Trajanje: 14. - 17.04.2023. 4 DANA / 3 NOĆENJA
Lokacija: SJENICA, UVAC, MANASTIR KUMANICA I CRNA REKA, TUTIN
Cena: FIRST MINUTE CENA 7 000 RSD
Rezerviši
 • USKRS NA PEŠTERU 2023.

  ŠETNJA PO PEŠTERU KAO I OBILAZAK MANASTIRA CRNA REKA I KUMANICA

  14. – 17.04.2023.

  4 dana/ 3 noćenja – POLUPANSION, SOPSTVENI PREVOZ

  PROGRAM PUTOVANJA:
  1. DAN: SJENICA
  Dolazak gostiju i smeštaj u apartmana. Sastanak gostiju ispred apartmana „Centar“ i odlazak na kratku pešačku turu do Sjenice, gde ćemo se upoznati sa Sjenicom i obići znamenitosti ovoga grada – džamiju Sultan Valide, sjeničku kuću spolja, spomenik… Slobodno vreme u Sjenici. U dogovoreno vreme povratak u smeštaj. Večera. Slobodno vreme. Noćenje.
  2. DAN: SJENICA – PEŠTERSKO POLJE – TUTIN – MANASTIR CRNA REKA
  Doručak. Sastanak grupe ispred apartmana i odlazak odlazak na izlet – Peštersko polje sa posetom manastira Crna reka. U sklopu ove ture imaćemo priliku da upoznamo veći deo Pešterske visoravni, koja daje posebno izdanje za vreme proleća. U sklopu ove ture ćemo obići i Peštersko jezero, vidikovac ispod Trojana, Đurđevica izvor i stari kameni most. Put nastavljamo ka Tutinu I manastiru Crna reka. Obilazak manastira I okoline oko manastira. Po obilasku manastira, idemo do vidikovca Đurđevica, odakle se pruža fantastičan pogled. Zatim odlazimo do Tutina, gde ćemo napraviti kratku pauzu za kafu I odmor. Sledi put ka Sjenici. Povratak u apartmane. Večera. Slobodno vreme. Noćenje.
  3. DAN: SJENICA – MANASTIR KUMANICA
  Odlazak na Uskršnju liturgiju u crkvu Svetog Petra i Pavla. Doručak. Sastanak grupe ispred apartmana. Odlazak do manastira Kumanica ili još poznatiji kao srpski Ostog koji je udaljen od apartmana 42 km. Obilazak manastira. Slobodno vreme. Zatim po povratku u smeštaj obilazimo još I Ski centar Žari I vodenicu Vrela. Dolazak u apartmane. Večera. Noćenje.
  4. DAN
  Doručak. Odjava iz apartmana. Fakultativni odlazak na vidikovac Molitvu, odakle se pruža fantastičan pogled na meandre Uvca. Sledi povratak na mesto polaska. Kraj programa.

  * Napomena: Doručak i večera se služe u restoranu Kej No.100 koji se nalazi 60 metara od apartmana

  CENA ARANŽMANA – 9 000 RSD

  FIRST MINUTE CENA ARANŽMANA – 7 000 RSD

  USLOVI ZA DECU:
  – dete od 0-3 godina u pratnji dve odrasle osobe – zajednički ležaj – ima obroke – boravi gratis;
  – dete od 3-9 godina u pratnji dve odrasle osobe – s opstveni ležaj – ima obroke – 50% plaća od ukupne cene smeštaja za odrasle

  NAČIN PLAĆANJA:
  – Gotovinsko plaćanje: 30% prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 10 dana pre početka putovanja,
  – Odloženo plaćanje na rate: 40% prilikom rezervacija, ostatak (60%) na 3  jednake mesečne rate, čekovima građana, realizacija  svakog 10. ili 20. u mesecu,
  – Plaćanje karticama: Visa, Master, Maestro, Dina,
  – Preko računa: uz profakturu izdatu od strane agencije Jungman Travel.

