Trajanje: 4 DANA/ 3 NOĆENJA 22.04.-25.04.2022.
Lokacija: SJENICA, UVAC, MANASTIR SOPOĆANI, MANASTIR CRNA REKA, TUTIN
Rezerviši
 • USKRS NA PEŠTERU 2022.

  FAKULTATIVNI OBILAZAK MANASTIRA SOPOĆANI I CRNA REKA, ŠETNJA PO PEŠTERU, ANIMACIJE ZA DECU

  22.04.2022. – 25.04.2022.

  4 dana/ 3 noćenja – POLUPANSION, AUTOBUS ili SOPSTVENI PREVOZ

  Polazak iz Čačka i Beograda bez doplate

  PROGRAM PUTOVANJA:
  1. DAN 22.04. VELIKI PETAK : BEOGRAD – ČAČAK – SJENICA

  Polazak putnika iz Beograda, polazak putnika iz Čačka (tačno vreme polaska i lokacija biće naknadno javljeno pred početak putovanja). Dolazak u Sjenicu. Sastanak gostiju ispred hotela i odlazak na kratku pešačku turu do Sjenice, gde ćemo se upoznati sa Sjenicom i obići najlepše znamenitosti ovog grada. Slobodno vreme u  Sjenici. U dogovoreno vreme povratak u hotel. Sledi večera. Slobodno vreme. Noćenje.

  2. DAN 23.04. VELIKA SUBOTA: SJENICA

  Doručak. Sastanak grupe ispred hotela i fakultativni odlazak na vidikovac Molitvu odakle se pruža fantastičan pogled na meandre Uvca. Uživaćemo u pogledu na meandre Uvca, dok će iznad nas leteti beloglavi supovi. Po završetku obilaska vidikovca, odlazimo do nekog restorana na kafe pauze gde ćemo imati kratak predah sa pogledom na Uvac. Zatim odlazimo do vodenice vrela, ski centra Žari-pešačka tura u dužini od 1.2km kroz borovu šumu i odlazak na farmu Caričina,gde ćemo degustirati sjenički sir i uživati u prelepim pogledima na Peštersku visoravan. Povratak u hotel. Za naše najmlađe goste organizujemo projekciju nekog od dečiji filmova. Večera. Slobodno vreme. Noćenje.

  3. DAN 24.04. USKRS : SJENICA – PEŠTERSKO POLJE – TUTIN – MANASTIR SOPOĆANI

  Odlazak na Uskršnju liturgiju u crkvu Svetog Petra i Pavla. Doručak. Sastanak grupe ispred hotela i fakultativno odlazak na Peštersku visoravan i Peštersko polje. U sklopu ovog izleta posetioci će imati priliku da upoznaju Pešter, život pešterskih domaćina, pešterske katune, a zatim nas put vodi do Tutina i manastira Crna reka. Dolaskom u Tutin sledi obilazak centra grada a nakon toga vožnja kombi prevozom do manastira Crna Reka. Manastir je smešten u selu Ribariće i pripada eparhiji raško-prizrenskoj Srpske pravoslavne crkve. U manastiru se nalaze mošti Svetog Petra Koriškog iz 13v. kao i pećina iz čijeg se udubljenja voda skuplja kap po kap i kako kažu pomaže kod bolesti očiju. Odlazak u Tutin. Slobodno vreme. Posle slobodnog vremena, polazimo ka manastiru Sopoćani. Po obilasku manastira Sopoćani, odlazak na kafu u restoran Ras pazarište. Slobodno vreme. Dolazak u hotel. Večera. Za naše najmlađe goste organizujemo projekciju nekog od dečijih filmova. Noćenje.

  4. DAN 25.04.: SJENICA – ČAČAK – BEOGRAD

  Doručak. Odjava iz hotela. Povratak ka Čačku i Beogradu, dolazak u poslepodnevnim časovima. Kraj programa.

  CENA ARANŽMANA – 12 200 RSD

  PROMO CENA ARANŽMANA – AUTOBUSKI PREVOZ 10950 RSD

  PROMO CENA ARANŽMANA – SOPSTVENI PREVOZ  8400 RSD

  USLOVI ZA DECU:
  -dete od 0-6 godina u pratnji dve odrasle osobe-zajednički ležaj-ima obroke-boravi gratis;
  -dete od 6-12 godina u pratnji dve odrasle osobe-sopstveni ležaj-ima obroke – 50% plaća od ukupne cene,
  -jedno dete od 0-12godina u pratnji jedne odrasle osobe plaća 50% od ukupne cene.

