Visegrad - Andrić grad - Drvengrad i Šarganska osmica
Trajanje: 07 - 08. oktobar 2023. 2 dana / 1 noćenje
Lokacija: Andrićgrad, Višegrad, Drvengrad, Šarganska osmica, Ovčarsko-kablarska klisura
Cena: PROMO CENA 7 900 RSD
Rezerviši

 • VIŠEGRAD – ANDRIĆGRAD – MOKRA GORA

  FAKULTATIVNO DRVENGRAD i ŠARGANSKA OSMICA

  07 – 08. oktobar 2023.

  2 dana / 1 noćenje, autobusom

  Doplata za polazak iz Novog Sada

  PROGRAM PUTOVANJA:

  1. DAN: BEOGRAD- ČAČAK- VIŠEGRAD 

  Za putovanje Višegrad – Andrićgrad – Drvengrad i Šarganska osmica, okupljanje putnika je u 07:00h, kod Skejt parka (preko puta TC Ušće, pored Brankovog mosta). Polazak iz Beograda u 07:30h, (tačno vreme biće poznato najkasnije dan pred putovanje – organizator šalje obaveštenje svim putnicima sa svim detaljima polaska). Vožnja do Čačka i dolazak do manastira Blagoveštenje, najvećeg blaga Ovčarsko-kablarske klisure. Ovaj manastir nije samo najstarija i najposećenija svetinja u Srpskoj Svetoj Gori, već i mesto čudotvornih isceljenja.

  Sledi odlazak do sela Potpeće, gde ćemo posetiti istoimenu pećinu koja je karakteristična po izuzetno velikom otvoru za ulaz. Slobodno vreme za ručak u restoranu. Nastavljamo putovanje ka Bosni i Hercegovini. Dolazak u Višegrad. Smeštaj i poseta Andrićgrada koji je naš jedini nobelovac opisao u knjizi „Na Drini ćuprija“. U letnjim mesecima, dok je dan još dug, preporučujemo polusatnu vožnju brodićem po Drini. Večera. Posle večere slobodno vreme (npr. poseta nekom od noćnih lokala u Andrić gradu: pivnica, wine i rakia bar, poslastičarnice i sl.). Noćenje.

  2. DAN: VIŠEGRAD – DRVENGRAD – ČAČAK – BEOGRAD

  Doručak. Slobodno vreme. Potom, odlazak do sela Mokra Gora i ukrcavanje u voz kojim ćemo proći “Šarganskom osmicom” penjući se uz brdo Šargan. Ova pruga uskog koloseka je nekada povezivala Beograd sa Dubrovnikom. Proći ćemo kroz 22 tunela, preko 5 mostova, savlađujući visinksu razliku od 300 m na ukupnoj razdaljini od samo 15,440 m, sve uz prizore koji oduzimaju dah. Za vreme vožnje imaćemo priliku sa nekog od pet vidikovaca uživamo u lepotama prirode ovoga kraja i napravimo fotografije za naše albume sećanja… Posle spektakularne vožnje vozom, slobodno vreme za ručak.

  Odlazak do Mećavnika  gde razgledamo drveni grad našeg čuvenog filmskog režisera Emira Kusturice. Polazak ka Beogradu. Predah ćemo napraviti u Ovčar banji. Pauza za kafu i zatim nastavak puta ka Beogradu. Dolazak u kasnim večernjim satima. Kraj programa Višegrad – Andrićgrad – Drvengrad i Šarganska osmica.

  * Ukoliko dođe do promene polaska voza, može se promeniti redosled poseta na Mokroj Gori.

  VIŠEGRAD – ANDRIĆGRAD – DRVENGRAD i ŠARGANSKA OSMICA

  Redovna cena aranžmana 8 990 RSD

  PROMO CENA ARANŽMANA 7 900 RSD

  Cena za decu: 7200 RSD

  NAČIN PLAĆANJA:
  – Gotovinsko plaćanje: 30% prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 10 dana pre početka putovanja,
  – Odloženo plaćanje na rate: 40% prilikom rezervacija, ostatak (60%) na 3 jednake mesečne rate, čekovima građana, realizacija svakog 10. ili 20. u mesecu,
  – Plaćanje karticama: Visa, Master, Maestro, Dina,
  – Preko računa: uz profakturu izdatu od strane agencije Jungman Travel.

  ARANŽMAN OBUHVATA:
  – Prevoz autobusom turističke klase (klima, video-audio oprema);
  – Obilaske prema programu: Andrićgrad, Višegrad, Blagoveštenje, Ovčar banja;
  – Smeštaj u Hotelu Višegrad 3* ili prenoćištu ( Andrićgrad ) u 1/2 i 1/3 sobama na bazi polupansiona (doručak, večera);
  – Usluge vodiča u svakom autobusu;
  – Troškove organizacije putovanja.

  ARANŽMAN NE OBUHVATA:
  – Ručak u restoranu  – meni po izboru, obavezna prijava unapred u agenciji;
  – Ulaznica za Potpećku pećinu (300 RSD odrasli, 250 RSD deca – prijava unapred u agenciji)
  – Karta za vožnju Šarganskom osmicom (1200 RSD po osobi – obavezne uplate u agenciji prilikom uplate aranžmana. Deca od 6 do 14 godina plaćaju Šargansku osmicu 600 RSD. Deca do 6 godina ne plaćaju kartu za Šargansku osmicu i nemaju svoje mesto u vozu);
  – Ulaznica za Mećavnik (250 RSD po osobi, deca do 14 plaćaju 100 RSD -prijava unapred u agenciji);
  – Doplata za jednokrevetnu sobu – 2.800 RSD;
  -Doplata za polazak iz Novog Sada- 25 €,
  – Individualne troškove putnika.

