Trajanje: U PRIPREMI ZA PROLEĆE 2024. 2 dana / 1 noćenje
Lokacija: Beograd - Uvac - Sjenica - Zlatar - Zlatibor
Cena: U PRIPREMI
Rezerviši
 • Uvac i Zlatibor vikend izlet

  DVA VIDIKOVCA!

  najveći lešinari i meandri Evrope

  U PRIRPEMI ZA PROLEĆE 2024.

  2 dana / 1 noćenje, autobusom

  PROGRAM PUTOVANJA:
  1. DAN: BEOGRAD (ČAČAK) – UVAC – SJENICA

  Polazak, na putovanje Uvac i Zlatibor vikend izlet, sa Novog Beograda (kod Skejt parka, pored Brankovog mosta, preko puta TC Ušće) u 06:00 h. Polazak iz Čačka je u 08:00. (tačno vreme biće poznato najkasnije dan pred putovanje – organizator šalje obaveštenje svim putnicima sa svim detaljima polaska). Dolazak do kampa rendžera na ulazu u prirodni rezervat kanjona reke Uvac. Boravak na obali Uvca i slobodno vreme ili fakultativnо ukrcavanje u čamce i vožnja kroz meandre reke Uvac, uz razgledanje gnezda beloglavog supa. Fakultativni obilazak Ledene pećine (ako bude mogućnosti), do čijeg ulaza se može stići samo sa reke.

  Fakultativno: Po povratku u kamp čeka Vas roštilj uz mogućnost kupovine čuvenog sjeničkog sira. Fakultativno, safari džipovima od 20 minuta po jednom smeru na livadama i neuređenim putevima Zlatarske visoravni. Dolazak na vidikovac “Molitva”, gde će ogromni lešinari leteti ispod vas, a meandri Uvca će vam se ukazati u svoj svojoj lepoti. Povratak džipovima na mesto ukrcavanja u autobus. Odlazak do hotela Borovi u Sjenici. Večernja šetnja Sjenicom. Smeštaj i noćenje.

  2. DAN:  ZLATIBOR – BEOGRAD (ČAČAK)

  Doručak. Fakultativni polazak do najspektakularnijeg vidikovca Veliki vrh, odakle se vide gotovo svi meandri Uvca, tačno ispred vas. Jutarnji pogled je najlepši! Pored vidikovca možete probati najlepše palačinke od heljde, slatke ili slane, po vašem izboru. Putnici koji ne žele na Veliki vrh, ostaju u Sjenici do polaska ka Zlatiboru. Posle izleta nastavljamo vožnju ka Zlatiboru, gde se možete odmoriti ili poći u fakultativnu posetu selu Mušvete (ili odmor na Zlatiboru) na degustaciju dalmatinske pršute i vina u zlatiborskom selu. Neobična stvar je da je jedan Dalmatinac otkrio da je za njegovu pršutu najbolji novi dom upravo Zlatibor. Poseta preduzeću „Aćim“ koje se bavi proizvodnjom trajnih pršute, pancete suvomesnatih proizvoda i vina. Degustacija dalmatinskog pršuta sa Zlatibora, dalmatinske pančete, kulena i vina. Povratak na Zlatibor, slobodno vreme za odmor i kafu. Polazak za Beograd I Čačak, dolazak u večernjim časovima. Kraj programa.

  Uvac i Zlatibor vikend izlet

  Cena aranžmana – 7 900 rsd

  PROMO CENA – 6 850 RSD

  NAČIN PLAĆANJA:
  – Gotovinsko plaćanje: 30% prilikom rezervacija, ostatak 10 dana pre početka aranžmana.
  – Odloženo plaćanje na rate: 40% prilikom rezervacija, ostatak (60%) na 3 jednake mesečne rate, čekovima građana, realizacija svakog 10. ili 20. u mesecu.
  – Preko računa: virmanska uplata u roku od dva dana od izdavanja profakture.
  – Čekovima građana na maksimalno dve rate.

  Plaćanje je u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.

