Trajanje: 3 DANA / 2 NOĆENJA
Lokacija: SJENICA, UVAC, MANASTIR KUMANICA
Cena: U PRIPREMI ZA 2024!
Rezerviši
 • Pešter i Sjenica Dan Primirja

  00 – 00.00.2024.

  3 dana/ 2 noćenja – polupansion, sopstveni prevoz

   

  PROGRAM PUTOVANJA:

  1. DAN: Sjenica (program Pešter i Sjenica Dan primirja)

  Dolazak gostiju i smeštaj u apartmane „Centar“. Slobodno vreme za kafu i kratak odmor. Sastanak gostiju ispred apartmana „Centar“ i odlazak na kratku pešačku turu do Sjenice, gde ćemo se upoznati sa Sjenicom i obići znamenitosti ovoga grada – džamiju Sultan Valide, sjeničku kuću spolja, spomenik… U dogovoreno vreme povratak u smeštaj. Večera. Slobodno vreme. Noćenje.

  2. DAN: Sjenica – manastir Kumanica – Pešterska visoravan (program Pešter i Sjenica Dan primirja)

  Doručak. Sastanak grupe i polazak prema manastiru Kumanica. Na putu prema Kumanici, imaćemo par stajanja za panoramsko slikanje i razgledanje Sjeničke kotline. Dolazak i obilazak manastira  Kumanice/ Srpskog Ostroga. Zatim nas put vodi prema Pešterskoj visoravni. Obilazak  sela Goševo. Zatim odlazak do Pešterskog jezera. Uživanje u šetnji u prostranstvu ovog polja i lova na rečne školjke. Potom odlazak do podnožja planine Trojan, gde ćemo videti staro nomadske katune, vrh Trojan, Pešterski treset, Gutavicu rezervat-ukletu šumu, Đurđevica izvor… Zatim nas očekuje polazak do mesta Duga Poljana , gde ćemo napraviti pauzu za ručak (fakultativno). Dolazak u Sjenicu.
  Celodnevni izlet (10:00h-16:00h). Slobodno vreme. Večera. Noćenje.

  3. DAN: Sjenica – Uvac (program Pešter i Sjenica Dan primirja)

  Doručak. Odjava iz apartmana i polazak prema jednom od najlepših vidikovaca Uvca. Dolazak do vidikovca Molitva. Sledi pešačka tura od oko 800m u jednom pravcu do vidikovca. Uživanju u jednom od najlepših vidikovaca, odakle se pruža fantastičan pogled na meandre Uvca, a iznad nas će leteti beloglavi supovi. Po uživanju na vidikovac, odlazimo do domaćinstva Muhović, gde ćete imate priliku da probate i kupite sjenički sir i domaći med. *U zavisnosti od broja prijavljenih, mogućnost organizovanja odlaska na još jedan vidikovac – Ledeni vrh, kao i do Katunića vrha na planini Jadovnik. Sledi povratak na mesto polaska. Kraj programa.

  * Napomena: Doručak i večera se služe u restoranu Kej No.100 koji se nalazi 60 metara od apartmana

  Pešter i Sjenica Dan Primirja

  FIRST MINUTE CENA ARANŽMANA – 00€ do 00.00.

   

  NAČIN PLAĆANJA:
  – Gotovinsko plaćanje: 30% prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 10 dana pre početka putovanja,
  – Odloženo plaćanje na rate: 40% prilikom rezervacija, ostatak (60%) na 3  jednake mesečne rate, čekovima građana, realizacija  svakog 10. ili 20. u mesecu,
  – Plaćanje karticama: Visa, Master, Maestro, Dina,
  – Preko računa: uz profakturu izdatu od strane agencije Jungman Travel.

  ARANŽMAN OBUHVATA:
  – 2 noćenja na bazi polupansiona (doručak i večera – bečki način posluživanja) u 1/2 i 1/3 sobe
  – Kafu i korpu voća dobrodošlice u sobi,
  – Obilazak Sjenice u pratnji vodiča

  ARANŽMAN NE OBUHVATA:
  Fakultativne izlete:
  – Obilazak vidikovca Molitva – 1 000 RSD po osobi,
  – Vidikovac Molitva i Ledeni vrh – 1 700 RSD po osobi
  – Vidikovac Ledni vrh i planina Jadovnik – 2 500 RSD po osobi
  – Obilazak Pešterske visoravni i manastira Kumanica – 2 500 RSD po osobi,
  – Doplata za jednokrevetnu sobu – 2 000 RSD
  – Prevoz
  – Individualne troškove.
  *Napomena: za organizaciju izleta potrebno je minimun 3 osobe

  *CENE FAKULTATIVNIH IZLETA NISU GARANTOVANE I ZAVISE OD INFLATORNIH KRETANJA KOJA SU U EVROPI UČESTALA OD 2022. GODINE. INO PARTNER I AGENCIJA ZADRŽAVAJU PRAVO PROMENE CENA FAKULTATIVNIH IZLETA DO POČETKA REALIZACIJE PUTOVANJA. UKOLIKO PUTNIK NE ŽELI DA PRIHVATI PROMENU CENE FAKULTATVNOG IZLETA NIJE U OBAVEZI DA UPLATI ISTI.

  NAPOMENA U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA:
  Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, parkinga, vodiča, ulaznica, organizacije. Agencija ne snosi odgovornost promene cene ulaznica na lokalitetima u odnosu na dan izlaska programa – cena je podložna promeni. Izvršilac usluga na odredištu je lokalni partner.

