Sombor Izlet Ravangrad wine fest
Trajanje: U PRIPREMI - jednodnevni izlet
Cena: U PRIPREMI
Rezerviši

 • SOMBOR – RAVANGRAD WINE FEST

  umetnički i gastronomski užitak

  00. decembar 2024.
  1 dan, autobusom

  PROGRAM PUTOVANJA:

  Polazak u jutranjim časovima (07:00) sa Novog Beograda, preko puta TC Ušće i skejt parka, stanica autobusa 60, pored Brankovog mosta na izlet Sombor – Ravangrad wine fest. Putovanje do Sombora, uz usputnu pauzu.

  Odlazak u Sombor i fakultativni obilazak zgrade nekadašnje Županije, danas Opštine Sombor, u kojoj se nalazi najveće ulje na platnu u našoj zemlji, slika „Bitka kod Sente“.
  Zatim, razgledanje centra predivnog grada Sombora, uz kazivanja vodiča o lepim somborskim zgradama i poznatim ličnostima, kao što su Laza Kostić i Milan Konjović.
  Fakultativno obilazak jednog od somborskih muzeja. Najatraktivni su: Gradski muzej i muzej-galerija Milana Konjovića.

  Prisustvovanje manifestaciji – festivalu vina pod nazivom „Sombor – Ravangrad wine fest“ (fakultativno). Uvek je prisutan veliki broj izlagača, koji predstavljaju svoja vina, sir i suvomesnate prerađevine, kao i druge gastronomske specijalitete. Slobodno vreme za ručak.

  Dolazak u Beograd u večernjim satima. Kraj programa Sombor – Ravangrad wine fest.

  SOMBOR – RAVANGRAD WINE FEST

  Cena aranžmana 0.000 dinara

  Način plaćanja:
  – Gotovinsko plaćanje: 30% prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 10 dana pre početka putovanja;
  – Plaćanje kreditnom karticom: Visa, Master, Maestro, Dina, (isti uslovi kao gotovina);
  – Čekovima građana na maksimalno 2 rate;
  – Preko računa: uz profakturu izdatu od strane Jungman Travel-a

  Aranžman Sombor Izlet obuhvata:
  – Prevoz modernim, visokopodnim turističkim autobusom sa audio-video opremom, klimom, kapaciteta do 55 sedišta,
  – Usluge vodiča u svakom autobusu,
  – Troškove organizacije putovanja.

  Aranžman Sombor Izlet ne obuhvata:
  Fakultativne usluge:
  – Ulaznice za: Županiju – 300 RSD; Muzej – 250 RSD; festival vina i hrane – 500 RSD
  – Individualne troškove putnika

  *Sve cene fakultativnih izleta Sombor – Ravangrad wine fest, podložne su promeni. Trenutno stanje na tržištu, uslovljeno velikim poskupljenjima i inflacijom u Evropi, ne dozvoljava da agencija garantuje cene fakultativnih izleta u trenutku potpisivanja Ugovora o putovanju.

   

 • SOMBOR – RAVANGRAD WINE FEST

  NAPOMENE:

  Preuzmite program putovanja Sombor – Ravangrad wine fest u PDF / Word

  NAPOMENE:
  Rok za prijavu i raspored sedenja

  – Rok za prijavljivanje je 15 dana pre putovanja ili do popune mesta. – Minimalan broj putnika za realizaciju putovanja je 40. Aranžman je moguće realizovati i sa manjim brojem putnika uz neophodne korekcije cene i uslova putovanja uz saglasnost prijavljenih putnika. – U slučaju nedovoljnog broja putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre polaska.
  – Raspored sedenja u autobusu je po redosledu prijave. Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu, koje mu dodeli agencija i naknadne izmene nisu moguće,

  Uslovi izmene progama Sombor – Ravangrad wine fest

  – Svaka promena programa putovanja od strane samog putnika u toku putovanja, a uz saglasnost predstavnika agencija ne predstavlja izmenu ugovorenog programa
  – Organizator putovanja zadržava pravo izmene programa putovanja (redosled pojedinih sadržaja u programu usled objektivnih okolnosti).

