Trajanje: Jednodnevni izlet - na upit
Lokacija: Ovčar banja, Kablar
Rezerviši
 • Vrh Kablara, meandri Zapadne Morave i Ovčar banja

  jednodnevni izlet

  Program putovanja:

  Polazak u 7:00h sa Novog Beograda, sa stanice gradskog autobusa (autobus 60) pored Brankovog mosta (preko puta TC Usce, pored skejt parka). Vožnja do Čačka i potom do vrha Kablara.

  Autobusom dolazimo do parkinga, koji se nalazi ispod vrha Kablara i čuvenog vidikovca. Od autobusa pešačimo oko 800 metara šumskim putem uzbrdo, do vidikovca. Staza nije previše zahtevna, ali nije prilagođena za osobe sa invaliditetom. Posle uživanja u prelepom pogledu, koji se pruža sa vrha Kablara na uklještene meandre Zapadne Morave, okolne planine i Ovčar banju, vraćamo se do autobusa. Spuštamo se autobusom u Ovčarsko-Kablarsku klisuru, do jezera Međuvršje.

  Na jezeru Međuvršje čekaju nas katamarani, kojima plovimo po jezeru, do manastira Nikolje.  Manstir Nikolje je jedan od 10 srednjevekovnih manastira Srpske pravoslavne crkve, kojima je bogata Ovčarsko-Kablarska klisura. Zbog velikog broja manastira, klisuru još nazivaju i “Sveta gora“. Posećujemo manastir. Posle posete manastiru, odlazimo na pešačku šetnju, ravnom stazom u dužini od oko 1,5 kilometar, do restorana u kojem ćemo, fakultativno, imati ručak.

  Posle ručka, u programu su dva fakultativna programa: poseta Prirodnjačkom centru, u kojem je na izvanredan način prikazana fauna klisure i kupanje u bazenima sa toplom termalnom vodom temperature 37oC. (moguće je korišćenje Jacuzzi-ja i saune uz doplatu), u hotelu Kablar. Takođe, po želji, putnici individualno mogu posetiti i manastir Blagoveštenje, koji je od centra banje udaljen svega 200 metara.

  Povratak u Beograd u večernjim satima.

  * U slučaju da nije moguće ploviti po jezeru Međuvršje, plovidbu i posetu manastiru Nikolje, zamenjujemo posetom istorijskom kompleksu Ljubić i centru Čačka.

   

  Cena aranžmana 

  Način plaćanja:
  – Gotovinsko plaćanje: 40% prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 15 dana pre polaska
  – Preko računa: uz profakturu izdatu od strane TA Jungman Travel-a
  – Karticama: Visa, Master, Maestro, Dina

  Aranžman Vrh Kablara, meandri Zapadne Morave i Ovčar banja izlet obuhvata:
  – Prevoz modernim, turističkim autobusom sa klimom
  – Usluge licenciranog turističkog vodiča
  – Troškove organizacije putovanja.

  Aranžman Vrh Kablara, meandri Zapadne Morave i Ovčar banja izlet ne obuhvata:
  – Ručak,
  – Ulaznice za bazen (saunu, Jacuzzi)
  – Ulaznice za Prirodnjački centar
  – Individualne troškove putnika.

  *Sve cene fakultativnih izleta u programu, podložne su promeni. Trenutno stanje na tržištu, uslovljeno velikim poskupljenjima i inflacijom u Evropi, ne dozvoljava da agencija garantuje cene fakultativnih izleta u trenutku potpisivanja Ugovora o putovanju.

  O MESTIMA:

  * Kablar (889m) zajedno sa Ovčarom (986m) čini čuvenu Ovčarsko-kablarsku klisuru kroz koju protiče Zapadna Morava. Područje klisure, smatra se jednim od najlepših predela Srbije. Klisura je poznata po brojnim manastirima koji datiraju još iz srednjeg veka, a u njoj se smestila i jedna banja – Ovčar banja. Sa vidikovca na Kablaru pruža se nezaboravan pogled na meandre Zapadne Morave i dobijaju odgovori na interesantna pitanja: Kako izleda kada vidite celu planinu odozgo, od vrha do dna? Kako izgleda kada gledate Šumadiju iz božanske perspektive? Kako izgleda želja da jedan vaš pogled traje zauvek?

  * Manastir Blagoveštenje: nalazi se na levoj obali Morave u podnožju Kablara a odmah iznad hidrocentrale. Ova lepa crkva, neobične konstrukcije i oblika, sagradjena je početkom 17. veka.

  * Ovčar banja – smestila se u klisuri, na 18km od Čačka. Poznata je po dubinskim termalnim vodama sa izuzetnim lekovitim svojstvima, čija je temperatura vode na površini 37-38oC. Voda je izvanredna za lečenje: reumatizma, spondiloze, preloma kostiju…

  * Čačak – grad u Šumadiji, 145km južno od Beograda. Grad ima oko 75.000 stanovnika i smestio se u kotlini, okružen sa 4 planine: Ovčar, Kablar, Jelica i Vujan. U toj kotlini ljudi žive u kontinuitetu od praistorije do naših dana, tako da su grad i okolina bogati arheološkim i istorijskim spomenicima. Takođe, priroda je bila vrlo izdašna prema ovom regionu, pa se u blizini grada nalaze čak 3 banje: Atomska, Slatinska i Ovčar banja…

  * Spomen kompleksa na brdu Ljubić – spomenik kulture od izuzetnog značaja podignut 1815. godine, posvećen boju na Ljubiću koji se odigrao u toku Drugog srpskog ustanka. Pored spomeničkog kompleksa, tu se nalazi i lepo uređena ckva, posvećena Knezu Lararu. Sa brda se pruža široka panorama grada i prekrasan pogled na planinu Jelicu.