  OPIS HOTELA:
  Apartmani Centar se nalaze u centru Sjenice preko puta tradicionalne sjeničke kuće I omladinskog parka. Apartmani su smešteni na 2. spratu I imaju pogled na grad I neki na okolinu. Sve smeštajne jedinice imaju TV, peškire, beplatan pristup Wi-Fi, parking. U vlasništvu apartmana nalazi se I restoran Kej No. 100 koji je udaljen 60m od apartmana I u kojem se služi doručak I večera. Udaljenost prodavnice od apartmana je 50m.

  Slike i snimak

  Pozivamo Vas da pogledate naš tekst upoznavanja sa Uvcem, pogledate foto reportažu sa jedne od tura ili saznate nešto više o istoriji samog jezera.

 • Preuzmi program putovanja u PDF / Word

  NAPOMENE:
  Rok za prijavu i raspored sedenja

  – Rok za prijavljivanje je 15 dana pre putovanja ili do popune mesta. – Minimalan broj putnika za realizaciju putovanja je 40. Aranžman je moguće realizovati i sa manjim brojem putnika uz neophodne korekcije cene i uslova putovanja uz saglasnost prijavljenih putnika. – U slučaju nedovoljnog broja putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre polaska.
  – Raspored sedenja u autobusu je po redosledu prijave. Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu, koje mu dodeli agencija i naknadne izmene nisu moguće,

  Uslovi izmene progama Sjenica i Pešter Dan primirja

  – Svaka promena programa putovanja od strane samog putnika u toku putovanja, a uz saglasnost predstavnika agencija ne predstavlja izmenu ugovorenog programa
  – Organizator putovanja zadržava pravo izmene programa putovanja (redosled pojedinih sadržaja u programu usled objektivnih okolnosti).
  – Svi putnici, po prihvatanju programa, obavezni su da se upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja, uslovima putnog zdravstvenog osiguranja i opštim uslovima putovanja turističke agencije

  Smeštaj

  – Smeštajni objekti u programu su kategorisani od strane Turističke Asocijacije Srbije.
  – Putnik je dužan da agenciju, za slučaj potrebe pružanja određene pomoći, u pisanoj formi, na papiru ili na drugi odgovarajući način, obavesti o nedostacima smeštajnih jedinica, najkasnije u roku do mesec dana od dana utvrđivanja nedostatka,

  Cene

  – U slučaju promene u cenama prevoznika, konzularnog predstavništva i osiguravajućih društava agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana,
  – Organizator ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja, dobijenih od strane radnika agencije kao i radnika ovlašćenih subagenata, koje nisu u skladu sa elementima zaključenih ugovora o putovanju,

  OBАVEŠTENJE O NАČINU I MESTU PRIJEMА REKLАMАCIJА (sa izvodima Zakona o zaštiti potrošača)

  – Zа vreme trаjаnjа turističkog putovаnjа Sjenica i Pešter Dan Primirja, nа odstupаnje od ugovorа, potrošаč ukаzuje orgаnizаtoru, lokаlnom predstаvniku orgаnizаtorа i lokаlnoj аgenciji, nа koju je orgаnizаtor uputio potrošаčа, zа slučаj potrebe pružаnjа određene pomoći.

  Obaveza potrošača

  – Potrošаč može dа izjаvi reklаmаciju usmeno nа mestu koje je određeno zа prijem reklаmаcijа, telefonom, pisаnim putem, elektronskim putem, odnosno nа trаjnom nosаču zаpisа, ili nа drugi odgovаrаjući nаčin obаvesti o nedostаcimа izvršenih uslugа, nаjkаsnije u roku do mesec dаnа od dаnа utvrđivаnjа nedostаtаkа.
  – Аko potrošаč propusti dа blаgovremeno obаvesti orgаnizаtorа o nedostаcimа pruženih uslugа ne može zаhtevаti umаnjenje cene iz člаnа 104. ovog zаkonа, rаskid ugovorа iz člаnа 105. ovog zаkonа i nаknаdu štete iz člаnа 107. ovog zаkonа, osim аko se odgovornost zа propuštаnje rokа iz stаvа 1. ovog člаnа ne može stаviti potrošаču nа teret.

  Obaveza prodavca

  – Prodavac je dužаn dа bez odlаgаnjа, а nаjkаsnije u roku od 8 dаnа od dаnа prijemа reklаmаcije, pisаnim ili elektronskim putem odgovori potrošаču nа izjаvljenu reklаmаciju. MESTO ODREĐENO ZA PRIJEM REKLAMACIJA: Jungman Travel d.o.o., Pivarska 13, Čačak; telefon: +381 32-34-34-10; e-mail: jungmantravel@mts.rs; Osoba ovlašćena za prijem reklamacija, tokom korišćenja smeštaja i prevoza kao i nakon završetka usluge je: Ivan Petrovic.

  Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja – Jungman Travel, licenca Ministarstva turizma OTP 187/2021.
  Uz ovaj program važi cenovnik br.1 od 12.10.2023.

  Turistička agencija JUNGMAN TRAVEL poseduje garanciju putovanja u visini od 50.000 € (polisa osiguranja br. 470000057828) osiguravajuće kompanije “TRIGLAV osiguranje a.d.o.”. za slučaj insolventnosti organizatora putovanja i za slučaj naknade štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja koje su određene Opštim uslovima putovanja i programom putovanja. Garancija putovanja aktivira se prijavom korisnika garancije putovanja pisanim putem, preko e-mail-a, telegramom ili na neki drugi sličan način na adresu: TRIGLAV osiguranje a.d.o. Novi Beograd, Milutina Milankovića 7A, tel: +381 11 33 05 100, e-mail: office@triglav.rs


Meni
Najtraženije
Klikni da pozoveš