  ARANŽMAN OBUHVATA:
  – 3 noćenja na bazi polupansiona (doručak i večera – bečki način posluživanja)
  – Boravišna taksa i osiguranje,
  – Korpu voća dobrodošlice u sobi,
  – Obilazak Sjenice

  ARANŽMAN NE OBUHVATA:
  Fakultativne izlete:
  – Prevoz i obilazak vidikovca Molitva – 800 RSD po osobi,
  – Obilazak Pešterske visoravni, Pešterskog polja, Tutina i manastira Tutin – 2 800 RSD po osobi,
  – Obilazak manastira Kumanica – 2 000 RSD po osobi
  – Doplata za jednokrevetnu sobu – 2 000 RSD
  – Individualne troškove.
  *Napomena: za organizaciju izleta potrebno je minimun 4 osobe

  *CENE FAKULTATIVNIH IZLETA NISU GARANTOVANE I ZAVISE OD INFLATORNIH KRETANJA KOJA SU U EVROPI UČESTALA OD 2022. GODINE. INO PARTNER I AGENCIJA ZADRŽAVAJU PRAVO PROMENE CENA FAKULTATIVNIH IZLETA DO POČETKA REALIZACIJE PUTOVANJA. UKOLIKO PUTNIK NE ŽELI DA PRIHVATI PROMENU CENE FAKULTATVNOG IZLETA NIJE U OBAVEZI DA UPLATI ISTI.

  NAPOMENA U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA:
  Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, parkinga, vodiča, ulaznica, organizacije. Agencija ne snosi odgovornost promene cene ulaznica na lokalitetima u odnosu na dan izlaska programa – cena je podložna promeni. Izvršilac usluga na odredištu je lokalni partner.

  OPIS HOTELA:
  Apartmani Centar se nalaze u centru Sjenice preko puta tradicionalne sjeničke kuće I omladinskog parka. Apartmani su smešteni na 2. spratu I imaju pogled na grad I neki na okolinu. Sve smeštajne jedinice imaju TV, peškire, beplatan pristup Wi-Fi, parking. U vlasništvu apartmana nalazi se I restoran Kej No. 100 koji je udaljen 60m od apartmana I u kojem se služi doručak I večera. Udaljenost prodavnice od apartmana je 50m.

  Slike i snimak

  Pozivamo Vas da pogledate naš tekst upoznavanja sa Uvcem, pogledate foto reportažu sa jedne od tura ili saznate nešto više o istoriji samog jezera.

 • Preuzmi program putovanja u PDF / Word

  NAPOMENE:
  – Svaka promena programa putovanja od strane samog putnika u toku putovanja, a uz saglasnost predstavnika agencija ne predstavlja izmenu ugovorenog programa
  – Rok za prijavljivanje je 15 dana pre putovanja ili do popune mesta,
  – Organizator putovanja zadržava pravo izmene programa putovanja (redosled pojedinih sadržaja u programu usled objektivnih okolnosti). Svi putnici po prihvatanju programa obavezni su da se upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja, uslovima putnog zdravstvenog osiguranja i opštim uslovima putovanja turističke agencije
  -Smeštajni objekti u ovom programu su kategorisani od strane Turističke Asocijacije Srbije,
  – U slučaju promene u cenama prevoznika, konzularnog predstavništva i osiguravajućih društava agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana,
  – Organizator ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja, dobijenih od strane radnika agencije kao i radnika ovlašćenih subagenata, koje nisu u skladu sa elementima zaključenih ugovora o putovanju,
  – Minimalan broj putnika za realizaciju putovanja je 40. Aranžman je moguće realizovati i sa manjim brojem putnika uz neophodne korekcije cene i uslova putovanja uz saglasnost prijavljenih putnika. U slučaju nedovoljnog broja putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre polaska,
  – Raspored sedenja u autobusu po redosledu prijave. Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu, koje mu dodeli agencija i naknadne izmene nisu moguće,
  – Putnik je dužan da agenciju za slučaj potrebe pružanja određene pomoći, u pisanoj formi, na papiru ili na drugi odgovarajući način, obavesti o nedostacima smeštajnih jedinica, najkasnije u roku do mesec dana od dana utvrđivanja nedostatka,
  – Putnik može da izjavi reklamaciju na mestu koje je određeno za prijem reklamacija usmeno, telefonom, pisanim ili elektronskim putem, uz dostavu ugovora o prodatom aranžmanu. Agencija i prevoznik su dužni da potrošaču izdaju pismenu potvrdu ili elektronskim putem potvrde prijem reklamacije, a da najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovore potrošaču na izjavljenu reklamaciju.

