Trajanje: Jednodnevni izlet - na upit
Lokacija: Ramska tvrđava, Viminacijum i Belocrkvanska jezera
Rezerviši
 • Belocrkvanska jezera, Viminacijum i tvrđava Ram izlet
  uz vožnju skelom preko Dunava

  u pripremi
  Jednodnevni izlet

  Program putovanja:

  Polazak u 07:15h sa stajališta gradskog prevoza preko puta TC Ušće (pored Brankovog mosta) i skejt parka.

  Vožnja do Viminacijuma, najznačajnijeg Rimskog grada i vojnog utvrđenja na Dunavu. Obilazak grobnica, rimskog kupatila i kompleksa arheološkog nalazišta.

  Nastavak vožnje do Dunava i tvrđave Ram. *„U sadašnjem obliku, tvrđava je opstala iz vremena turskog sultana Bajazita Drugog. Kažu da je, boreći se na ovim prostorima, zastao da se odmori na uzvišenju odakle se pružao lep pogled na sve četiri strane. Sedeći tako na svom „ihramu“ (ćilimu) on je zaspao, da bi se nešto kasnije probudio okrepljen i preporođen. Tada je naredio da mu se na ovom mestu sagradi tvrđava. Uz tvrđavu, nalaze se i ostaci hamama i dobro očuvan karavan saraj.“ – *tekst preuzet sa internet prezentacije TO Veliko gradište

  Obilazak tvrđave ili kafa u restorau pored Dunava.

  Vožnja Dunavom, brodom – trajektom Dunav prevoza. Iskrcavanje u Staroj palanci. Odlazak do Belocrkvanskih jezera.

  Slobodno vreme za ručak i kupanje. Pre polaska odlazak na vidikovac odakle se vide Bela Crkva, jezera i Dunav.

  Polazak za Beograd. Dolazak u Beograd oko 21 čas.

  Cena aranžmana 

  Način plaćanja:

  – Gotovinsko plaćanje: 30% prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 15 dana pre početka aranžmana
  – Preko računa: uz profakturu izdatu od strane TA Jungman Travel-a
  – Karticama: Visa, Master, Maestro, Dina

  Aranžman Belocrkvanska jezera, Viminacijum i tvrđava Ram izlet obuhvata:

  – Prevoz modernim, turističkim kombijimaili minibusevima sa audio opremom, klimom
  – Karte za prevoz brodom-trajektom na relaciji Ram – Banatska palanka
  – Usluge vodiča/vozača u svakom autobusu
  – Troškove organizacije putovanja.

  Aranžman Belocrkvanska jezera, Viminacijum i tvrđava Ram izlet ne obuhvata:

  Fakultativne izlete:

  – Ulaznicu za arheološki lokalitet Viminacium
  Deca starija od 10 godina – RSD, Deca do 10 godina, uz pratnju roditelja, ne plaćaju kartu.
  Penzioneri
  – Ulaznicu za arheološki lokalitet Ramska tvrđava –
  – Individualne troškove putnika

 • NAPOMENE:

  Cene fakultativnih izleta su podlložne promenama u zavisnosti od broja prijavljenih putnika. Neophodan minimum za izvođenje fakultativnih izleta je 8 putnika. U slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera i organizator izleta zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate.

  Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…)

  Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja. Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja

  U slučaju promena na monetarnom tržištu ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, agencija zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja.

  Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

  Ovaj program rađen je na bazi 25 putnika koji plaćaju punu cenu. Organizator zadržava pravo da u slučaju nedovoljnog broja putnika otkaže putovanje ili izvrši korekciju cene.

  Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja TA Jungman Travel, Beograd, licenca Ministarstva turizma OTP 187/2021.

  Cenovnik br 1. od 18.08.2020.

Meni
Najtraženije
Klikni da pozoveš