  NAČIN PLAĆANJA:
  – Gotovinsko plaćanje: 30% prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 10 dana pre početka putovanja,
  – Odloženo plaćanje na rate: 40% prilikom rezervacija, ostatak (60%) na 3  jednake mesečne rate, čekovima građana, realizacija  svakog 10. ili 20. u mesecu,
  – Plaćanje karticama: Visa, Master, Maestro, Dina,
  – Preko računa: uz profakturu izdatu od strane agencije Jungman Travel.

  ARANŽMAN OBUHVATA:
  – Prevoz modernim, visokopodnim turističkim autobusom sa audio-video opremom, klimom, kapaciteta do 55 sedišta
  – 3 noćenja na bazi polupansiona (doručak- švedski sto, večera – klasično posluživanje) u hotelu Borovi u Sjenici,
  -Boravišna taksa,
  -Piće dobrodošlice u hotelu,
  – Obilazak Sjenice,
  – Animacije za decu,
  -Troškove organizacije putovanja.

  ARANŽMAN NE OBUHVATA:
  Fakultativne izlete:
  -Obilazak vidiokovca Molitva i poseta etno sela Caričina – 1600 RSD po osobi,
  -Jahanje konja u etno selu Caričina – 1000 RSD po osobi,
  -Obilazak Pešterske visoravni, Tutina, poseta manastirima Sopoćani i Crna reka – 1000 RSD po osobi,
  -Individualne troškove.

  NAPOMENA U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA:
  Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, parkinga, vodiča, ulaznica, organizacije. Agencija ne snosi odgovornost promene cene ulaznica na lokalitetima u odnosu na dan izlaska programa – cena je podložna promeni. Izvršilac usluga na odredištu je lokalni partner.

  OPIS HOTELA:
  Hotel Borovi 3* se nalazi na gradskom trgu, okružen zelenilom u pešačkoj zoni. Hotel raspolaže sa 70 moderno opremljenih smeštajnih jedinica sa pogledom na jezero, dva restorana, picerijom, dve terase. Sve sobe sadrže wi-fi, TV, toalet, telefon.

  Slike i snimak

  Pozivamo Vas da pogledate naš tekst upoznavanja sa Uvcem, pogledate foto reportažu sa jedne od tura ili saznate nešto više o istoriji samog jezera.

 • Preuzmi program putovanja u PDF / Word

  NAPOMENE:

  – Svaka promena programa putovanja od strane samog putnika u toku putovanja, a uz saglasnost predstavnika agencija ne predstavlja izmenu ugovorenog programa
  – Rok za prijavljivanje je 15 dana pre putovanja ili do popune mesta,
  – Organizator putovanja zadržava pravo izmene programa putovanja (redosled pojedinih sadržaja u programu usled objektivnih okolnosti). Svi putnici po prihvatanju programa obavezni su da se upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja, uslovima putnog zdravstvenog osiguranja i opštim uslovima putovanja turističke agencije
  -Smeštajni objekti u ovom programu su kategorisani od strane Turističke Asocijacije Srbije,
  – U slučaju promene u cenama prevoznika, konzularnog predstavništva i osiguravajućih društava agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana,
  – Organizator ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja, dobijenih od strane radnika agencije kao i radnika ovlašćenih subagenata, koje nisu u skladu sa elementima zaključenih ugovora o putovanju,
  – Minimalan broj putnika za realizaciju putovanja je 40. Aranžman je moguće realizovati i sa manjim brojem putnika uz neophodne korekcije cene i uslova putovanja uz saglasnost prijavljenih putnika. U slučaju nedovoljnog broja putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre polaska,
  – Raspored sedenja u autobusu po redosledu prijave. Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu, koje mu dodeli agencija i naknadne izmene nisu moguće,
  – Putnik je dužan da agenciju za slučaj potrebe pružanja određene pomoći, u pisanoj formi, na papiru ili na drugi odgovarajući način, obavesti o nedostacima smeštajnih jedinica, najkasnije u roku do mesec dana od dana utvrđivanja nedostatka,
  – Putnik može da izjavi reklamaciju na mestu koje je određeno za prijem reklamacija usmeno, telefonom, pisanim ili elektronskim putem, uz dostavu ugovora o prodatom aranžmanu. Agencija i prevoznik su dužni da potrošaču izdaju pismenu potvrdu ili elektronskim putem potvrde prijem reklamacije, a da najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovore potrošaču na izjavljenu reklamaciju.