  OBАVEŠTENJE O NАČINU I MESTU PRIJEMА REKLАMАCIJА (sa izvodima Zakona o zaštiti potrošača)
  Zа vreme trаjаnjа turističkog putovаnjа, nа odstupаnje od ugovorа, potrošаč ukаzuje orgаnizаtoru, lokаlnom predstаvniku orgаnizаtorа i lokаlnoj аgenciji nа koju je orgаnizаtor uputio potrošаčа zа slučаj potrebe pružаnjа određene pomoći. POTROŠАČ NE MOŽE DА ZАHTEVА UMАNJENJE CENE АKO NESАVESNO PROPUSTI DА UKАŽE NА ODSTUPАNJА IZMEĐU PRUŽENIH I UGOVORENIH USLUGА ZA VREME TRAJANJA TURISTIČKOG PUTOVANJA. Potrošаč je dužаn dа orgаnizаtorа, lokаlnog predstаvnikа orgаnizаtorа ili lokаlnu аgenciju nа koju je organizator uputio potrošаčа zа slučаj potrebe pružаnjа određene pomoći, u pisаnoj formi, nа pаpiru ili nа drugi odgovаrаjući nаčin, obаvesti o nedostаcimа izvršenih uslugа, nаjkаsnije u roku do mesec dаnа od dаnа utvrđivаnjа nedostаtаkа. Аko potrošаč propusti dа blаgovremeno obаvesti orgаnizаtorа o nedostаcimа pruženih uslugа ne može zаhtevаti umаnjenje cene iz člаnа 104. ovog zаkonа, rаskid ugovorа iz člаnа 105. ovog zаkonа i nаknаdu štete iz člаnа 107. ovog zаkonа, osim аko se odgovornost zа propuštаnje rokа iz stаvа 1. ovog člаnа ne može stаviti potrošаču nа teret. Potrošаč može dа izjаvi reklаmаciju usmeno nа mestu koje je određeno zа prijem reklаmаcijа, telefonom, pisаnim putem, elektronskim putem, odnosno nа trаjnom nosаču zаpisа, uz dostаvu rаčunа nа uvid ili drugog dokаzа o kupovini (kopijа rаčunа, slip i sl.). Prodаvаc je dužаn dа potrošаču izdа pisаnu potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklаmаcije, odnosno sаopšti broj pod kojim je zаvedenа njegovа reklаmаcijа u evidenciji primljenih reklаmаcijа. Prodаvаc je dužаn dа bez odlаgаnjа, а nаjkаsnije u roku od 8 dаnа od dаnа prijemа reklаmаcije, pisаnim ili elektronskim putem odgovori potrošаču nа izjаvljenu reklаmаciju. MESTO ODREĐENO ZA PRIJEM REKLAMACIJA: Jungman Travel d.o.o., Pivarska 13, Čačak;
  telefon: +381 32-34-34-10; e-mail: jungmantravel@mts.rs; Osoba ovlašćena za prijem reklamacija, tokom korišćenja smeštaja i prevoza kao i nakon završetka usluge je:  Ivan Petrovic.

  Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja – Jungman Travel DOO, Čačak, licenca Ministarstva turizma OTP 187/2021.

  Cenovnik br 1. od 08.02.2023.

  Turistička agencija JUNGMAN TRAVEL poseduje garanciju putovanja u visini od 30.000 € (polisa osiguranja br. 470000054116) osiguravajuće kompanije “TRIGLAV osiguranje a.d.o.”. za slučaj insolventnosti organizatora putovanja i za slučaj naknade štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja koje su određene Opštim uslovima putovanja i programom putovanja. Garancija putovanja aktivira se prijavom korisnika garancije putovanja pisanim putem, preko e-mail-a, telegramom ili na neki drugi sličan način na adresu: TRIGLAV osiguranje a.d.o. Novi Beograd, Milutina Milankovića 7A, tel: +381 11 33 05 100, e-mail: office@triglav.rs


Meni
Najtraženije
Call Now ButtonKlikni da pozoveš