varšava putovanje
Trajanje: PROLEĆE 2018
Lokacija: Krakov i Varšava, Poljska
Cena: u pripremi
Rezerviši
 • Varšava i Krakov
  Program putovanja:
  1. Dan: KRAGUJEVAC – BEOGRAD – KRAKOV
  Polazak iz Kragujevca u 13h/ iz Beograda, sa parkinga u bloku 42 (preko puta “Buvljaka”) oko 15 sati. Noćna vožnja kroz Srbiju, Mađarsku, Slovačku i Poljsku uz pauze za odmor i granične formalnosti.

  2. Dan: KRAKOV – VARŠAVA
  U prepodnevnim časovima dolazak u Krakov, nekadašnju prestonicu Poljske, a danas njen kulturni centar. Panoramsko razgledanje Krakova*. Slobodno vreme i mogućnost odlaska na fakultativni izlet „Rudnik soli“*. Popodne – ukrcavanje u autobus i nastavak vožnje prema Varšavi. Smeštanje u hotel. Noćenje.

  3. Dan: VARŠAVA
  Doručak. Razgledanje Varšave*. Slobodno vreme. Povratak u hotel. Noćenje.

  4. Dan: VARŠAVA – BEOGRAD – KRAGUJEVAC
  Doručak. Napuštanje hotela i slobodno vreme za individualne aktivnosti ili fakultativni odlazak do Palate Wilanow*. Polazak ka Beogradu u ranim večernjim časovima.

  5. Dan: BEOGRAD
  Dolazak u Beograd u ranim jutarnjim časovima.

 • Budimpešta – Bratislava – Beč
  Datum putovanja: 2018.
  Autobusom / 5 dana / 2 noćenja
  Cena aranžmana: 145€

  Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS, na dan uplate.

  NAČIN PLACANJA
  – Gotovinsko placanje: 40% prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 10 dana pre početka putovanja.
  – Plaćanje kreditnom karticom: Visa, Master, Maestro, Dina, (isti uslovi kao gotovina)
  – Preko računa: uz profakturu izdatu od strane TA Jungman Travel

  ARANŽMAN Varšava i Krakov OBUHVATA:
  – Prevoz modernim, visokopodnim turističkim autobusom sa audio-video opremom, klimom, kapaciteta do 55 sedišta,
  – 2 noćenja sa doručkom u hotelu Atos u Varšavi, ili hotelu slične ili više klase, u zavisnosti od raspoliživosti
  – Razgledanje Krakova i Varšave po programu,
  – Usluge vodiča u svakom autobusu,
  – Troškove organizacije putovanja.

  ARANŽMAN Varšava i Krakov NE OBUHVATA:
  – Fakultativni obilazak Palate Wilanow – 20 EUR,
  – Rudnik soli – 24 EUR / deca 7.5 EUR,
  – Međunarodno putno zdravstveno osiguranje (oko 1 EUR dnevno, preporuka je uzeti osiguranje da bi se izbegli neželjeni troškovi),
  – Individualne troškove putnika.

  NAČIN PLACANJA:
  – Gotovinsko placanje: 40% prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 10 dana pre početka putovanja.
  – Plaćanje kreditnom karticom: Visa, Master, Maestro, Dina, (isti uslovi kao gotovina)
  – Preko računa: uz profakturu izdatu od strane TA Jungman Travel

  NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:
  U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC.Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.Organizator ne može uticati na spratnost smeštaja i poziciju sobe. Raspodela soba se vrši na recepciji hotela . Organizator će proslediti želje i zahteve putnika hotelu ali nije u mogućnosti da garantuje za iste. Hoteli u Italiji pružaju uslugu kontinentalnog doručka na bazi švedskog stola.Kontinentalni švedski sto – manji izbor namirnica i uglavnom je slatki doručak. Uglavnom je zastupljena internacionalna kuhinja.
  NAPOMENE: 
  – Agencija pravi raspored sedenja , uzimajući u obzir starija lica , porodice sa malom decom, trudnice kao i vreme uplate. Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu koje mu dodeli agencija. Naknadne izmene nisu moguće.
  – Cene fakultativnih izleta su podlložne promenama u zavisnosti od broja prijavljenih putnika. Neophodan minimum za izvođenje fakultativnih izleta je 25 putnika. U slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera, organizator izleta tj. ino-partner zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate,te se organizator ne može smatrati odgovornim za fakultativne izlete.Prema pravilima organizatora fakultativnih izleta ( ino-partnera) naknadno odustajanje već prijavljenih putnika ne podleže povraćaju uplaćenih sredstava. Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilaska, termina polaska). Putnici koji imaju za cilj putovanja i posetu pojedinim institucujama, savetujemo da se putem interneta informišu o radnom vremenu istih kao i o tome da li je potrebna rezervacija termina za posetu. Predviđeni raspored privremenog zaustavljanja: zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3-4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteteta stajališta i uslova na putu. Organizator putovanja zadržava pravo promene sadržaja programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta, radovi na putu). Za sve ove slučajeve, ukoliko na strani putnika dođe do bilo kakve štete i/ili nepredviđenih troškova usled nepoštovanja navedenih uputstava i napomena, organizator putovanja ne snosi odgovornost već celokupan iznos štete i/ili dodatnih troškova snosi putnik. Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja. Od momenta prijavljivanja, stvaraju se administrativni troškovi organizatora putovanja. ORGANIZATOR zadržava pravo da propiše i drugačije uslove plaćanja za pojedine promotivne ponude, kao i za zaposlene u firmama sa kojima zaključi poseban ugovor. Organizator zadržava pravo da putem PROMOCIJA i LAST MINUTE ponuda proda svoje slobodne kapacitete po cenama koje su drugačije od onih u cenovniku. Stranke koje su uplatile aranžman po cenama objavljenim u redovnom cenovniku nemaju pravo da potražuju nadoknadu na ime razlike u ceni. Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja na punoletno lice–pratioca. Pogranične službe prilikom pasoške kontrole mogu zatražiti od putnika da pokaže novčana sredstva (kartice , gotovina), kao i međunarodno zdravstveno osiguranje. U slučaju uvođenja viza za državljane Republike Srbije, svi putnici su u obavezi da organizatoru dostave na vreme potrebnu dokumentaciju, a o uslovima i palćanju viziranja će naknadno biti obavešteni. Proveriti 2 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa. Putnici koji nisu državljani Srbije obavezni su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje putuju. Za državljane Srbije ne postoji vizni režim za navedene zemlje u programu.
  – U slučaju promena na monetarnom tržištu ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, agencija zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja.
  – Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

  Rok za prijavljivanje je 15 dana pre putovanja ili do popune mesta

  Aranžman Varšava i Krakov je rađen na bazi minimum 50 prijavljenih putnika.

 • KRAKOV: Razgledanje Tvrđave Vavel, Brda Vavel sa kraljevskim dvorcem i katedralom, Pećine Zmaja koja je i simbol Krakova, Stari gradski Rinek sa zvonikom, Crkvu Sv. Marije, Univerzitet Jagielo iz XIV v.

  RUDNIK SOLI VELIČKA: Odlazak do najstarijeg rudnika Soli u Evropi Velička. Po dolasku spuštanje stepenicama sa vodičem do dubine od 135 m gde se nalazi i spektakularno podzemno jezero, kraljevska kapela napravljena od soli i koncertna dvorana. U povratku izlaz je specijalnim liftom.

  VARŠAVA: park Lazienki u kome je smešten spomenik Frederiku Šopenu i kraljevska palata Lazienki koju još nazivaju i palata na vodi, zatim šetnja do ulice Novi Švjat – glavne trgovačke ulice, spomenik Nikoli Koperniku, Kazimježovska palata, u kojoj je smešten rektorat Varšavskog univerziteta; Predsednička palata; spomenik Adamu Mickjeviču; Crkva sv. Ane, jedna od najstarijih građevina Varšave. Dolazak do starog gradskog jezgra Varšave, koje se nalazi pod zaštitom UNESCO-a. Razgledanje Dvorskog trga , na kojem su Kraljevska palata i Stub kralja Sigismunda III, zatim dolazak na Rinek, trg sa tradicionalnim poljskim restoranima, kafeima i prodavnicama (na sredini trga nalazi se spomenik sireni, simbolu Varšave). Završetak šetnje pred Barbakanom (tvrđavom predstraže).

  PALATA WILLANOV: rezidencija kralja Jana III Sobieskog i jedna od retkih objekata koji nisu stradali tokom II svetskog rata. Palata potiče sa kraja sedamnaestog veka, a njena originalna lepota može se videti i danas. Tokom vekova palata je proširivana po uzoru na italijanske vile, plemićke kuće i palate Luja XIV. Umetnost ovog zdanja ispunjena je autentičnim umetničkim delima i nameštajem, a iza palate se nalazi ogroman park.

Meni
Najtraženije
Klikni da pozoveš