  OBАVEŠTENJE O NАČINU I MESTU PRIJEMА REKLАMАCIJА (sa izvodima Zakona o zaštiti potrošača)
  Zа vreme trаjаnjа turističkog putovаnjа, nа odstupаnje od ugovorа, potrošаč ukаzuje orgаnizаtoru, lokаlnom predstаvniku orgаnizаtorа i lokаlnoj аgenciji nа koju je orgаnizаtor uputio potrošаčа zа slučаj potrebe pružаnjа određene pomoći. POTROŠАČ NE MOŽE DА ZАHTEVА UMАNJENJE CENE АKO NESАVESNO PROPUSTI DА UKАŽE NА ODSTUPАNJА IZMEĐU PRUŽENIH I UGOVORENIH USLUGА ZA VREME TRAJANJA TURISTIČKOG PUTOVANJA. Potrošаč je dužаn dа orgаnizаtorа, lokаlnog predstаvnikа orgаnizаtorа ili lokаlnu аgenciju nа koju je organizator uputio potrošаčа zа slučаj potrebe pružаnjа određene pomoći, u pisаnoj formi, nа pаpiru ili nа drugi odgovаrаjući nаčin, obаvesti o nedostаcimа izvršenih uslugа, nаjkаsnije u roku do mesec dаnа od dаnа utvrđivаnjа nedostаtаkа. Аko potrošаč propusti dа blаgovremeno obаvesti orgаnizаtorа o nedostаcimа pruženih uslugа ne može zаhtevаti umаnjenje cene iz člаnа 104. ovog zаkonа, rаskid ugovorа iz člаnа 105. ovog zаkonа i nаknаdu štete iz člаnа 107. ovog zаkonа, osim аko se odgovornost zа propuštаnje rokа iz stаvа 1. ovog člаnа ne može stаviti potrošаču nа teret. Potrošаč može dа izjаvi reklаmаciju usmeno nа mestu koje je određeno zа prijem reklаmаcijа, telefonom, pisаnim putem, elektronskim putem, odnosno nа trаjnom nosаču zаpisа, uz dostаvu rаčunа nа uvid ili drugog dokаzа o kupovini (kopijа rаčunа, slip i sl.). Prodаvаc je dužаn dа potrošаču izdа pisаnu potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklаmаcije, odnosno sаopšti broj pod kojim je zаvedenа njegovа reklаmаcijа u evidenciji primljenih reklаmаcijа. Prodаvаc je dužаn dа bez odlаgаnjа, а nаjkаsnije u roku od 8 dаnа od dаnа prijemа reklаmаcije, pisаnim ili elektronskim putem odgovori potrošаču nа izjаvljenu reklаmаciju. MESTO ODREĐENO ZA PRIJEM REKLAMACIJA: Jungman Travel d.o.o., Pivarska 13, Čačak;
  telefon: +381 32-34-34-10; e-mail: jungmantravel@mts.rs; Osoba ovlašćena za prijem reklamacija, tokom korišćenja smeštaja i prevoza kao i nakon završetka usluge je:  Ivan Petrovic.

  Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja – Jungman Travel DOO, Čačak, licenca Ministarstva turizma OTP 187/2021.

  Cenovnik br 1. od 01.03.2022.

  Turistička agencija JUNGMAN TRAVEL poseduje garanciju putovanja u visini od 30.000 € (polisa osiguranja br. 470000054116) osiguravajuće kompanije “TRIGLAV osiguranje a.d.o.”. za slučaj insolventnosti organizatora putovanja i za slučaj naknade štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja koje su određene Opštim uslovima putovanja i programom putovanja. Garancija putovanja aktivira se prijavom korisnika garancije putovanja pisanim putem, preko e-mail-a, telegramom ili na neki drugi sličan način na adresu: TRIGLAV osiguranje a.d.o. Novi Beograd, Milutina Milankovića 7A, tel: +381 11 33 05 100, e-mail: office@triglav.rs


Meni
Najtraženije
Call Now ButtonKlikni da pozoveš