, koji krije dirljivu ljubavnu priču, uz obilazak Ejupove Džamije i turbeta Mehmed Paše Sokolovića (spolja). Slobodno vreme za kafu sa pogledom na čitav grad. Povratak u hotel. Noćenje.

  2. DAN: Istanbul (putovanje Istanbul avio)

  Doručak. Slobodan dan za individualne aktivnosti. Fakultativno: obilazak znamenitosti – Aja Sofija (spolja) – nekadašnja  najveća crkva sveta, Plava džamija – jedna od najspektakularnijih džamija na svetu, Kapali čaršija, Hipodrom –nekadašnje središte grada, Topkapi palata (spolja) – sedište otomanske imperije. Ko želi fakultativno obilazak Topkapi palate. Slobodno popodne. U večernjim satima fakultativni odlazak na brod, na večeru sa programom (tursko veče). Noćenje.

  3. DAN: Istanbul (putovanje Istanbul avio)

  Doručak. Slobodno vreme ili fakultativni izlet na Prinčevska ostrva – naziv su dobila u vreme Vizantije, kada su na njih dovođeni prognani prinčevi i princeze i nepodobni članovi carske familije. Osmanlije su, takođe, nastavile tu tradiciju. Danas su prinčevska ostrva biserni spoj arhitektura i vera – hrišćanske (pravoslavne i katoličke), islamske i jevrejske. Povratak u hotel. Slobodno vreme. Noćenje.

  4. DAN: Istanbul (program Istanbul avio)

  Doručak. Slobodan dan za individualne aktivnosti ili fakultativni obilazak Egipatske pijace, Vaseljenske patrijaršije, i živopisnog kvarta Fener ili Balat, poznatog po šarenim stepenicama i zgradama. Zatim fakultativni odlazak na krstarenje Bosforskim moreuzom u pratnji lokalnog vodiča. Nakon krstarenja, fakultativni obilazak Dolmabahče palate. U povratku moguće slobodno vreme na trgu Taksim i glavnoj ulici Istiklal u kojoj se nalazi i Galata kula (samostalni povratak u hotel za one koji ostanu na Taksimu.) Noćenje.

  5. DAN: Istanbul (program Istanbul avio)

  Doručak. Napuštanje hotela. Transfer do aerodroma u 10:30. Čekiranje i let u 13:30h . Sletanje na aerodrom Morava u Kraljevu u 14:35h. Kraj putovanja.

  Istanbul avio

  CENA ARANŽMANA – 509 €
  FIRST MINUTE CENA – 459 € SIGURAN POLAZAK!

  Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS, na dan uplate.

  Način plaćanja:
  Gotovinsko plaćanje: 50% prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 15 dana pre početka putovanja.
  Odloženo plaćanje na rate: 50% prilikom rezervacija, ostatak (50%) na 3  jednake mesečne rate, čekovima gradjana, realizacija  svakog 10. ili 20. u mesecu
  Plaćanje karticama: Visa, Master, Maestro, Dina
  Preko računa: uz profakturu izdatu od strane agencije Jungman Travel.

  Aranžman Istanbul avio obuhvata:

  – Avio prevoz na relaciji : aerodrom Morava – Istanbul – Morava, sa uljučenim avio taksama (cene aerodromskih taksi i taksi za gorivo su podložne promeni do samog polaska na put, i agencija zadržava pravo da, u slučaju povećanja cena taksi koriguje cenu u skladu sa novonastalim okolnostima.),
  – Smeštaj u hotelu sa Edition hotel 4* Beyazit na bazi četiri noćenja sa doručkom,
  – Usluge pratioca grupe na sprskom jeziku,
  – Transfer aerodrome – hotel – aerodrom u Istanbulu

  Aranžman Istanbul avio ne obuhvata:

  – Fakultativne izlete
  – Međunarodno zdravstveno osiguranje
  – Transfer na relaciji Čačak – Kraljevo – aerodrom – Kraljevo – Čačak – 15€ po osobi (minimum 4 osobe)

