Trajanje: 09-10.03.2024. 2 dana / 1 noćenje
Lokacija: Zagreb, Hrvatska
Cena: FIRST MINUTE CENA 99€ - SIGURAN POLAZAK!
Rezerviši
 • ZAGREB OSMI MART

  Uz obilazak ZAGREBA  i fakultativni izlet u TERME ČATEŽ

  9-10.03.2024.

  2 dana / 1 noćenje, autobusom

  Polazak iz Beograda bez doplate
  Direktan polazak iz Novog Sada uz doplatu

   

  PROGRAM PUTOVANJA ZAGREB OSMI MART:

  1. DAN: Beograd – Zagreb (putovanje Zagreb Osmi mart)

  Polazak sa Novog Beograda (kod Skejt parka, pored Brankovog mosta, preko puta TC Ušće) u 06:00 h (tačno vreme biće poznato najkasnije dan pred putovanje – organizator šalje obaveštenje svim putnicima sa svim detaljima polaska). Dnevna vožnja kroz Srbiju i Hrvatsku sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora.

  Dolazak u Zagreb i razledanje centra grada u pratnji vodiča – Zagrebačka katerdrala, crkva Sv. Marka, Kamena vrata, Grčki top, trg bana Josipa Jelačića, crkva Sv. Katarine. Nakon razledanja slobodno vreme. Nakon toga,  smeštaj u hotel u centru grada. Noćenje.

  2.DAN: Zagreb – Terme Čatež (Slovenija) – Beograd (putovanje Zagreb Osmi mart)

  Doručak.  U prepodnevnim časovima fakultativan izlet – Terme Čatež, dom brojnih prirodnih čuda koja ih čine zaista jedinstvenom destinacijom. Bazeni sa termalnom vodom su među najznačajnijim karakteristikama odmarališta, sa svojim lekovitim svojstvima privlače posetioce iz celog sveta. Pored bazena, Terme Čatež se mogu pohvaliti bujnim zelenilom i netaknutim okruženjem. Odmaralište se nalazi u prelepoj dolini, okruženo valovitim brdima i zelenim šumama.

  Slobodno vreme za kupanje i opuštanje u termama. Nakon toga, povratak u Zagreb i slobodno vreme do večernjih časova kada je planiran polazak za Beograd. Dolazak u Beograd u kasnim večernjim/ponoćnim satima. Kraj programa.

   

  ZAGREB OSMI MART

  Redovna cena aranžmana  129 €

  FIRST MINUTE CENA ARANŽMANA 99€ – SIGURAN POLAZAK!

  Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS, na dan uplate.

  Način plaćanja:
  – Gotovinsko plaćanje: 30% prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 10 dana pre početka putovanja,
  – Odloženo plaćanje na rate: 40% prilikom rezervacija, ostatak (60%) na 3 jednake mesečne rate, čekovima građana, realizacija svakog 10. ili 20. u mesecu,
  – Plaćanje karticama: Visa, Master, Maestro, Dina,
  – Preko računa: uz profakturu izdatu od strane agencije Jungman Travel.

  Aranžman Zagreb Osmi mart obuhvata:
  – Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji prema programu putovanja;
  – Obilazak  Zagreba
  – 1 noćenje sa doručkom u ½ i 1/3 sobama u hotelu Central 3* ili slični
  – Usluge vodiča u autobusu,
  – Troškove organizacije putovanja.

  Aranžman Zagreb Osmi mart ne obuhvata:
  – Fakultativni izlet – Terme Čatež – 35€ sa uključenom ulaznicom za Termalnu rivijeru. Cena za decu od 5 do 13.99 godina 30€
  – Međunarodno zdravstveno putno osiguranje (izdaje se u agenciji)
  – Doplata za jednokrevetnu sobu – 45€;
  – Doplata za direktan polazak Novog Sada 25€ (bez ograničenja u broju putnika),
  – Individualne troškove putnika.