 • VIŠEGRAD – ANDRIĆGRAD – DRVENGRAD i ŠARGANSKA OSMICA

  Možete odmah preuzeti program putovanja Višegrad – Andrićgrad – Drvengrad i Šarganska osmica u PDF / WORD

  *Sve cene fakultativnih izleta u programu, podložne su promeni. Trenutno stanje na tržištu, uslovljeno velikim poskupljenjima i inflacijom u Evropi, ne dozvoljava da agencija garantuje cene fakultativnih izleta u trenutku potpisivanja Ugovora o putovanju.

  NAPOMENE:
  Rok za prijavu i raspored sedenja

  – Rok za prijavljivanje je 15 dana pre putovanja ili do popune mesta. – Minimalan broj putnika za realizaciju putovanja je 40. Aranžman je moguće realizovati i sa manjim brojem putnika uz neophodne korekcije cene i uslova putovanja uz saglasnost prijavljenih putnika. – U slučaju nedovoljnog broja putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre polaska.
  – Raspored sedenja u autobusu je po redosledu prijave. Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu, koje mu dodeli agencija i naknadne izmene nisu moguće,

  Uslovi izmene progama Višegrad – Andrićgrad – Drvengrad i Šarganska osmica

  – Svaka promena programa putovanja od strane samog putnika u toku putovanja, a uz saglasnost predstavnika agencija ne predstavlja izmenu ugovorenog programa
  – Organizator putovanja zadržava pravo izmene programa putovanja (redosled pojedinih sadržaja u programu usled objektivnih okolnosti).
  – Svi putnici, po prihvatanju programa, obavezni su da se upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja, uslovima putnog zdravstvenog osiguranja i opštim uslovima putovanja turističke agencije

  Smeštaj

  – Smeštajni objekti u programu su kategorisani od strane Turističke Asocijacije Bosne i Hercegovine.
  – Putnik je dužan da agenciju, za slučaj potrebe pružanja određene pomoći, u pisanoj formi, na papiru ili na drugi odgovarajući način, obavesti o nedostacima smeštajnih jedinica, najkasnije u roku do mesec dana od dana utvrđivanja nedostatka,

  Cene

  – U slučaju promene u cenama prevoznika, konzularnog predstavništva i osiguravajućih društava agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana,
  – Organizator ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja, dobijenih od strane radnika agencije kao i radnika ovlašćenih subagenata, koje nisu u skladu sa elementima zaključenih ugovora o putovanju,

  OBАVEŠTENJE O NАČINU I MESTU PRIJEMА REKLАMАCIJА (sa izvodima Zakona o zaštiti potrošača)

  – Zа vreme trаjаnjа turističkog putovаnjа Višegrad – Andrićgrad – Drvengrad i Šarganska osmica, nа odstupаnje od ugovorа, potrošаč ukаzuje orgаnizаtoru, lokаlnom predstаvniku orgаnizаtorа i lokаlnoj аgenciji, nа koju je orgаnizаtor uputio potrošаčа, zа slučаj potrebe pružаnjа određene pomoći.

  Obaveza potrošača

  – Potrošаč može dа izjаvi reklаmаciju usmeno nа mestu koje je određeno zа prijem reklаmаcijа, telefonom, pisаnim putem, elektronskim putem, odnosno nа trаjnom nosаču zаpisа, ili nа drugi odgovаrаjući nаčin obаvesti o nedostаcimа izvršenih uslugа, nаjkаsnije u roku do mesec dаnа od dаnа utvrđivаnjа nedostаtаkа.
  – Аko potrošаč propusti dа blаgovremeno obаvesti orgаnizаtorа o nedostаcimа pruženih uslugа ne može zаhtevаti umаnjenje cene iz člаnа 104. ovog zаkonа, rаskid ugovorа iz člаnа 105. ovog zаkonа i nаknаdu štete iz člаnа 107. ovog zаkonа, osim аko se odgovornost zа propuštаnje rokа iz stаvа 1. ovog člаnа ne može stаviti potrošаču nа teret.

  Obaveza prodavca

  – Prodavac je dužаn dа bez odlаgаnjа, а nаjkаsnije u roku od 8 dаnа od dаnа prijemа reklаmаcije, pisаnim ili elektronskim putem odgovori potrošаču nа izjаvljenu reklаmаciju. MESTO ODREĐENO ZA PRIJEM REKLAMACIJA: Jungman Travel d.o.o., Pivarska 13, Čačak; telefon: +381 32-34-34-10; e-mail: jungmantravel@mts.rs; Osoba ovlašćena za prijem reklamacija, tokom korišćenja smeštaja i prevoza kao i nakon završetka usluge je: Ivan Petrovic.

  Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja – Jungman Travel, licenca Ministarstva turizma OTP 187/2021.
  Uz ovaj program važi cenovnik br.2 od 16.05.2023.

  Turistička agencija JUNGMAN TRAVEL poseduje garanciju putovanja u visini od 30.000 € (polisa osiguranja br. 470000054116) osiguravajuće kompanije “TRIGLAV osiguranje a.d.o.”. za slučaj insolventnosti organizatora putovanja i za slučaj naknade štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja koje su određene Opštim uslovima putovanja i programom putovanja. Garancija putovanja aktivira se prijavom korisnika garancije putovanja pisanim putem, preko e-mail-a, telegramom ili na neki drugi sličan način na adresu: TRIGLAV osiguranje a.d.o. Novi Beograd, Milutina Milankovića 7A, tel: +381 11 33 05 100, e-mail: office@triglav.rs

Meni
Najtraženije
Call Now ButtonKlikni da pozoveš