Kruševac - spomenik Caru Lazaru
Trajanje: TRODNEVNI IZLET - NA UPIT
Lokacija: Kruševac, Bagdala, Rubin, Jastrebac,
Cena: cena u pripremi
Rezerviši
 • KRUŠEVAC i JASTREBAC

  fakultativno Ribarska banja i Rubin

  PETAK, SUBOTA i NEDELJA u 2023.

  3 dana, autobusom

   

  PROGRAM PUTOVANJA:

  1. DAN: BEOGRAD – KRUŠEVAC (putovanje Kruševac i Jastrebac)

  Polazak u 07:30h sa Novog Beograda, sa stanice gradskog autobusa (autobus 60) pored Brankovog mosta (preko puta TC Usce, pored skejt parka). Tačno vreme polaska javlja organizator putovanja najkasnije dan pred početak putovanja. Vožnja autoputem prema Kruševcu, uz usputnu pauzu.

  Po dolasku odlazak do parka Bagdala sa koga se pruza božanstven pogled na čitav grad, razgledanje parka minijatura ,, Srbija “ (park je u obliku države Srbije sa rekama, gradovima i manastirima). Pauza za kafu. Panoramsko razgledanje grada (Spomenik knezu Lazaru, memorijalni kompleks Slobodište, Trg Kosturnica, spomenik despotu Stefanu Lazareviću, spomenik kosovskim junacima , gradska kuća…). Pešačka tura: Obilazak Lazarevog grada, Muzej grada, kuca Simića, slobodno vreme.

  Fakultativno obilazak vinarije Rubin u Kruševcu uz degustaciju u vinoteci. Svim ljubiteljima vina i proizvoda od vina omogućeno je da posete vinariju Rubin i Osete duh tradicije i kvaliteta vina sa ovih prostora…
  Polazak ka Jastrepcu. Dolazak u hotel u večernjim časovima. Slobodno vreme. Noćenje.

  2.DAN: JASTREBAC (putovanje Kruševac i Jastrebac)

  Doručak. Slobodnovreme za kafu. Lagana pešačka tura jastrebačkom šumom. Slobodno vreme za šetnju stazom zdravlja koja vodi do crkve sv Petke, i/ili kupanje u jezeru, u zavisnosti od vremenskih uslova.
  Uveče, specijalna večera – “jastrebački piknik” – šumski specijaliteti sa Jastrepca (pečurke, šumsko bilje, jasterbački ajvar…) i pečenje sa ražnja. ZAJEDNO PEČEMO PRASE (ili ispod sača) Uzivo muzika. Noćenje.

  Sadrzaji u hotelu Jastrebac lake Resort:
  – prelepo jezero za kupanje u letnjim mesecima sa uredjenom plažom,
  – staza zdravlja koja vodi do crkve sv Petke,
  – avantura park, zip line, climbing wall, teren za mini golf, salon za masažu, fitnes centar, solarijum, salon za bilijar.

  3.DAN: JASTREBAC – BEOGRAD (putovanje Kruševac i Jastrebac)

  Odlazak iz hotela. Slobodno vreme u gradu ili fakultativni Izlet do Ribarske banje (srpski Karlovi Vari): Ribarska Banja se nalazi na severnim padinama Jastrepca, kroz nju protiče Ribarska reka. Banja ima 6 lekovitih izvora, zdrava klima, guste šume i njena nadmorska visina čine vazduh posebno zdravim, prijatnim i blagotvornim. Područje Ribarska banje je bilo poznato lečilište još za vreme Rimljana i Turaka. Danas je poznato moderno lečilište, ima zatvorene i otvorene bazene i kade, uređene staze i parkove za šetnju.

  Dolazak u Beograd u večernjim satima. Kraj programa.

   

  KRUŠEVAC i JASTREBAC

  CENA ARANŽMANA  0.000 RSD (u pripremi)

  NAČIN PLAĆANJA:
  – Gotovinsko plaćanje: 30% prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 10 dana pre početka putovanja,
  – Odloženo plaćanje na rate: 40% prilikom rezervacija, ostatak (60%) na 3 jednake mesečne rate, čekovima građana, realizacija svakog 10. ili 20. u mesecu,
  – Plaćanje karticama: Visa, Master, Maestro, Dina,
  – Preko računa: uz profakturu izdatu od strane agencije Jungman Travel.

  ARANŽMAN OBUHVATA:
  – Prevoz modernim, turističkim autobosima sa audio-video opremom, klimom
  – Usluge vodiča u svakom autobusu
  – Ulaznice
  – Ulaznice
  – Troškove organizacije putovanja.

  ARANŽMAN NE OBUHVATA:
  – Ulaznice
  -Individualne troškove putnika

  *Sve cene fakultativnih izleta u programu, podložne su promeni. Trenutno stanje na tržištu, uslovljeno velikim poskupljenjima i inflacijom u Evropi, ne dozvoljava da agencija garantuje cene fakultativnih izleta u trenutku potpisivanja Ugovora o putovanju.