  ARANŽMAN OBUHVATA:
  – Prevoz modernim, visokopodnim turističkim autobusom sa audio-video opremom, klimom, kapaciteta do 55 sedišta,
  – 1 noćenje sa doručkom u hotelu Borovi u Sjenici 4*(1/2 ,1/3 sobe)sa TV-om, TWC, fenom.  Doručak je na bazi klasičnog posluživanja,
  – Usluge vodiča u svakom autobusu,
  – Troškove organizacije putovanja.

  ARANŽMAN NE OBUHVATA:
  Fakultativne izlete:
  – Ulaz u prirodni rezervat Uvac – 100 RSD,
  Vožnja čamcima na Uvcu 2000 RSD, (ukoliko postoje uslovi za plovidbu)
  – Ručak na Uvcu (10 sjeničkih ćevapa, salata, sjenički sir za probu, rakija dobrodošlice, domaći somun) – 1200 RSD,
  – Ulaznice za Ledenu pećinu (ukoliko postoje uslovi ulaska) – 150 RSD,
  – Safari džipovima do vidikovca “Molitva” (oko 40 minuta atraktivne vožnje u oba smera + izlazak i boravak na vidikovcu)– 1800 RSD,
  – Odlazak na vidikovac Veliki vrh, kombi vozilima – 1700 RSD, NOVO!
  – Odlazak na vidikovac Molitva autobusom 700 RSD (ukoliko postoje uslovi zbog gužve)
  – Degustaciju pršute, vina i rakije(praktično ručak) u selu Mušvete uz obilazak i upoznavanje sa procesom proizodnje jedine sertifikovane pršute u Srbiji za izvoz u EU – 1200 RSD,
  – Doplata za polazak iz Novog Sada – 25 €
  – Doplata za jednokrevetnu sobu – 2800 RSD,
  – Individualne troškove putnika.

  NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA:

  *Sve cene fakultativnih izleta u programu, podložne su promeni. Trenutno stanje na tržištu, uslovljeno velikim poskupljenjima i inflacijom u Evropi, ne dozvoljava da agencija garantuje cene fakultativnih izleta u trenutku potpisivanja Ugovora o putovanju.
  Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cene fakultativnih izleta su po osobi, minimum za realizaciju izleta je 25 putnika. Cena izleta se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije. Cene izleta podložne su promenama u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika ili u slučaju promena cena ulaznica za muzeje i lokalitete, goriva, putarina, parkinga, tunela, trajekta…Termini i program fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, vremenskih uslova, rasporeda plovidbe brodova i objektivnih okolnosti. Fakultativni izleti su organizovani od strane lokalne agencije, ino-partnera. Svu odgovornost prilikom izvođenja fakultativnih izleta snosi ino-partner. Fakultativni izleti se plaćaju na licu mesta, isključivo u evrima, ino partneru ili pratiocu grupe..

  Slike i snimak

  Pozivamo Vas da pogledate naš tekst upoznavanja sa Uvcem, pogledate foto reportažu sa jedne od tura ili saznate nešto više o istoriji samog jezera.

 • Uvac i Zlatibor vikend izlet

  Preuzmite odmah program putovanja Uvac i Zlatibor u PDF / Word

   

  NAPOMENE:
  Rok za prijavu i raspored sedenja

  – Rok za prijavljivanje je 15 dana pre putovanja ili do popune mesta. – Minimalan broj putnika za realizaciju putovanja je 40. Aranžman je moguće realizovati i sa manjim brojem putnika uz neophodne korekcije cene i uslova putovanja uz saglasnost prijavljenih putnika. – U slučaju nedovoljnog broja putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre polaska.
  – Raspored sedenja u autobusu je po redosledu prijave. Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu, koje mu dodeli agencija i naknadne izmene nisu moguće,

  Uslovi izmene progama Uvac i Zlatibor

  – Svaka promena programa putovanja od strane samog putnika u toku putovanja, a uz saglasnost predstavnika agencija ne predstavlja izmenu ugovorenog programa
  – Organizator putovanja zadržava pravo izmene programa putovanja (redosled pojedinih sadržaja u programu usled objektivnih okolnosti).
  – Svi putnici, po prihvatanju programa, obavezni su da se upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja, uslovima putnog zdravstvenog osiguranja i opštim uslovima putovanja turističke agencije

