Trajanje: 08. - 13.03.2023. 6 dana / 3 noćenja
Lokacija: Istanbul
Cena: FIRST MINUTE CENA 139€
Rezerviši
  • ISTANBUL OSMI MART

    Romantična prestonica na dva kontinenta
    08. – 13.03.2023.
    6 dana/3 noćenja, autobusom

    Polazak iz Čačka, Kragujevca,  Kraljeva, Vrnjačke Banje, Kruševca, Pojata i Niša bez doplate
    Polazak iz Gornjeg Milanovca, Užica i Požege uz doplatu

    PROGRAM PUTOVANJA:
    1. DAN: SRBIJA – BUGARSKA – TURSKA
    Sastanak učesnika putovanja u Čačku na parkingu kod TC Roda. Polazak autobusa u 15:00 h. Prikupljanje putnika iz Kragujevca, Kraljeva, Vrnjačke Banje, Kruševca, Pojata i Niša (tačno vreme biće poznato najkasnije dan pred putovanje – organizator šalje obaveštenje svim putnicima sa svim detaljima polaska). Noćna vožnja kroz Bugarsku sa usputnim pauzama za odmor.
    2. DAN: ISTANBUL
    Dolazak u Istanbul u jutarnjim satima. Obilazak grada – panoramsko razgledanje sa vodičem. Silazak na Bosfor, Zlatni rog, most Galata, Dolmabahče, moderni kvartovi grada. Povratak u stari deo grada. Smeštaj u hotel i slobodno vreme. Šetnja do džamije Suleymaniye sa vidikovcem sa koga se pruža najlepši pogled na grad, Zlatni rog i Bosfor. Šetnja do čuvene Kapali Čaršije. Noćenje.
    3. DAN: ISTANBUL
    Doručak. Fakultativni program – Vaseljenska patrijaršija i beomski kvart Fener a potom krstarenje Bosforom, pogled na najlepse palate i najvrednije spomenike iz istorije ovog grada koji leži na dva kontinenta. Fakultativni obilazak palate Dolmabahče. Odlazak do Taksima, pešačka zona ulice Istiklal, kula i most Galata, pijaca začina. Slobodno vreme. Fakultativno Tursko veče (orijentalni ples sa večerom i pićem u restoranu). Noćenje.
    4. DAN: ISTANBUL
    Doručak. Fakultativni izlet u azijski deo grada – brdo Čamlidža, vidikovac sa najlepšim pogledom na grad, kvart Kadikoy sa Bagdadskom avenijom, Watergarden – tržni centar sa prodavnicama, restoranima i lepim fontanama. Povratak u hotel u večernjim satima. Slobodno vreme. Noćenje.
    5. DAN: TURSKA – BUGARSKA – SRBIJA
    Doručak. Fakultativni obilazak najužeg istorijskog jezgra grada: Hipodrom, Plavadžamija (Sultan Ahmed ), Aja Sofija, Topkapi palata -rezidencija turskih Sultana. Šetnja kroz burnu istoriju nekadašnje velike Otomanske imperije. Slobodno vreme. Polazak iz Istanbula u popodnevnim satima. Noćna vožnja preko Bugarske.
    6. DAN: SRBIJA
    Dolazak na mesto polaska u prepodnevnim satima. Kraj programa.

    CENA ARANŽMANA – 169€

    FIRST MINUTE CENA – 139 €

    -Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate –

    NAČIN PLAĆANJA:
    – Gotovinsko plaćanje: 30 % prilikom rezervacije ostatak najkasnije 10 dana pre početka putovanja;
    – Odloženo plaćanje na rate: 40 % prilikom rezervacije, ostatak ( 60% ) na 3 jednake mesečne rate čekovima građana, realizacija svakog 10. ili 20. u mesecu;
    – Plaćanje karticama: Visa, Master, Maestro, Dina;
    – Preko računa: uz profakturu izdatu od strane agencije Jungman travel.