 • KRUŠEVAC i JASTREBAC

  Preuzmite program putovanja Kruševac i Jastrebac u PDF / WORD

  NAPOMENE:
  Rok za prijavu i raspored sedenja

  – Rok za prijavljivanje je 15 dana pre putovanja ili do popune mesta. – Minimalan broj putnika za realizaciju putovanja je 40. Aranžman je moguće realizovati i sa manjim brojem putnika uz neophodne korekcije cene i uslova putovanja uz saglasnost prijavljenih putnika. – U slučaju nedovoljnog broja putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre polaska.
  – Raspored sedenja u autobusu je po redosledu prijave. Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu, koje mu dodeli agencija i naknadne izmene nisu moguće,

  Uslovi izmene progama Kruševac i Jastrebac

  – Svaka promena programa putovanja od strane samog putnika u toku putovanja, a uz saglasnost predstavnika agencija ne predstavlja izmenu ugovorenog programa
  – Organizator putovanja zadržava pravo izmene programa putovanja (redosled pojedinih sadržaja u programu usled objektivnih okolnosti).
  – Svi putnici, po prihvatanju programa, obavezni su da se upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja, uslovima putnog zdravstvenog osiguranja i opštim uslovima putovanja turističke agencije

  Smeštaj

  – Smeštajni objekti u programu su kategorisani od strane Turističke Asocijacije Srbije.
  – Putnik je dužan da agenciju, za slučaj potrebe pružanja određene pomoći, u pisanoj formi, na papiru ili na drugi odgovarajući način, obavesti o nedostacima smeštajnih jedinica, najkasnije u roku do mesec dana od dana utvrđivanja nedostatka,

  Cene

  – U slučaju promene u cenama prevoznika, konzularnog predstavništva i osiguravajućih društava agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana,
  – Organizator ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja, dobijenih od strane radnika agencije kao i radnika ovlašćenih subagenata, koje nisu u skladu sa elementima zaključenih ugovora o putovanju,

  OBАVEŠTENJE O NАČINU I MESTU PRIJEMА REKLАMАCIJА (sa izvodima Zakona o zaštiti potrošača)

  – Zа vreme trаjаnjа turističkog putovаnjа Kruševac i Jastrebac, nа odstupаnje od ugovorа, potrošаč ukаzuje orgаnizаtoru, lokаlnom predstаvniku orgаnizаtorа i lokаlnoj аgenciji, nа koju je orgаnizаtor uputio potrošаčа, zа slučаj potrebe pružаnjа određene pomoći.

  Obaveza potrošača

  – Potrošаč može dа izjаvi reklаmаciju usmeno nа mestu koje je određeno zа prijem reklаmаcijа, telefonom, pisаnim putem, elektronskim putem, odnosno nа trаjnom nosаču zаpisа, ili nа drugi odgovаrаjući nаčin obаvesti o nedostаcimа izvršenih uslugа, nаjkаsnije u roku do mesec dаnа od dаnа utvrđivаnjа nedostаtаkа.

  – Аko potrošаč propusti dа blаgovremeno obаvesti orgаnizаtorа o nedostаcimа pruženih uslugа ne može zаhtevаti umаnjenje cene iz člаnа 104. ovog zаkonа, rаskid ugovorа iz člаnа 105. ovog zаkonа i nаknаdu štete iz člаnа 107. ovog zаkonа, osim аko se odgovornost zа propuštаnje rokа iz stаvа 1. ovog člаnа ne može stаviti potrošаču nа teret.

  Obaveza prodavca

  – Prodavac je dužаn dа bez odlаgаnjа, а nаjkаsnije u roku od 8 dаnа od dаnа prijemа reklаmаcije, pisаnim ili elektronskim putem odgovori potrošаču nа izjаvljenu reklаmаciju. MESTO ODREĐENO ZA PRIJEM REKLAMACIJA: Jungman Travel d.o.o., Pivarska 13, Čačak; telefon: +381 32-34-34-10; e-mail: jungmantravel@mts.rs; Osoba ovlašćena za prijem reklamacija, tokom korišćenja smeštaja i prevoza kao i nakon završetka usluge je: Ivan Petrovic.

  Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja – Jungman Travel, licenca Ministarstva turizma OTP 187/2021.
  Uz ovaj program važi cenovnik br.1 od 20.07.2022.

  Turistička agencija JUNGMAN TRAVEL poseduje garanciju putovanja u visini od 30.000 € (polisa osiguranja br. 470000054116) osiguravajuće kompanije “TRIGLAV osiguranje a.d.o.”. za slučaj insolventnosti organizatora putovanja i za slučaj naknade štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja koje su određene Opštim uslovima putovanja i programom putovanja. Garancija putovanja aktivira se prijavom korisnika garancije putovanja pisanim putem, preko e-mail-a, telegramom ili na neki drugi sličan način na adresu: TRIGLAV osiguranje a.d.o. Novi Beograd, Milutina Milankovića 7A, tel: +381 11 33 05 100, e-mail: office@triglav.rs

Meni
Najtraženije
Klikni da pozoveš