  NAPOMENA: *Sve cene fakultativnih izleta u programu Zagreb Osmi mart podložne su promeni. Trenutno stanje na tržištu, uslovljeno velikim poskupljenjima i inflacijom u svetu, ne dozvoljava da agencija garantuje cene fakultativnih izleta u trenutku potpisivanja Ugovora o putovanju.

  SLIKE

 • Zagreb Osmi mart

  Preuzmite program putovanja Zagreb Osmi mart u PDF/WORD

  Opis i lokacija hotela:

  HOTEL CENTRAL 3* – Lokacija i okolina hotela Central Zagreb su glavna atrakcija za turiste koji posećuju grad. Hotel se nalazi u samom centru Zagreba, što ga čini lako dostupnim za javni prevoz i druge sadržaje. Blizina hotela glavnim atrakcijama kao što su Zagrebačka katedrala, Hrvatsko narodno kazalište i tržnica Dolac čini ga idealnim izborom za turiste koji žele istražiti bogatu kulturnu baštinu grada. Pored toga, hotel je okružen brojnim prodavnicama, restoranima i kafićima, pružajući gostima razne mogućnosti za ručavanje i zabavu.

  Potpisivanjem Ugovora o putovanju putnik prihvata svaki smeštaj odgovarajuće kategorizacije i opisa navedenog u programu putovanja. Smeštaj je  u nekom od navedenih hotela/apartmana do popune kapaciteta, ili sličnom.

  Napomene u vezi smeštaja:

  U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova, a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata. Organizator ne može uticati na spratnost smeštaja i poziciju sobe. Raspodela soba se vrši na recepciji hotela . Organizator će proslediti želje i zahteve putnika hotelu ali nije u mogućnosti da garantuje za iste. Hoteli pružaju uslugu  doručka na bazi švedskog stola. Kontinentalni švedski sto – manji izbor namirnica i uglavnom je slatki doručak. Uglavnom je zastupljena internacionalna kuhinja.

  Napomene:
  Rok za prijavu i raspored sedenja

  – Rok za prijavljivanje je 15 dana pre putovanja ili do popune mesta. – Minimalan broj putnika za realizaciju putovanja je 40. Aranžman je moguće realizovati i sa manjim brojem putnika uz neophodne korekcije cene i uslova putovanja uz saglasnost prijavljenih putnika. – U slučaju nedovoljnog broja putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre polaska.
  – Raspored sedenja u autobusu je po redosledu prijave. Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu, koje mu dodeli agencija i naknadne izmene nisu moguće,

  Uslovi izmene programa Zagreb Osmi mart

  – Svaka promena programa putovanja od strane samog putnika u toku putovanja, a uz saglasnost predstavnika agencija ne predstavlja izmenu ugovorenog programa
  – Organizator putovanja zadržava pravo izmene programa putovanja (redosled pojedinih sadržaja u programu usled objektivnih okolnosti).

  – Svi putnici, po prihvatanju programa, obavezni su da se upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja, uslovima putnog zdravstvenog osiguranja i opštim uslovima putovanja turističke agencije

  Smeštaj

  – Smeštajni objekti u programu su kategorisani od strane Turističke Asocijacije Hrvatske
  – Putnik je dužan da agenciju, za slučaj potrebe pružanja određene pomoći, u pisanoj formi, na papiru ili na drugi odgovarajući način, obavesti o nedostacima smeštajnih jedinica, najkasnije u roku do mesec dana od dana utvrđivanja nedostatka,

  Cene

  – U slučaju promene u cenama prevoznika, konzularnog predstavništva i osiguravajućih društava agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana,
  – Organizator ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja, dobijenih od strane radnika agencije kao i radnika ovlašćenih subagenata, koje nisu u skladu sa elementima zaključenih ugovora o putovanju,

  OBАVEŠTENJE O NАČINU I MESTU PRIJEMА REKLАMАCIJА (sa izvodima Zakona o zaštiti potrošača)