  *Cene fakultativnih izleta ( cene fakultativnih izleta su podložne promeni ):
  – Aja Sofija (spolja, bez ulaza zbog promenjenih pravila) + Plava Džamija + Hipodrom + Kapali čaršija, usluge lokalnog vodiča na srpskom jeziku – 30 €
  – Ulaznica za Aja Sofiju, sa individualnim ulaskom – oko 25€ (kupuje se na licu mesta – *očekujte velike gužve)
  – Topkapi palata – 55€ (Selamlik, Harem i slušalice)
  – Krstarenje Bosforom, Vaseljenska patrijaršija, Fener i Egipatska pijaca uz lokalnog vodiča na srpskom jeziku – 45 €
  – Obilazak vidikovca Pierre Loti i obilazak Ejup sultan Džamije i turbeta Mehmed paše Sokolovića, uz jedan od najlepših kvartova Istanbula (prevoz minibusom, vodič) – 35€
  – Prinčevska ostrva sa uključenom povratnom kartom za gradski prevoz do luke, potom povratnom kartom do ostrva Bujuk Ada i uslugama vodiča na srpskom jeziku – 40 €
  – Dolmabahče palata sa lokalnim vodičem slušalicama i ulaskom u harem– 45 €
  – Tursko veče na brodu (noćno krstarenje, transfer, večera set meni, neograničeno lokalno bezalkoholno piće, šou, ples) – 45 €
  *Minimum za realizaciju fakultativnih programa je 10 putnika.

  *Cene fakultativnih izleta nisu garantovane i zavise od inflatornih kretanja koja su u Evropi učestala od 2022. godine. Ino partner i agencija zadržavaju pravo promene cena fakultativnih izleta do početka realizacije putovanja. Ukoliko putnik ne želi da prihvati promenu cene fakultativnog izleta nije u obavezi da uplati isti. 

  NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA :

  Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cene fakultativnih izleta su po osobi, minimum za realizaciju izleta je 25 putnika. Cena izleta se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije. Cene izleta podložne su promenama u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika ili u slučaju promena cena ulaznica za muzeje i lokalitete, goriva, putarina, parkinga, tunela, trajekta… Termini i program fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, vremenskih uslova, rasporeda plovidbe brodova i objektivnih okolnosti. Fakultativni izleti su organizovani od strane lokalne agencije, ino-partnera. Svu odgovornost prilikom izvođenja fakultativnih izleta snosi ino-partner. Fakultativni izleti se plaćaju na licu mesta, isključivo u evrima, ino partneru ili pratiocu grupe.

   

 • Preuzmi program Istanbul avio u PDF / WORD

  Napomene :

  *Napomena za prtljag: Avio kompanija Air Serbia dozvoljava 23 kg kofer + 8 kg ručni prtljag
  – Za ulazak u R. Tursku rok važenja putne isprave mora biti najmanje 6 meseci od dana ulaska u R. Tursku. Putnici koji nisu državljani Srbije obavezni su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje putuju. Agencija ne snosi odgovornost za nedobijanje vize i u tom slučaju smatra se da je putnik odustao od putovanja i podleže troškovima otkaza putovanja prema Opštim uslovima. Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Preporučuje se putnicima, državljanima R. Srbije, da se informišu o uslovima ulaska u zemlju u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju zemlje u koju putuju.

  Rok za prijavu i raspored sedenja

  – Rok za prijavljivanje je 15 dana pre putovanja ili do popune mesta. – Minimalan broj putnika za realizaciju putovanja je 20. Aranžman je moguće realizovati i sa manjim brojem putnika uz neophodne korekcije cene i uslova putovanja uz saglasnost prijavljenih putnika. – U slučaju nedovoljnog broja putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre polaska.
  – Raspored sedenja u autobusu je po redosledu prijave. Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu, koje mu dodeli agencija i naknadne izmene nisu moguće.

  Obaveze putnika

  – Obaveza je putnika da za putovanje obezbedi ispravan putni dokument i da se pridržava carinskih i drugih propisa. Organizator ne snosi odgovornost za neispravnost pasoša ili vize i nije odgovoran ukoliko pogranične ili imigracione službe ne odobre ulazak putnika u drugu zemlju. Putnik sam snosi troškove svog povratka u Srbiji. U slučaju gubitka putnog dokumenta, putnik sam snosi troškove svog boravka u mestu konzularnog predstavništva kao i troškove puta priključenja grupiili povratku u Srbiju,

  – Putnici koji nisu državljani Srbije, u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.

  Uslovi izmene programa Istanbul avio

  – Svaka promena programa putovanja od strane samog putnika u toku putovanja, a uz saglasnost predstavnika agencija ne predstavlja izmenu ugovorenog programa
  – Organizator putovanja zadržava pravo izmene programa putovanja (redosled pojedinih sadržaja u programu usled objektivnih okolnosti).

