Skijanje kopaonik
Trajanje: 2019 2 dana / 1 noćenje
Lokacija: Kopaonik
Cena: U PRIPREMI
Rezerviši
 • Kopaonik Ski vikend + mini spa
  Polasci 2018.

  Najpovoljnije skijanje na Kopaoniku. Ako nemate vremena, ako vam budžet omogućava da skijate baš toliko, ili ukoliko želite dodatni vikend na Kopu, skijajte sa nama!

  1. Dan – Okupljanje putnika subotu u 03:30, na parkingu kod Sava Centra i polazak ka Kopaoniku.
  – Vožnja autoputem, i preko Kruševca do Kopaonika.
  – Dolazak u hotel i smeštaj.
  – Odlazak na Skijanje žičarom Bela reka ili autobusom do vrha Kopaonika.
  – Povratak u hotel. Noćenje.

  2. Dan – Doručak.
  – Napuštanje hotela
  Odlazak na Skijanje žičarom Bela reka ili autobusom do vrha Kopaonika.
  – Polazak za Beograd posle zatvaranja žičara i pakovanja u nedelju oko 18 časova.
  – Dolazak u Beograd oko 23 časa.

  Preuzmite čitav program u PDF-u. Uz njega važi cenovnik broj 1. od 02.11.2016.

  Mapa skijališta

 • Kopaonik Ski vikend
  Cena aranžmana U PRIPREMI

  Način plaćanja:
  – Gotovinsko plaćanje: 30% prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 15 dana pre početka aranžmana
  – Preko računa: uz profakturu izdatu od strane TA Jungman Travel-a
  – Karticama: Visa, Master, Maestro, Dina

  Aranžman Kopaonik Ski vikend obuhvata:
  – Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji prema programu putovanja;
  – Smeštaj u ½ i 1/3 i 1/4 sobama po izboru na bazi jednog noćenja sa doručkom
  – Popust na ski rentu u ski servisu MM u iznosu od 20%
  – Popust na ski časove u ski školi MM u iznosu od 10%
  – Usluge licenciranog turističkog pratioca tokom trajanja putovanja
  – Boravišnu taksu i osiguranje
  – Usluge organizacije putovanja

  Aranžman Kopaonik Ski vikend ne obuhvata:
  – Ski pass,
  – Individualne troškove putnika.

  Napomene o smeštaju:
  Hoteli Ozon 3*, Junior 3*, Kopaonik 3* ili hotel iste ili više kategorije u Brzeću u zavisnosti od raspoloživosti (naš prvi izbor je hotel Ozon koji poseduje jacuzi i saunu, i samo u slučaju velike popunjenosti biće ponuđeni ostali navedeni hoteli ).

  NAPOMENE:

  – Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…)
  – Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
  – Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja
  – Putnici koji nisu državljani Srbije obavezni su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje putuju.
  – Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU.
  – Pasoši državljana Republike Srbije koji putuju u zemlje EU moraju imati rok važenja minimum 180 dana (6 meseci) od dana ulaska na teritoriju EU.
  – U slučaju promena na monetarnom tržištu ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, agencija zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja.
  – Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.
  – Aranžman Kopaonik Ski vikend rađen na bazi minimum 20 prijavljenih putnika.
  – Uz program Kopaonik Ski vikend važe opšti uslovi putovanja agencije Jungman Travel doo. Licenca ministarstva OTP 187/2021
  – Uz program Kopaonik Ski vikend važi cenovnik broj 1 od 02.11.2016.

 • Kopaonik Ski vikend

Meni
Najtraženije
Klikni da pozoveš