Trajanje: 19.02.20222. jednodnevni izlet
Lokacija: Pančevo - centar, Muzej pivarstva "Đorđe Vajfert", Slaninijada u Kačarevu
Cena: 1.950,00 RSD
Rezerviši
 • Pančevo i Slaninijada u Kačarevu

  19.02.2022.

  1 dan, autobusom

  PROGRAM PUTOVANJA:

  Polazak u 08:00h sa Novog Beograda, sa stanice gradskog autobusa (autobus 60) pored Brankovog mosta (preko puta TC Usce, pored sjekt parka). Vožnja do Pančeva.
  Obilazak prostorne kulturno istorijske celine Staro jezgro Pančeva (Trg kralja Petra I, Trg slobode, Magistrat, Gimnazijski trg,,…). Poseta gradskom Muzeju, u kojem se nalaze artefakti čuvene Starčevačke kulture, kao i poznata slika Paje Jovanović “Seoba Srba”. Pauza za kafu.
  Poseta manastiru Vojlovica. Poseta “Muzeja pivarstva Đorđe Vajfert“. U delu stare „Vajfertove pivare“, Udruženje građana „Muzej pivarstva Đorđe Vajfert“ proizvodi ekskluzivno pivo, a pobrinuli su se da funkciji bude i restoran, gde se pivo može degustirati…
  Odlazak u Kačarevo i prisustvo Svetskoj slaninijadi u najvećem naseljenom mestu opštine Pančevo. U seoskoj kafani, daleke 1988. stalno društvo, započelo je raspravu o svinjokolju, pripremi raznih specijaliteta, sušenju, pa i o pravljenju dobre slanine. Svako za stolom je tvrdio da upravo on pravi najbolju, najukusniju, najdeblju, naj … slaninu…
  Zatim, povratak u Beograd. Dolazak u Beograd u večernjim satima. Kraj programa. 

  Cena aranžmana 1950,00 RSD

  NAČIN PLAĆANJA:
  – Gotovinsko plaćanje: 40% prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 15 dana pre početka aranžmana
  – Preko računa: uz profakturu
  – Karticama: Visa, Master, Maestro, Dina

  ARANŽMAN OBUHVATA:
  – Prevoz modernim, turističkim autobosima sa audio-video opremom, klimom
  – Usluge vodiča u svakom autobusu
  – Pivo u pivnici Vajfert
  – Troškove organizacije putovanja.

  ARANŽMAN NE OBUHVATA:
  – Individualne troškove putnika
  – Transfer iz Novog Sada – isključivo na upit

 • Program možete preuzeti u PDF / WORD formatu.

  OPIS MESTA:

  Pančevo je sedište Južno-Banatskog okruga. U samom gradu živi oko 75.000 ljudi, na području opštine 130.000. Po broju stanovnika, to je najveći grad u Banatu posle Zrenjanina. Grad se nalazi na obalama Tamiša, na njegovom ušću u Dunav. Najstariji naziv naselja koje se nalazilo na mestu današnjeg Pančeva, je Panuka. Danas je to naziv katamarana, koji turiste vozi kroz Tamiš, do ušća u Dunav, gde se nalaze jedina dva preostala svetionika, koji su korišćeni početkom 20. veka za plovidbu Dunavom. Zbog čestih promena gospodara (Rimljani, Kelti, Huni, Avari, Sloveni, Mađari, Tatari, Turci, Nemci) često se menja i naziv ovog strategijsko važnog mesta. Nakon Prvog svetskog rata, pančevačka industrija doživljava svoju drugu mladost i postaje jedan od najjačih industrijskih gradova bivših Jugoslavija. Otvaraju se mnogobrojne fabrike koje zapošljavaju na desetine hiljada radnika iz Pančeva, Beograda i okolnih mesta iz skoro celog južnog Banata. Jedno od najvažnijih postojenja je Rafinerija nafte koja je počela da radi pre skoro sto godina – 1928.g.