  – Zа vreme trаjаnjа turističkog putovаnjа Zagreb Osmi mart, nа odstupаnje od ugovorа, potrošаč ukаzuje orgаnizаtoru, lokаlnom predstаvniku orgаnizаtorа i lokаlnoj аgenciji, nа koju je orgаnizаtor uputio potrošаčа, zа slučаj potrebe pružаnjа određene pomoći. POTROŠАČ NE MOŽE DА ZАHTEVА UMАNJENJE CENE АKO NESАVESNO PROPUSTI DА UKАŽE NА ODSTUPАNJА IZMEĐU PRUŽENIH I UGOVORENIH USLUGА ZA VREME TRAJANJA TURISTIČKOG PUTOVANJA ADVENT U ZAGREBU. Potrošаč je dužаn dа orgаnizаtorа, lokаlnog predstаvnikа orgаnizаtorа ili lokаlnu аgenciju nа koju je organizator uputio potrošаčа zа slučаj potrebe pružаnjа određene pomoći, u pisаnoj formi, nа pаpiru ili nа drugi odgovаrаjući nаčin, obаvesti o nedostаcimа izvršenih uslugа, nаjkаsnije u roku do mesec dаnа od dаnа utvrđivаnjа nedostаtаkа.

  Obaveza potrošača

  – Potrošаč može dа izjаvi reklаmаciju usmeno nа mestu koje je određeno zа prijem reklаmаcijа, telefonom, pisаnim putem, elektronskim putem, odnosno nа trаjnom nosаču zаpisа, ili nа drugi odgovаrаjući nаčin obаvesti o nedostаcimа izvršenih uslugа, nаjkаsnije u roku do mesec dаnа od dаnа utvrđivаnjа nedostаtаkа.

  – Аko potrošаč propusti dа blаgovremeno obаvesti orgаnizаtorа o nedostаcimа pruženih uslugа ne može zаhtevаti umаnjenje cene iz člаnа 104. ovog zаkonа, rаskid ugovorа iz člаnа 105. ovog zаkonа i nаknаdu štete iz člаnа 107. ovog zаkonа, osim аko se odgovornost zа propuštаnje rokа iz stаvа 1. ovog člаnа ne može stаviti potrošаču nа teret.

  Obaveza prodavca

  – Prodavac je dužаn dа bez odlаgаnjа, а nаjkаsnije u roku od 8 dаnа od dаnа prijemа reklаmаcije, pisаnim ili elektronskim putem odgovori potrošаču nа izjаvljenu reklаmаciju. MESTO ODREĐENO ZA PRIJEM REKLAMACIJA: Jungman Travel d.o.o., Pivarska 13, Čačak; telefon: +381 32-34-34-10; e-mail: jungmantravel@mts.rs; Osoba ovlašćena za prijem reklamacija, tokom korišćenja smeštaja i prevoza kao i nakon završetka usluge je: Ivan Petrovic.

  Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja – Jungman Travel, licenca Ministarstva turizma OTP 187/2021.
  Uz ovaj program važi cenovnik br.2 od 26.01.2024.

  Turistička agencija JUNGMAN TRAVEL poseduje garanciju putovanja u visini od 50.000 € (polisa osiguranja br. 470000057828) osiguravajuće kompanije “TRIGLAV osiguranje a.d.o.”. za slučaj insolventnosti organizatora putovanja i za slučaj naknade štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja koje su određene Opštim uslovima putovanja i programom putovanja. Garancija putovanja aktivira se prijavom korisnika garancije putovanja pisanim putem, preko e-mail-a, telegramom ili na neki drugi sličan način na adresu: TRIGLAV osiguranje a.d.o. Novi Beograd, Milutina Milankovića 7A, tel: +381 11 33 05 100, e-mail: office@triglav.rs

Meni
Najtraženije
Klikni da pozoveš