Lokacija: Budva, Crna Gora
Cena: od 125 €
Rezerviši
 • VILA GIGOVIĆ  – BUDVA

  LETOVANJE CRNA GORA 2022.

  Cene iz tabele su izražene u evrima po osobi na bazi 9 noćenja

  SOPSTVENI PREVOZ – NAJAM

  U PRIPREMI

  SOPSTVENI PREVOZ – NOĆENJE SA DORUČKOM

  U PRIPREMI

  **** DOPLATA ZA AUTOBUSKI PREVOZ: 35€ – Beograd, 30 € – Čačak, Požega, Užice (po osobi). Polazak autobusa je dan ranije u odnosu na datume u tabeli. Moguća je korekcija cene prevoza  usled promena cena goriva.

  ****NAPOMENA U VEZI DORUČKA: Doručak se služi u sobi (room service) u periodu od 07.00 do 10.00 sati po principu izbora menija.

  ARANŽMAN OBUHVATA:
  – Smeštaj na bazi odabranog broja noćenja sa ili bez doručka u 1/2, 1/3, 1/4

  ARANŽMAN NE OBUHVATA:
  – Međunarodno putno zdravstveno osiguranje ( nije obavezno, ali ga snažno preporučujemo, zbog izbegavanja visokih troškova)
  – Individualne troškove.
  – Boravišna taksa.

  BORAVIŠNA TAKSA:

  Boravišna taksa  nije uračunata u cenu – plaća se na recepciji. Cene su po osobi dnevno: deca do 12 god. ne plaćaju BT, od 12-18 god. 0.50 €,  za odrasle 1.00 €.

 • VILA GIGOVIĆ

  Danas Budvu često nazivaju i „metropolom turizma“ jer je najposećenija destinacija u Crnoj Gori i jedna od najposećenijih na Jadranu. Na malom kamenitom poluostrvu ukrstile su se mnoge kulture i svaka je ostavila svoj zapis kao svoj trag. Danas je to grad teatar, turistički centar, festivalski grad, mondensko letovalište i prestižna tačka na turističkoj karti Evrope. Budva je izrasla u jedinstveni turistički biser ovog dela Jadrana.

  Vila se nalazi u Budvi, u naselju Lugovi. Udaljena od Slovenske plaže 150 metara, a od starog grada 1,5 km. Vila je smeštena u mirnom naselju i poseduje svoj parking. Sve smeštajne jedinice su upremljene kupatilom, klima uređajem i TV-om. Vila Gigović ima nekoliko klasičnih hotelskih soba koje nemaju kuhinju, dok su sve ostalo studiji i apartmani sa kuhinjom. Doručak (ukoliko se za njega odlučite) služi se u sobama i apartmanima.

  STUDIO br. 1

  Trokrevetni studio, nalazi se u prizemlju, ima svoj sto na zajedničkoj terasi. U cenu uračunato: klima, TV, peškiri, fen za kosu.

  STUDIO br. 2

  Dvokrevetni studio, koji se nalazi u prizemlju, ima svoju terasu. U cenu uračunato: klima, TV, peškiri, fen za kosu.

  SOBA br. 3

  Dvokrevetna soba koja ima svoje kupatilo i svoju terasu, a nalazi se u prizemlju. U cenu uračunato: klima, TV, peškiri, fen za kosu i fižider.

  STUDIO br. 4

  Dvokrevetni studio koji se nalazi na prvom spratu, ima  balkon i svoj sto na zajedničkoj terasi. U cenu uračunato: klima, TV, peškiri, fen za kosu.

  SOBA br. 5

  Dvokrevetna soba koja se nalazi na prvom spratu, ima svoje kupatilo, a ima i svoj sto na zajedničkoj terasi. U cenu uračunato: klima, TV, peškiri, fen za kosu i fižider.

  SOBA br. 6

  Dvokrevetna soba,ima svoje kupatilo i veliki balkon. U cenu uračunato: klima, TV, peškiri, fen za kosu i fižider.

