Trajanje: 30 Dec 2017 - 03 Jan 2018
Lokacija: Budva - Kotor - Perast
Cena: u pripremi
Rezerviši
 • Budva Nova godina 2018
  5 dana / 2 noćenja
  Cena aranžmana U PRIPREMI

  Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS, na dan uplate.

  Datumi putovanja:
  30.12.2017.-03.01.2018
  NAČIN PLACANJA:
  – Gotovinsko placanje: 40% prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 10 dana pre početka putovanja.
  – Plaćanje kreditnom karticom: Visa, Master, Maestro, Dina, (isti uslovi kao gotovina)
  – Preko računa: uz profakturu izdatu od strane TA Jungman Travel

  ARANŽMAN Budva Nova godina 2018 OBUHVATA:
  ― prevoz autobusom turističke klase (tv,dvd,klima)solo ili double decker, od 16 do 87 mesta, na navedenoj relaciji; mesta se određuju prema prijavi;
  – smeštaj u hotelu Tatjana 3* na bazi 2 N/D (doručak – švedski sto) u 1/2 i 1/2 +1 sobama, po lokalnoj kategorizaciji;
  ― panoramsko razgledanje Budve sa vodičem;
  ― obilazak Pljevalja i Žabljaka;
  ― usluge pratioca grupe (predstavnik agencije);
  ― troškove organizacije putovanja;
  ― agencijske usluge.

  ARANŽMAN Budva Nova godina 2018 NE OBUHVATA:
  Fakultativne izlete ( minimum 30 prijavljenih):
  ― Crno jezero 10 EUR;
  ― Kotor i Perast 10 EUR;
  ― Manastir Ostrog 10 EUR;

  ― boravišnu taksu u iznosu od 2 EUR (plaća se na recepciji);
  – Individualne troskove putnika;
  – Međunarodno zdravstveno osiguranje.

  NAZIV I OPIS SMEŠTAJA:
  Hotel Tatjana 3*** Ovaj objekat je udaljen 5 min hoda od plaže. Hotel Tatjana smešten je nedaleko od centra Budve, na 900 metara od Slovenske plaže. Besplatan bežični internet dostupan je u celom objektu. U ponudi su moderne, klimatizovane smeštajne jedinice s terasom. Iz apartmana na višim spratovima pruža se pogled na more. - Ili hotel iste ili više kategorizacije.

  NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:
  Smeštaj u hotele je prvog dana boravka posle 15h (retko je moguć raniji ulazak) a izlazak iz hotela oko 09h ujutro. Raspodela soba se vrši na recepciji hotela . Organizator će proslediti želje i zahteve putnika hotelu ali nije u mogućnosti da garantuje za iste. Hoteli pružaju uslugu kontinentalnog doručka na bazi švedskog stola. Sobe 1/2 i 1/2 +1, sa TWC, telefonom, SAT TV. Hoteli raspolažu sa restoranom, recepcijom, aperitiv barom…

  NAPOMENE: 
  ― Kod autobuskih aranžmana predviđene su pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta
  ― Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…) ― Za sve informacije date usmenim, telefonskim agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije ― Dan pred polazak organizator putovanja šalje SMS poruku sa svim detaljima polaska. Ukoliko ne dobijete poruku OBAVEZNO kontaktirajte agenciju radi dobijanja tačnih podataka oko polaska na putovanje ― Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr.gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…) ― Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja ― Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred ― Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja ― Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi ― Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave ― Za ovo putovanje je obavezno posedovanje crvenog biometrijskog pasosa. Preporuka je, da se putnici sa novim crvenim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije. ― Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE). ― Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja ― Aranžman je rađen na bazi od minimum 50 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska. Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima.

  Uz ovaj program važe opšti uslovi organizovanja putovanja Travelux d.o.o. licenca ministarstva turizma OTP 2/2016. čiji je Jungman Travel ovlašćeni prodavac
  račun br. 205-199106-96

 • Budva Nova godina 2017

  1. Dan: PANČEVO – BEOGRAD 30.12.2017.
  Sastanak putnika u 22:30h u Pančevu na parkingu Aviv parka. Polazak u 22:45h. Polazak iz Beograda u 23:45h sa parkinga preko puta Otvorenog tržnog centra (Buvljak) na Novom Beogradu. Vožnja prema Crnoj Gori sa usputnim pauzama radi odmora i obavljanja graničnih formalnosti.

  2. Dan: PLJEVLJA – ŽABLJAK – BUDVA 31.12.2017.
  U jutarnjim časovima dolazak u Pljevlju Obilazak manastira Svete Trojice. Nastavak puta ka Žabljaku. Obilazak mosta na Đurđevića Tari. Odlazak do centra Žabljaka. Slobodno vreme za kafu. Mogućnost fakultativnog odlaska na Crno jezero. Ko ne želi, može ostati u gradu, odakle je predviđen polazak za Budvu u popodnevnim časovima. Po dolasku u Budvu smeštaj u hotel. Obilazak grada sa vodičem. Priprema za novogodišnju noć. Noćenje.

  3. Dan: BUDVA – OSTROG 01-01-2018.
  Doručak. Mogućnost organizovanja fakultativnog izleta u manastir Ostrog (ko ne želi, ima slobodan dan za individualne aktivnosti). Razgledanje manastira u pratnji vodiča. Slobodno vreme za celivanje ikona i individualne aktivnosti. U poslepodnevnim časovima povratak u Budvu. Pripremanje za reprizu Nove godine. Noćenje.

  4. Dan: BUDVA – KOTOR – PERAST
  Doručak. Napuštanje hotela. Mogućnost organizovanja fakultativnog izleta Bokukotorski zaliv, sa obilaskom Kotora i Perasta. Nakon toga slobodno vreme u Kotoru, jednom od najlepših gradova Jadrana. Povratak u Budvu. Polazak za Srbiju planiran je za 19h.

  5. Dan: BEOGRAD 03.01.2018.
  Dolazak u Beograd i Pančevo u jutarnjim časovima. Kraj programa

 • Budva Nova godina 2018

  Budva je primorski grad na Jadranskom moru u Crnoj Gori. Grad ima oko 18.000 stanovnika i sedište je opštine Budva. Područje oko grada, duž obale, poznato je i kao Budvanska rivijera. Rivijera je centar crnogorskog turizma, i poznata po peščanim plažama, noćnom životu. Značajni turistički objekti se nalaze unutar mletačkih zidina iz 15. veka, koje okružuje budvanski Stari grad. Stari grad je bio teško oštećen u razornom zemljotresu 1979. godine, ali je potpuno obnovljen. U blizini Budve nalazi se turistički centar Bečići.

Meni
Najtraženije
Klikni da pozoveš