  Staro jezgro u Pančevu kao prostorno kulturno-istorijsku celinu čini nekoliko trgova, sa interesantnim starim zgradama. Svaki od trgova ima značajnu ulogu u slici grada. Trg kralja Petra I  je prostor sa Magistratom i drugim javnim objektima, Trg slobode  je poslovno i trgovačko središte… Centralna pešačka zona obuhvata Gradski park i ulivajuće ulice, pa su prostoriPark, Korzo i Sokače omiljeni delovi grada.

  Slaninijada u Kačarevu je jedna od najstarijih naših gastronomskih manifestacija. U seoskoj kafani, daleke 1988. stalno društvo, započelo je raspravu o svinjokolju, pripremi raznih specijaliteta, sušenju, pa i o pravljenju dobre slanine. Svako za stolom je tvrdio da upravo on pravi najbolju, najukusniju, najdeblju, naj … slaninu. Ko zna dokle bi stigla rasprava, da se neko nije dosetio i odmah organizovao takmičenje sa degustacijom…

  „Muzej pivarstva Đorđe Vajfert“ – nalazi se u delu prostora nekadašnjeg pivskog giganta. Zgrada jedne od najstarijih, pivara na Balkanu podignuta je davne 1722. i bila je poznata kao „Vajfertova pivara“. Ujedno to je i najstariji industrijski objekat u Srbiji.

  • 12. januara 1722. godine preduzimljivi Pančevac Abraham Kepiš dobio je od gubernatora Zemaljske administracije u Temišvaru koncesiju za „kuvanje piva” u Pančevu. Zatim je nekadašnji guverner Srbije, veliki industrijalac, Đorđe Vajfert započeo veću proizvodnju, a kasnije su to nastavili i njegovi naslednici, paveći pivo po češkoj recepturi, koristeći lokalne sastojke. U delu stare „Vajfertove pivare“, Udruženje građana „Muzej pivarstva Đorđe Vajvert“ proizvodi ekskluzivno pivo, a pobrinuli su se da funkciji bude i restoran, gde se pivo može degustirati…

  NAPOMENE:

  – Svaka promena programa putovanja od strane samog putnika u toku putovanja, a uz saglasnost predstavnika agencija ne predstavlja izmenu ugovorenog programa
  – Rok za prijavljivanje je 15 dana pre putovanja ili do popune mesta,
  – Organizator putovanja zadržava pravo izmene programa putovanja (redosled pojedinih sadržaja u programu usled objektivnih okolnosti). Svi putnici po prihvatanju programa obavezni su da se upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja, uslovima putnog zdravstvenog osiguranja i opštim uslovima putovanja turističke agencije
  -Smeštajni objekti u ovom programu su kategorisani od strane Turističke Asocijacije Srbije,
  – U slučaju promene u cenama prevoznika, konzularnog predstavništva i osiguravajućih društava agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana,
  – Organizator ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja, dobijenih od strane radnika agencije kao i radnika ovlašćenih subagenata, koje nisu u skladu sa elementima zaključenih ugovora o putovanju,
  – Minimalan broj putnika za realizaciju putovanja je 40. Aranžman je moguće realizovati i sa manjim brojem putnika uz neophodne korekcije cene i uslova putovanja uz saglasnost prijavljenih putnika. U slučaju nedovoljnog broja putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre polaska,
  – Raspored sedenja u autobusu po redosledu prijave. Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu, koje mu dodeli agencija i naknadne izmene nisu moguće,
  – Putnik je dužan da agenciju za slučaj potrebe pružanja određene pomoći, u pisanoj formi, na papiru ili na drugi odgovarajući način, obavesti o nedostacima smeštajnih jedinica, najkasnije u roku do mesec dana od dana utvrđivanja nedostatka,
  – Putnik može da izjavi reklamaciju na mestu koje je određeno za prijem reklamacija usmeno, telefonom, pisanim ili elektronskim putem, uz dostavu ugovora o prodatom aranžmanu. Agencija i prevoznik su dužni da potrošaču izdaju pismenu potvrdu ili elektronskim putem potvrde prijem reklamacije, a da najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovore potrošaču na izjavljenu reklamaciju.

  Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja – Jungman Travel, licenca Ministarstva turizma OTP 187/2021.

  Uz ovaj program važi cenovnik br. 1 od 14.01.2022.

  OBАVEŠTENJE O NАČINU I MESTU PRIJEMА REKLАMАCIJА (sa izvodima Zakona o zaštiti potrošača)
  Zа vreme trаjаnjа turističkog putovаnjа, nа odstupаnje od ugovorа, potrošаč ukаzuje orgаnizаtoru, lokаlnom predstаvniku orgаnizаtorа i lokаlnoj аgenciji nа koju je orgаnizаtor uputio potrošаčа zа slučаj potrebe pružаnjа određene pomoći. POTROŠАČ NE MOŽE DА ZАHTEVА UMАNJENJE CENE АKO NESАVESNO PROPUSTI DА UKАŽE NА ODSTUPАNJА IZMEĐU PRUŽENIH I UGOVORENIH USLUGА ZA VREME TRAJANJA TURISTIČKOG PUTOVANJA. Potrošаč je dužаn dа orgаnizаtorа, lokаlnog predstаvnikа orgаnizаtorа ili lokаlnu аgenciju nа koju je organizator uputio potrošаčа zа slučаj potrebe pružаnjа određene pomoći, u pisаnoj formi, nа pаpiru ili nа drugi odgovаrаjući nаčin, obаvesti o nedostаcimа izvršenih uslugа, nаjkаsnije u roku do mesec dаnа od dаnа utvrđivаnjа nedostаtаkа. Аko potrošаč propusti dа blаgovremeno obаvesti orgаnizаtorа o nedostаcimа pruženih uslugа ne može zаhtevаti umаnjenje cene iz člаnа 104. ovog zаkonа, rаskid ugovorа iz člаnа 105. ovog zаkonа i nаknаdu štete iz člаnа 107. ovog zаkonа, osim аko se odgovornost zа propuštаnje rokа iz stаvа 1. ovog člаnа ne može stаviti potrošаču nа teret. Potrošаč može dа izjаvi reklаmаciju usmeno nа mestu koje je određeno zа prijem reklаmаcijа, telefonom, pisаnim putem, elektronskim putem, odnosno nа trаjnom nosаču zаpisа, uz dostаvu rаčunа nа uvid ili drugog dokаzа o kupovini (kopijа rаčunа, slip i sl.). Prodаvаc je dužаn dа potrošаču izdа pisаnu potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklаmаcije, odnosno sаopšti broj pod kojim je zаvedenа njegovа reklаmаcijа u evidenciji primljenih reklаmаcijа. Prodаvаc je dužаn dа bez odlаgаnjа, а nаjkаsnije u roku od 8 dаnа od dаnа prijemа reklаmаcije, pisаnim ili elektronskim putem odgovori potrošаču nа izjаvljenu reklаmаciju. MESTO ODREĐENO ZA PRIJEM REKLAMACIJA: Jungman Travel d.o.o., Pivarska 13, Čačak;
  telefon: +381 32-34-34-10; e-mail: jungmantravel@mts.rs; Osoba ovlašćena za prijem reklamacija, tokom korišćenja smeštaja i prevoza kao i nakon završetka usluge je:  Ivan Petrovic.

  Turistička agencija JUNGMAN TRAVEL poseduje garanciju putovanja u visini od 30.000 € (polisa osiguranja br. 470000054116) osiguravajuće kompanije “TRIGLAV osiguranje a.d.o.”. za slučaj insolventnosti organizatora putovanja i za slučaj naknade štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja koje su određene Opštim uslovima putovanja i programom putovanja. Garancija putovanja aktivira se prijavom korisnika garancije putovanja pisanim putem, preko e-mail-a, telegramom ili na neki drugi sličan način na adresu: TRIGLAV osiguranje a.d.o. Novi Beograd, Milutina Milankovića 7A, tel: +381 11 33 05 100, e-mail: office@triglav.rs

Meni
Najtraženije
Klikni da pozoveš