  – Svi putnici, po prihvatanju programa, obavezni su da se upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja, uslovima putnog zdravstvenog osiguranja i opštim uslovima putovanja turističke agencije

  Smeštaj

  – Smeštajni objekti u programu su kategorisani od strane Turističke Asocijacije Srbije.
  – Putnik je dužan da agenciju, za slučaj potrebe pružanja određene pomoći, u pisanoj formi, na papiru ili na drugi odgovarajući način, obavesti o nedostacima smeštajnih jedinica, najkasnije u roku do mesec dana od dana utvrđivanja nedostatka,

  Cene

  – U slučaju promene u cenama prevoznika, konzularnog predstavništva i osiguravajućih društava agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana,
  – Organizator ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja, dobijenih od strane radnika agencije kao i radnika ovlašćenih subagenata, koje nisu u skladu sa elementima zaključenih ugovora o putovanju,

  OBАVEŠTENJE O NАČINU I MESTU PRIJEMА REKLАMАCIJА (sa izvodima Zakona o zaštiti potrošača)

  – Zа vreme trаjаnjа turističkog putovаnjа Sombor – Ravangrad wine fest, nа odstupаnje od ugovorа, potrošаč ukаzuje orgаnizаtoru, lokаlnom predstаvniku orgаnizаtorа i lokаlnoj аgenciji, nа koju je orgаnizаtor uputio potrošаčа, zа slučаj potrebe pružаnjа određene pomoći.

  Obaveza potrošača

  – Potrošаč može dа izjаvi reklаmаciju usmeno nа mestu koje je određeno zа prijem reklаmаcijа, telefonom, pisаnim putem, elektronskim putem, odnosno nа trаjnom nosаču zаpisа, ili nа drugi odgovаrаjući nаčin obаvesti o nedostаcimа izvršenih uslugа, nаjkаsnije u roku do mesec dаnа od dаnа utvrđivаnjа nedostаtаkа.

  – Аko potrošаč propusti dа blаgovremeno obаvesti orgаnizаtorа o nedostаcimа pruženih uslugа ne može zаhtevаti umаnjenje cene iz člаnа 104. ovog zаkonа, rаskid ugovorа iz člаnа 105. ovog zаkonа i nаknаdu štete iz člаnа 107. ovog zаkonа, osim аko se odgovornost zа propuštаnje rokа iz stаvа 1. ovog člаnа ne može stаviti potrošаču nа teret.

  Obaveza prodavca

  – Prodavac je dužаn dа bez odlаgаnjа, а nаjkаsnije u roku od 8 dаnа od dаnа prijemа reklаmаcije, pisаnim ili elektronskim putem odgovori potrošаču nа izjаvljenu reklаmаciju. MESTO ODREĐENO ZA PRIJEM REKLAMACIJA: Jungman Travel d.o.o., Pivarska 13, Čačak; telefon: +381 32-34-34-10; e-mail: jungmantravel@mts.rs; Osoba ovlašćena za prijem reklamacija, tokom korišćenja smeštaja i prevoza kao i nakon završetka usluge je: Ivan Petrovic.

  Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja – Jungman Travel, licenca Ministarstva turizma OTP 187/2021.
  Uz ovaj program važi cenovnik br.1 od 20.07.2022.

  Turistička agencija JUNGMAN TRAVEL poseduje garanciju putovanja u visini od 30.000 € (polisa osiguranja br. 470000054116) osiguravajuće kompanije “TRIGLAV osiguranje a.d.o.”. za slučaj insolventnosti organizatora putovanja i za slučaj naknade štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja koje su određene Opštim uslovima putovanja i programom putovanja. Garancija putovanja aktivira se prijavom korisnika garancije putovanja pisanim putem, preko e-mail-a, telegramom ili na neki drugi sličan način na adresu: TRIGLAV osiguranje a.d.o. Novi Beograd, Milutina Milankovića 7A, tel: +381 11 33 05 100, e-mail: office@triglav.rs

Meni
Najtraženije
Klikni da pozoveš