  – Svi putnici, po prihvatanju programa, obavezni su da se upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja, uslovima putnog zdravstvenog osiguranja i opštim uslovima putovanja turističke agencije

  Smeštaj

  – Smeštajni objekti u programu su kategorisani od strane Turističke Asocijacije Hrvatske.
  – Putnik je dužan da agenciju, za slučaj potrebe pružanja određene pomoći, u pisanoj formi, na papiru ili na drugi odgovarajući način, obavesti o nedostacima smeštajnih jedinica, najkasnije u roku do mesec dana od dana utvrđivanja nedostatka,

  Cene

  – U slučaju promene u cenama prevoznika, konzularnog predstavništva i osiguravajućih društava agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana,
  – Organizator ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja, dobijenih od strane radnika agencije kao i radnika ovlašćenih subagenata, koje nisu u skladu sa elementima zaključenih ugovora o putovanju,

  Uz program važe Opšti uslovi putovanja Organizatora putovanja, licenca Ministarstva turizma OTP 187/2021.
  Cenovnik br. 1 od 02.02.2024.

  OBАVEŠTENJE O NАČINU I MESTU PRIJEMА REKLАMАCIJА (sa izvodima Zakona o zaštiti potrošača)

  – Zа vreme trаjаnjа turističkog putovanja  Istanbul avio nа odstupаnje od ugovorа, potrošаč ukаzuje orgаnizаtoru, lokаlnom predstаvniku orgаnizаtorа i lokаlnoj аgenciji, nа koju je orgаnizаtor uputio potrošаčа, zа slučаj potrebe pružаnjа određene pomoći.

  Obaveza potrošača

  – Potrošаč može dа izjаvi reklаmаciju usmeno nа mestu koje je određeno zа prijem reklаmаcijа, telefonom, pisаnim putem, elektronskim putem, odnosno nа trаjnom nosаču zаpisа, ili nа drugi odgovаrаjući nаčin obаvesti o nedostаcimа izvršenih uslugа, nаjkаsnije u roku do mesec dаnа od dаnа utvrđivаnjа nedostаtаkа.
  – Аko potrošаč propusti dа blаgovremeno obаvesti orgаnizаtorа o nedostаcimа pruženih uslugа ne može zаhtevаti umаnjenje cene iz člаnа 104. ovog zаkonа, rаskid ugovorа iz člаnа 105. ovog zаkonа i nаknаdu štete iz člаnа 107. ovog zаkonа, osim аko se odgovornost zа propuštаnje rokа iz stаvа 1. ovog člаnа ne može stаviti potrošаču nа teret.

  Obaveza prodavca

  – Prodavac je dužаn dа bez odlаgаnjа, а nаjkаsnije u roku od 8 dаnа od dаnа prijemа reklаmаcije, pisаnim ili elektronskim putem odgovori potrošаču nа izjаvljenu reklаmаciju. MESTO ODREĐENO ZA PRIJEM REKLAMACIJA: Jungman Travel d.o.o., Pivarska 13, Čačak; telefon: +381 32-34-34-10; e-mail: jungmantravel@mts.rs; Osoba ovlašćena za prijem reklamacija, tokom korišćenja smeštaja i prevoza kao i nakon završetka usluge je: Ivan Petrovic.

  Uz  program Istanbul avio važe Opšti uslovi putovanja – Jungman Travel, licenca Ministarstva turizma OTP 187/2021.
  Uz ovaj program važi cenovnik br.1 od 01.02.2024.

  Turistička agencija JUNGMAN TRAVEL poseduje garanciju putovanja u visini od 50.000 € (polisa osiguranja br. 470000057828) osiguravajuće kompanije “TRIGLAV osiguranje a.d.o.”. za slučaj insolventnosti organizatora putovanja i za slučaj naknade štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja koje su određene Opštim uslovima putovanja i programom putovanja. Garancija putovanja aktivira se prijavom korisnika garancije putovanja pisanim putem, preko e-mail-a, telegramom ili na neki drugi sličan način na adresu: TRIGLAV osiguranje a.d.o. Novi Beograd, Milutina Milankovića 7A, tel: +381 11 33 05 100, e-mail: office@triglav.rs

Meni
Najtraženije
Klikni da pozoveš