Trajanje: U PRIPREMI 5 dana / 2 noćenja
Lokacija: Prag, Drezden i Karlove Vari
Rezerviši
 • Prag Nova Godina 

  U PRIPREMI
  5 dana / 2 noćenja, autobusom

  Prag – magični grad, zlatni grad, grad stotinu tornjeva… Grad najveće istorijske vrednosti sa dugom tradicijom… Nastao je i razvijao se na raskrsnici puteva u srcu Evrope. Prag je glavni privredni, ekonomski i kulturni centar Češke Republike. Istorijski centar grada je pod zaštitom UNESCO-a. U svojim delima Prag su opisali mnogi umetnici iz različitih epoha kao što su Bedžih Smetana, Antonjin Dvoržak i Franc Kafka, a njegovim ulicama su se šetali i Mocart, Ajnštajn i Nikola Tesla. Vreme je da se njegovim ulicama prošetate i Vi!

  PROGRAM PUTOVANJA:
  1. dan (02.01.2020)- BEOGRAD
  Polazak iz Beograda sa turističkog terminala, koji se nalazi u sklopu Autocentra Lasta, na autoputu Beograd – Niš u 19:00 h. Polazak iz Novog Sada u 20:00 h sa parkinga kod „Lokomotive“. Lagana vožnja prema granici sa Mađarskom sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora i obavljanja graničnih formalnosti. Noćna vožnja kroz Mađarsku i Slovačku sa pauzama za odmor.

  2. dan (03.01.2020)- PRAG – HRADČANI
  Dolazak u Prag u prepodnevnim satima. Odlazak na razgledanje grada u pratnji lokalnog vodiča: obilazak praškog dvorca- Hradčani ,prolazimo pored Strahovskog manastira u kom je čuvena biblioteka, prelepe Loretanske crkve, katedralu Sv. Vita, stare kraljevske palate, bazilike Sv. Đorđa, Male Strane i šetnju kroz Zlatnu ulicu… Laganim hodom nastavljamo do Karlovog mosta – spomenika Karla IV-tog gde imamo pogled i na našu ambasadu. Na sredini mosta pridružićemo se milionima turista i zamisliti želju zagledani u Vltavu, a onda nastaviti prema starom jezgru Praga i do Staromestskih namjesti sa čuvenim astronomskim satom Orloj….Nakon obilaska odlazak u hotel.Smeštaj. U večernjim satima odlazak do centra gradskim prevozom uz pratioca grupe.
  Preporučujemo fakultativnu vožnju brodom po Vltavi ili slobodno vreme za individualna razgledanja i šetnju. Noćenje.

  3. dan (04.01.2020) PRAG – DREZDEN (fakultativno)
  Doručak. Nakon doručka, fakultativni odlazak na celodnevni izlet do Drezdena, grada na istoku Nemačke koji je zbog svog izuzetnog kulturnog značaja nazvan i Firencom na Elbi. Upoznavanje sa baroknim građevinama ovog grada. Povratak u Prag. Slobodno vreme za individualne aktivnosti…Preporučujemo odlazak na večeru u neku od čuvenih praških pivnica.Povratak u hotel.Noćenje.

  4. dan (05.01.2020) PRAG – KARLOVE VARI (fakultativno)-BEOGRAD
  Doručak. Napuštanje hotela i slobodno vreme do polaska za Beograd ili fakultativni odlazak u Karlove Vari uz usputnu pauzu u Kruševicama gde možete probati poznato pivo i kupiti suvenire. Po dolasku u Karlove Vari – obilazak čuvene banje i njenih kolonada. Slobodno vreme za individualnu šetnju. U dogovoreno vreme povratak u Prag. Slobodno vreme do polaska za Beograd. Lagana vožnja sa usputnim pauzama po potrebi grupe i za obavljanje graničnih formalnosti. Noćna vožnja.

  5. dan (06.01.2020) – BEOGRAD
  Dolazak u Beograd na turistički terminal u podnevnim satima.

  U PRIPREMI

  Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS, na dan uplate.

  Način plaćanja:
  – prilikom rezervacije, plaća se akontacija u iznosu od 30 %, ostatak najkasnije 15-10 dana pre puta (gotovinski ili platnim karticama),
  – prilikom rezervacije, plaća se akontacija u iznosu od 40 %, ostatak na rate deponovanim čekovima, poslednja rata 2 meseca posle realizovanog putovanja,
  – platnim karticama – VISA, VISA ELECTRON, MASTER, MAESTRO, DINA, u skladu sa naznačenim uslovima plaćanja.

  Aranžman Prag Nova Godina obuhvata:
  – prevoz turističkim autobusom sa audio, video opremom i klimom,
  – Smeštaj na bazi dva noćenja sa doručkom u Pragu (doručak – švedski sto) u hotelu sa 3* u ½ i 1/3 sobama
  – usluga predstavnika agencije/vodiča,
  – troškove organizacije programa.