  Smeštaj

  – Smeštajni objekti u programu su kategorisani od strane Turističke Asocijacije Srbije.
  – Putnik je dužan da agenciju, za slučaj potrebe pružanja određene pomoći, u pisanoj formi, na papiru ili na drugi odgovarajući način, obavesti o nedostacima smeštajnih jedinica, najkasnije u roku do mesec dana od dana utvrđivanja nedostatka,

  Cene

  – U slučaju promene u cenama prevoznika, konzularnog predstavništva i osiguravajućih društava agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana,
  – Organizator ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja, dobijenih od strane radnika agencije kao i radnika ovlašćenih subagenata, koje nisu u skladu sa elementima zaključenih ugovora o putovanju,

  OBАVEŠTENJE O NАČINU I MESTU PRIJEMА REKLАMАCIJА (sa izvodima Zakona o zaštiti potrošača)

  – Zа vreme trаjаnjа turističkog putovаnjа Uvac i Zlatibor, nа odstupаnje od ugovorа, potrošаč ukаzuje orgаnizаtoru, lokаlnom predstаvniku orgаnizаtorа i lokаlnoj аgenciji, nа koju je orgаnizаtor uputio potrošаčа, zа slučаj potrebe pružаnjа određene pomoći.

  Obaveza potrošača

  – Potrošаč može dа izjаvi reklаmаciju usmeno nа mestu koje je određeno zа prijem reklаmаcijа, telefonom, pisаnim putem, elektronskim putem, odnosno nа trаjnom nosаču zаpisа, ili nа drugi odgovаrаjući nаčin obаvesti o nedostаcimа izvršenih uslugа, nаjkаsnije u roku do mesec dаnа od dаnа utvrđivаnjа nedostаtаkа.
  – Аko potrošаč propusti dа blаgovremeno obаvesti orgаnizаtorа o nedostаcimа pruženih uslugа ne može zаhtevаti umаnjenje cene iz člаnа 104. ovog zаkonа, rаskid ugovorа iz člаnа 105. ovog zаkonа i nаknаdu štete iz člаnа 107. ovog zаkonа, osim аko se odgovornost zа propuštаnje rokа iz stаvа 1. ovog člаnа ne može stаviti potrošаču nа teret.

  Obaveza prodavca

  – Prodavac je dužаn dа bez odlаgаnjа, а nаjkаsnije u roku od 8 dаnа od dаnа prijemа reklаmаcije, pisаnim ili elektronskim putem odgovori potrošаču nа izjаvljenu reklаmаciju. MESTO ODREĐENO ZA PRIJEM REKLAMACIJA: Jungman Travel d.o.o., Pivarska 13, Čačak; telefon: +381 32-34-34-10; e-mail: jungmantravel@mts.rs; Osoba ovlašćena za prijem reklamacija, tokom korišćenja smeštaja i prevoza kao i nakon završetka usluge je: Ivan Petrovic.

  Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja – Jungman Travel, licenca Ministarstva turizma OTP 187/2021.
  Uz ovaj program važi cenovnik br.2 od 03.03.2023.

  Turistička agencija JUNGMAN TRAVEL poseduje garanciju putovanja u visini od 30.000 € (polisa osiguranja br. 470000054116) osiguravajuće kompanije “TRIGLAV osiguranje a.d.o.”. za slučaj insolventnosti organizatora putovanja i za slučaj naknade štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja koje su određene Opštim uslovima putovanja i programom putovanja. Garancija putovanja aktivira se prijavom korisnika garancije putovanja pisanim putem, preko e-mail-a, telegramom ili na neki drugi sličan način na adresu: TRIGLAV osiguranje a.d.o. Novi Beograd, Milutina Milankovića 7A, tel: +381 11 33 05 100, e-mail: office@triglav.rs


Meni
Najtraženije
Call Now ButtonKlikni da pozoveš