  SOBA br. 7

  Dvokrevetna soba, ima svoje kupatilo i balkon. U cenu uračunato: klima, TV, peškiri, fen za kosu i fižider.

  SOBA br. 8

  Dvokrevetna soba,ima svoje kupatilo i svoj sto na zajednickoj terasi. U cenu uračunato: klima, TV, peškiri, fen za kosu i frižider.

  APARTMAN br. 9

  Četvorokrevetni apartman (2+2), nalazi se na prvom spratu i pored upotrebne kuhinje, apartman ima i svoj balkon. U cenu uračunato: klima u obe sobe,TV u obe sobe, peškiri, fen za kosu.

  APARTMAN br. 10

  Četvorokrevetni apartman (2+2), nalazi se na drugom spratu i pored upotrebne kuhinje, apartman ima i svoj balkon. U cenu uračunato: klima u obe sobe, TV u obe sobe, peškiri, fen za kosu.

  STUDIO br. 11

  Dvokrevetni studio koji se nalazi na drugom spratu i ima svoj balkon. U cenu uračunato: klima,TV,peškiri,fen za kosu.

  APARTMAN br. 12

  Četvorokrevetni apartman (2+2), nalazi se na drugom spratu i pored upotrebne kuhinje, apartman ima i svoj balkon. U cenu uračunato: klima u obe sobe, TV u obe sobe, peškiri, fen za kosu.

 • MAPA

 • USLOVI PLAĆANJA:

  Gotovinsko plaćanje: 30% prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 10 dana pre početka putovanja,
  – Odloženo plaćanje na rate: 40% prilikom rezervacija, ostatak (60%) na 3 jednake mesečne rate, čekovima gradjana, realizacija svakog 10. ili 20. u mesecu,
  Plaćanje karticama: Visa, Master, Maestro, Dina,
  – Preko računa: uz profakturu izdatu od strane agencije Jungman Travel.

  USLOVI PUTOVANJA:
  – deca do 3 god. imaju besplatan boravak (na zajedničkom ležaju, bez hrane)
  – deca od 3-6 god. na zajedničkom ležaju – plaćaju 50% od cene
  – deca od 3-12 god. na posebnom ležaju – plaćaju 70% od cene
  – dete do 12 god. sa jednom odraslom osobom u sobi/studiu 1/2 – plaća 80% od cene

 • Preuzmi program u PDF  / WORD

  NAPOMENE:
  – Putnici u smeštajne kapacitete ulaze posle 12:00 prvog dana boravka, a iste napuštaju do 09:00 poslednjeg dana boravka
  – U slučaju kasnog dolaska ili ranog odlaska putnik je dužan da o tome obavesti predstavnika TA Jungman Travel najmanje 1 dan unapred
  – U slučaju da putnik kupi zdravstveno osiguranje u agenciji dužni su da dostave podatke iz pasoša najkasnije 3 radna dana pre polaska na putovanje, u suprotnom agencija ne odgovara za neizdavanje polise
  – Organizator putovanja tokom čitavog trajanja putovanja-aranžmana ne snosi odgovornost za eventualni gubitak, krađu ili nestanak : putnih isprava, dokumenata, novca, vrednih stvari, prtljaga. Putnici se mole da se brižljivo staraju o navedenim stvarima
  – Jačina signala interneta, brzina i kvalitet protoka i povezivanja kao i stabilnost mreže zavisi isključivo od provajdera, tehničkih mogućnosti u samom letovalištu i regiji i drugih faktora
  – Kao i u slučaju hotelskog, fotografije apartmantskog smeštaja predstavljaju jedan ili više tipova soba, a ne nužno sve tipove kojima objekat raspolaže.

  Uz program važe Opšti uslovi putovanja – Jungman Travel,  licenca Ministarstva turizma OTP 187/2021.
  Cenovnik br 1. od 10.03.2022.

