Trajanje: 10.-12.12.2021
Lokacija: Solun
Cena: 35 €
Rezerviši
 • Solun izlet

  3 dana / noćna vožnja

  Program putovanja:

  1.dan, 10.12.2021. ČAČAK-GORNJI MILANOVAC-KRAGUJEVAC-JAGODINA
  Polazak iz Čačka / Gornjeg Milanovca / Kragujevca / Jagodine / Paraćina u večernjim satima (vremena i mesta polazaka će biti dostavljeni 2 dana pre polaska). Noćna vožnja kroz Srbiju i Severnu Makedoniju sa pauzama po potrebi.

  2.dan, 11.12.2021. SOLUN
  Dolazak u Solun u jutarnjim satima. Panoramsko razgledanje grada: Solunska luka, Aristotelov trg, Crkva Sv. Dimitrija, Bela kula, Rotonda, ulica Egnacia, Zejtinlik i obilazak srpskog vojničkog groblja iz I-og svetskog rata… Odlazak u centar grada – ulica Egnacia u punom sjaju predstojećeg Božića, slobodno vreme za šetnju, uživanje uz kafu na glavnom gradskom trgu Aristotelis, obilazak živopisne pijace, ulica Cimiski, mnogobrojni muzeji…U popodnevnim satima odlazak do tržnog centra Cosmos, slobodno vreme za šoping…

  Polazak za Srbiju u 20h. Noćna vožnja preko Severne Makedonije i Srbije…

  3.dan , 12.12.2021. JAGODINA-KRAGUJEVAC-GORNJI MILANOVAC-ČAČAK
  Dolazak u Jagodinu / Kragujevac / Gornji Milanovac i Čačak u jutarnjim satima. Kraj programa.

  40 €
  Snižena cena aranžmana 35 €

  Način plaćanja:
  – Gotovinsko plaćanje: 30% prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 15 dana pre početka aranžmana
  – Preko računa: uz profakturu izdatu od strane TA Jungman Travel-a
  – Karticama: Visa, Master, Maestro, Dina

  Aranžman Solun izlet obuhvata:
  – Prevoz autobusom turističke klase na relaciji prema programu (visokopodni ili
  dabldeker),
  -Panoramsko razgledanje Soluna po programu,
  -Troškovi organizacije i usluge licenciranog vodiča za vreme putovanja.

  Aranžman Solun izlet ne obuhvata:
  – Međunarodno zdravstveno osiguranje sa doplatom za Covid,
  – Doplata za transfer iz Beograda- 2500 RSD.

 • Preuzmi program u PDF

  NAPOMENA: Minimum 45 osoba po autobusu. U slučaju nedevoljnog broja putnika agencija zadržava pravo otkaza izleta na min.5 dana pre polaska. Za putovanje u Grčku kao i za ulazak u zatvoreni prostor (restorani,muzeji,prodavnice i dr. u Solunu ) je obavezan Digitalni zeleni Sertifikat o vakcinaciji ili PCR (72h) ili Antigenski test (48h) ili potvrda o preležanom Covidu 19 (važi 180 dana) kao i obavezno pridržavanje svih mera protiv Covid 19 važećih u Srbiji i Grčkoj, popunjen PLF obrazac ( popunjava agencija ).

  Uslovi putovanja:
  https://www.mfa.gov.rs/gradjani/putovanje-u-inostranstvo/covid-19-uslovi-za-putovanje
  Krajnji rok za prijavu: do 05.12.2021.
  Uz program važe Opšti uslovi putovanja – Jungman Travel, Čačak, licenca Ministarstva turizma OTP 187/2021.
  Cenovnik br 1. od 10.10.2021.

  Turistička agencija JUNGMAN TRAVEL poseduje garanciju putovanja u visini od 30.000 € (polisa osiguranja br. 470000054116) osiguravajuće kompanije “TRIGLAV osiguranje a.d.o.”. za slučaj insolventnosti organizatora putovanja i za slučaj naknade štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja koje su određene Opštim uslovima putovanja i programom putovanja. Garancija putovanja aktivira se prijavom korisnika garancije putovanja pisanim putem, preko e-mail-a, telegramom ili na neki drugi sličan način na adresu: TRIGLAV osiguranje a.d.o. Novi Beograd, Milutina Milankovića 7A, tel: +381 11 33 05 100, e-mail: office@triglav.rs

   

  OBАVEŠTENJE O NАČINU I MESTU PRIJEMА REKLАMАCIJА (sa izvodima Zakona o zaštiti potrošača)
  Zа vreme trаjаnjа turističkog putovаnjа Solun Izlet, nа odstupаnje od ugovorа, potrošаč ukаzuje orgаnizаtoru, lokаlnom predstаvniku orgаnizаtorа i lokаlnoj аgenciji nа koju je orgаnizаtor uputio potrošаčа zа slučаj potrebe pružаnjа određene pomoći. POTROŠАČ NE MOŽE DА ZАHTEVА UMАNJENJE CENE АKO NESАVESNO PROPUSTI DА UKАŽE NА ODSTUPАNJА IZMEĐU PRUŽENIH I UGOVORENIH USLUGА ZA VREME TRAJANJA TURISTIČKOG PUTOVANJA SOLUN IZLET. Potrošаč je dužаn dа orgаnizаtorа, lokаlnog predstаvnikа orgаnizаtorа ili lokаlnu аgenciju nа koju je organizator uputio potrošаčа zа slučаj potrebe pružаnjа određene pomoći, u pisаnoj formi, nа pаpiru ili nа drugi odgovаrаjući nаčin, obаvesti o nedostаcimа izvršenih uslugа, nаjkаsnije u roku do mesec dаnа od dаnа utvrđivаnjа nedostаtаkа. Аko potrošаč propusti dа blаgovremeno obаvesti orgаnizаtorа o nedostаcimа pruženih uslugа ne može zаhtevаti umаnjenje cene iz člаnа 104. ovog zаkonа, rаskid ugovorа iz člаnа 105. ovog zаkonа i nаknаdu štete iz člаnа 107. ovog zаkonа, osim аko se odgovornost zа propuštаnje rokа iz stаvа 1. ovog člаnа ne može stаviti potrošаču nа teret. Potrošаč može dа izjаvi reklаmаciju usmeno nа mestu koje je određeno zа prijem reklаmаcijа, telefonom, pisаnim putem, elektronskim putem, odnosno nа trаjnom nosаču zаpisа, uz dostаvu rаčunа nа uvid ili drugog dokаzа o kupovini (kopijа rаčunа, slip i sl.). Prodаvаc je dužаn dа potrošаču izdа pisаnu potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklаmаcije, odnosno sаopšti broj pod kojim je zаvedenа njegovа reklаmаcijа u evidenciji primljenih reklаmаcijа. Prodаvаc je dužаn dа bez odlаgаnjа, а nаjkаsnije u roku od 8 dаnа od dаnа prijemа reklаmаcije, pisаnim ili elektronskim putem odgovori potrošаču nа izjаvljenu reklаmаciju. MESTO ODREĐENO ZA PRIJEM REKLAMACIJA: Jungman Travel d.o.o., Pivarska 13, Čačak;
  telefon: +381 32-34-34-10; e-mail: jungmantravel@mts.rs; Osoba ovlašćena za prijem reklamacija, tokom korišćenja smeštaja i prevoza kao i nakon završetka usluge je:  Ivan Petrovic.

   

Meni
Najtraženije
Klikni da pozoveš