  Aranžman Prag Nova Godina ne obuhvata:
  – međunarodno putno zdravstveno osiguranje,
  – individualne troškove putnika,
  – doplata za 1/1 sobu 40 eur,

  – Fakultativne izlete:
  Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i realizacija zavisi od broja prijavljenih putnika.
  Minimum za realizaciju je 30 prijavljenih putnika, a moguće je realizovati izlete i uz manji broj prijavljenih putnika uz njihovu saglasnost za korekciju cene. Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina na lokalitetima, broja prijavljenih osoba, kao i drugih objektivnih okolnosti.
  – Ulaznice za razgledanja Praga: razgledanje Hradčana podrazumeva obilazak javnih delova gde nema ulaznica,
  – izlet za Karlove Vary- 25 eur,
  – izlet za Drezden- 30 eur,
  – krstarenje Vltavom 1 sat- 10 eur.

  Napomene:

  NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:
  Zvanična potvrda hotela u kom će biti obezbeđen smeštaj za grupu, na bazi navedene usluge, u skladu sa najavljenom kategorijom i lokacijom, dobija se najranije 5 dana pred polazak na putovanje.
  U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova.U pojedinim smeštajnim objektima treći i
  četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izlged pomoćnog ležaja zavise od smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom kao klasičan krevet.

  Smeštaj: HOTEL GLOBUS 3*< / HOTEL A&O 3*/ HOTEL JUNO 3* / HOTEL KRYSTAL 3*
  (ili sličan – iste kategorije i približno iste lokacije)
  HOTEL GLOBUS 3*- Hotel poseduje dvokrevetne sobe i dvokrevetne sa pomocnim ležajem. Svaka soba ima TWC, telefon i televizor. Usluga u hotelu je noćenje sa doručkom, doručak – švedski sto. Udaljen je od centra grada 6 km. I stiže se metroom koji staje ispred hotela i ide do centra „Vaclavske Namesti“ za cca 20 min.

  HOTEL A&O 3* se nalazi u širem centru grada, 550 metara udaljen od metro stanice Strizkov (crvena linija metra C). Odatle se do samog centra grada dolazi za oko 14min. Hotel se nalazi u nemačkom lancu hotela. Sobe su dvokrevetne i dvokrevetne sa pomocnim lezajem. Svaka soba sadrži kupatilo (TWC), SAT TV, direktnu telefonsku liniju. Doručak je na bazi švedskog stola—samoposluživanje. www.aohostels.com

  HOTEL JUNO 3* se nalazi u širem centru grada na liniji gradskog prevoza. Sobe su dvokrevetne i dvokrevetne sa pomoćnim ležajem. Svaka soba sadrži kupatilo (TWC), SAT TV, direktnu telefonsku liniju. Doručak je na bazi švedskog stola-samoposluživanje. www.hoteljuno.cz

  HOTEL KRYSTAL 3* se nalazi u širem centru grada, na liniji gradskog prevoza. Sobe su dvokrevetne i dvokrevetne sa pomoćnim ležajem. Svaka soba sadrži kupatilo (TWC), SAT TV, direktnu telefonsku liniju. Doručak je na bazi švedskog stola -samoposluživanje hotel-krystal.eu
  Ostali hoteli u ponudi su : Hotel Amedia, Hotel Top, …

  NAPOMENE:
  • svaka promena programa putovanja od strane samog putnika u toku putovanja, a uz saglasnost predstavnika agencija ne predstavlja izmenu ugovorenog programa
  • organizator putovanja zadržava pravo izmene programa putovanja (redosled pojedinih sadržaja u programu usled objektivnih okolnosti). Svi putnici po prihvatanju programa obavezni su da se
  upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja, uslovima putnog zdravstvenog osiguranja i opštim uslovima putovanja turističke agencije
  • smeštajni objekti u ovom programu su kategorisani od strane Turističke Asocijacije Ceske.
  • u slučaju promene u cenama prevoznika, konzularnog predstavništva i osiguravajućih društava agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana.
  • Organizator ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja, dobijenih od strane radnika agencije kao i radnika ovlašćenih subagenata, koje nisu u
  skladu sa elementima zaključenih ugovora o putovanju.
  • obaveza je putnika da za putovanje obezbedi ispravan putni dokument i da se pridržava carinskih i drugih propisa. Organizator ne snosi odgovornost za neispravnost pasoša ili vize i nije odgovoran
  ukoliko pogranične ili imigracione službe ne odobre ulazak putnika u drugu zemlju. Putnik sam snosi troškove svog povratka u Srbiji. U slučaju gubitka putnog dokumenta, putnik sam snosi troškove svog boravka u mestu konzularnog predstavništva kao i troškove puta priključenja grupi ili povratku u Srbiju.
  • putnici koji nisu državljani Srbije, u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.
  • minimalan broj putnika za realizaciju putovanja je 65. Aranžman je moguće realizovati i sa manjim brojem putnika uz neophodne korekcije cene i uslova putovanja uz saglasnost prijavljenih putnika. U slučaju nedovoljnog broja putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre polaska.
  • upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja (satnica je uskladjena kako sa programom putovanja tako i sa zakonom o saobraćaju), ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi obavljanja procedure povraćaja poreza – “tax free”, pa Vas molimo da to imate u vidu.
  • raspored sedenja u autobusu po redosledu prijave. Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu, koje mu dodeli agencija i naknadne izmene nisu moguće.
  Uz program Prag Nova Godina 2020 važe Opšti uslovi putovanja – Omniturs, Beograd, licenca Ministarstva turizma OTP 235/2010.

Meni
Najtraženije
Klikni da pozoveš