  OBАVEŠTENJE O NАČINU I MESTU PRIJEMА REKLАMАCIJА (sa izvodima Zakona o zaštiti potrošača)
  Zа vreme trаjаnjа turističkog putovаnjа, nа odstupаnje od ugovorа, potrošаč ukаzuje orgаnizаtoru, lokаlnom predstаvniku orgаnizаtorа i lokаlnoj аgenciji nа koju je orgаnizаtor uputio potrošаčа zа slučаj potrebe pružаnjа određene pomoći. POTROŠАČ NE MOŽE DА ZАHTEVА UMАNJENJE CENE АKO NESАVESNO PROPUSTI DА UKАŽE NА ODSTUPАNJА IZMEĐU PRUŽENIH I UGOVORENIH USLUGА ZA VREME TRAJANJA TURISTIČKOG PUTOVANJA. Potrošаč je dužаn dа orgаnizаtorа, lokаlnog predstаvnikа orgаnizаtorа ili lokаlnu аgenciju nа koju je organizator uputio potrošаčа zа slučаj potrebe pružаnjа određene pomoći, u pisаnoj formi, nа pаpiru ili nа drugi odgovаrаjući nаčin, obаvesti o nedostаcimа izvršenih uslugа, nаjkаsnije u roku do mesec dаnа od dаnа utvrđivаnjа nedostаtаkа. Аko potrošаč propusti dа blаgovremeno obаvesti orgаnizаtorа o nedostаcimа pruženih uslugа ne može zаhtevаti umаnjenje cene iz člаnа 104. ovog zаkonа, rаskid ugovorа iz člаnа 105. ovog zаkonа i nаknаdu štete iz člаnа 107. ovog zаkonа, osim аko se odgovornost zа propuštаnje rokа iz stаvа 1. ovog člаnа ne može stаviti potrošаču nа teret. Potrošаč može dа izjаvi reklаmаciju usmeno nа mestu koje je određeno zа prijem reklаmаcijа, telefonom, pisаnim putem, elektronskim putem, odnosno nа trаjnom nosаču zаpisа, uz dostаvu rаčunа nа uvid ili drugog dokаzа o kupovini (kopijа rаčunа, slip i sl.). Prodаvаc je dužаn dа potrošаču izdа pisаnu potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklаmаcije, odnosno sаopšti broj pod kojim je zаvedenа njegovа reklаmаcijа u evidenciji primljenih reklаmаcijа. Prodаvаc je dužаn dа bez odlаgаnjа, а nаjkаsnije u roku od 8 dаnа od dаnа prijemа reklаmаcije, pisаnim ili elektronskim putem odgovori potrošаču nа izjаvljenu reklаmаciju. MESTO ODREĐENO ZA PRIJEM REKLAMACIJA: Jungman Travel d.o.o., Pivarska 13, Čačak;
  telefon: +381 32-34-34-10; e-mail: jungmantravel@mts.rs; Osoba ovlašćena za prijem reklamacija, tokom korišćenja smeštaja i prevoza kao i nakon završetka usluge je:  Ivan Petrovic.

  Turistička agencija JUNGMAN TRAVEL poseduje garanciju putovanja u visini od 30.000 € (polisa osiguranja br. 470000054116) osiguravajuće kompanije “TRIGLAV osiguranje a.d.o.”. za slučaj insolventnosti organizatora putovanja i za slučaj naknade štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja koje su određene Opštim uslovima putovanja i programom putovanja. Garancija putovanja aktivira se prijavom korisnika garancije putovanja pisanim putem, preko e-mail-a, telegramom ili na neki drugi sličan način na adresu: TRIGLAV osiguranje a.d.o. Novi Beograd, Milutina Milankovića 7A, tel: +381 11 33 05 100, e-mail: office@triglav.rs

Meni
Najtraženije
Klikni da pozoveš