 • Vrh Kablara, meandri Zapadne Morave i Ovčar banja

  NAPOMENE:

  Preuzmite program putovanja Vrh Kablara, meandri Zapadne Morave i Ovčar banja u PDF / WORD

  NAPOMENE:
  Rok za prijavu i raspored sedenja

  – Rok za prijavljivanje je 15 dana pre putovanja ili do popune mesta. – Minimalan broj putnika za realizaciju putovanja je 40. Aranžman je moguće realizovati i sa manjim brojem putnika uz neophodne korekcije cene i uslova putovanja uz saglasnost prijavljenih putnika.
  – U slučaju nedovoljnog broja putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre polaska.
  – Raspored sedenja u autobusu je po redosledu prijave. Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu, koje mu dodeli agencija i naknadne izmene nisu moguće.

  Uslovi izmene progama Vrh Kablara, meandri Zapadne Morave i Ovčar banja

  – Svaka promena programa putovanja od strane samog putnika u toku putovanja, a uz saglasnost predstavnika agencija ne predstavlja izmenu ugovorenog programa
  – Organizator putovanja zadržava pravo izmene programa putovanja (redosled pojedinih sadržaja u programu usled objektivnih okolnosti).
  – Svi putnici, po prihvatanju programa, obavezni su da se upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja, uslovima putnog zdravstvenog osiguranja i opštim uslovima putovanja turističke agencije

  Smeštaj

  – Smeštajni objekti u programu su kategorisani od strane Turističke Asocijacije Srbije.
  – Putnik je dužan da agenciju, za slučaj potrebe pružanja određene pomoći, u pisanoj formi, na papiru ili na drugi odgovarajući način, obavesti o nedostacima smeštajnih jedinica, najkasnije u roku do mesec dana od dana utvrđivanja nedostatka,

  Cene

  – U slučaju promene u cenama prevoznika, konzularnog predstavništva i osiguravajućih društava agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana,
  – Organizator ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja, dobijenih od strane radnika agencije kao i radnika ovlašćenih subagenata, koje nisu u skladu sa elementima zaključenih ugovora o putovanju,

  OBАVEŠTENJE O NАČINU I MESTU PRIJEMА REKLАMАCIJА (sa izvodima Zakona o zaštiti potrošača)

  – Zа vreme trаjаnjа turističkog putovаnjа Vrh Kablara, meandri Zapadne Morave i Ovčar banja, nа odstupаnje od ugovorа, potrošаč ukаzuje orgаnizаtoru, lokаlnom predstаvniku orgаnizаtorа i lokаlnoj аgenciji, nа koju je orgаnizаtor uputio potrošаčа, zа slučаj potrebe pružаnjа određene pomoći.

  Obaveza potrošača

  – Potrošаč može dа izjаvi reklаmаciju usmeno nа mestu koje je određeno zа prijem reklаmаcijа, telefonom, pisаnim putem, elektronskim putem, odnosno nа trаjnom nosаču zаpisа, ili nа drugi odgovаrаjući nаčin obаvesti o nedostаcimа izvršenih uslugа, nаjkаsnije u roku do mesec dаnа od dаnа utvrđivаnjа nedostаtаkа.

  – Аko potrošаč propusti dа blаgovremeno obаvesti orgаnizаtorа o nedostаcimа pruženih uslugа ne može zаhtevаti umаnjenje cene iz člаnа 104. ovog zаkonа, rаskid ugovorа iz člаnа 105. ovog zаkonа i nаknаdu štete iz člаnа 107. ovog zаkonа, osim аko se odgovornost zа propuštаnje rokа iz stаvа 1. ovog člаnа ne može stаviti potrošаču nа teret.

  Obaveza prodavca

  – Prodavac je dužаn dа bez odlаgаnjа, а nаjkаsnije u roku od 8 dаnа od dаnа prijemа reklаmаcije, pisаnim ili elektronskim putem odgovori potrošаču nа izjаvljenu reklаmаciju. MESTO ODREĐENO ZA PRIJEM REKLAMACIJA: Jungman Travel d.o.o., Pivarska 13, Čačak; telefon: +381 32-34-34-10; e-mail: jungmantravel@mts.rs; Osoba ovlašćena za prijem reklamacija, tokom korišćenja smeštaja i prevoza kao i nakon završetka usluge je: Ivan Petrovic.

  Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja – Jungman Travel, licenca Ministarstva turizma OTP 187/2021.
  Uz ovaj program važi cenovnik br.1 od 20.07.2022.

  Turistička agencija JUNGMAN TRAVEL poseduje garanciju putovanja u visini od 30.000 € (polisa osiguranja br. 470000054116) osiguravajuće kompanije “TRIGLAV osiguranje a.d.o.”. za slučaj insolventnosti organizatora putovanja i za slučaj naknade štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja koje su određene Opštim uslovima putovanja i programom putovanja. Garancija putovanja aktivira se prijavom korisnika garancije putovanja pisanim putem, preko e-mail-a, telegramom ili na neki drugi sličan način na adresu: TRIGLAV osiguranje a.d.o. Novi Beograd, Milutina Milankovića 7A, tel: +381 11 33 05 100, e-mail: office@triglav.rs

Pogledajte i preostale izlete u Srbiji!

Meni
Najtraženije
Klikni da pozoveš