    ARANŽMAN OBUHVATA:
    – Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenost, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga hrane i pića i dr. tokom putovanja) na relaciji prema programu putovanja;
    – 3 noćenja sa doručkom u hotelu 3* u Istanbulu – kvartovi Laleli/Fatih
    – Razgledanje i obilaske prema programu;
    – Usluge lokalnog vodiča u Istanbulu
    – Usluge turističkog vodiča tokom putovanja;
    – Troškove organizacije putovanja.

    ARANŽMAN NE OBUHVATA:

    Fakultativne izlete:
    – Celodnevni program: Vaseljenska patrijaršija-Fener-vožnja brodom po Bosforu-Dolmabahče-Taksim-Galata – 25€ ( bus + brod + vodič, bez ulaznice za Dolmabahče),
    – Celodnevni izlet u azijski deo grada – 25 € ( bus + vodič ),
    – Tursko veče u restoranu Gar – 35 € ( program, večera i 2 pića ),
    – Pešačka tura Hipodrom-Plava džamija-Aja Sofija-Topkapi palata ( prvo dvorište ) 25 € (ulaznica za Topkapi se kupuje se individualno na licu mesta ),
    – Džamija Sulejmanija i Kapali čaršija – gratis !
    – Doplata za jednokrevetnu sobu – 75 €;
    – Doplata za dodatno sedište u autobusu – 60 € ( isključivo na upit)
    – Doplata za transfer iz Užica 1500 rsd, iz Požege 1000 rsd iz Gornjeg Milanovca 600 rsd (minimalan broj za realizaciju transfera je 4 putnika).

    NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA:

    *CENE FAKULTATIVNIH IZLETA NISU GARANTOVANE I ZAVISE OD INFLATORNIH KRETANJA KOJA SU U EVROPI UČESTALA OD 2022. GODINE. INO PARTNER I AGENCIJA ZADRŽAVAJU PRAVO PROMENE CENA FAKULTATIVNIH IZLETA DO POČETKA REALIZACIJE PUTOVANJA. UKOLIKO PUTNIK NE ŽELI DA PRIHVATI PROMENU CENE FAKULTATVNOG IZLETA NIJE U OBAVEZI DA UPLATI ISTI.

    Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cene fakultativnih izleta su po osobi, minimum za realizaciju izleta je 25 putnika. Cena izleta se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije. Cene izleta podložne su promenama u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika ili u slučaju promena cena ulaznica za muzeje i lokalitete, goriva, putarina, parkinga, tunela, trajekta…Termini i program fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, vremenskih uslova, rasporeda plovidbe brodova i objektivnih okolnosti. Fakultativni izleti su organizovani od strane lokalne agencije, ino-partnera. Svu odgovornost prilikom izvođenja fakultativnih izleta snosi ino-partner. Fakultativni izleti se plaćaju na licu mesta, isključivo u evrima, ino partneru ili pratiocu grupe. Izvršilac usluga na odredištu je agencija-inopartner u Istanbulu – Vančal tours www.vancaltours.com

  • ISTANBUL OSMI MART

    Preuzmi program u PDF / WORD

    OPIS I LOKACIJA HOTELA:

    Hotel 3*- hoteli Prens, Grand Ons, Version, Kecik i slicni. Nalazi se u starom istorijskom jezgru (Aksaray-Lalel,Fatih…), u trgovačkoj i turističkoj zoni. Sobe su 1/2 i 1/3 sa kupatilom ,TV, telefon, doručak buffet. Tačan naziv hotela biće poznat min.10 dana pre polaska.

    Potpisivanjem Ugovora o putovanju Istanbul Osmi mart putnik prihvata svaki smeštaj odgovarajuće kategorizacije i opisa navedenog u programu putovanja. Smeštaj je  u nekom od navedenih hotela/apartmana do popune kapaciteta, ili sličnom.

    – Svaka promena programa putovanja od strane samog putnika u toku putovanja, a uz saglasnost predstavnika agencija ne predstavlja izmenu ugovorenog programa,
    – Rok za prijavljivanje je 15 dana pre putovanja ili do popune mesta,
    – Organizator putovanja zadržava pravoizmene programa putovanja(redosled pojedinih sadržaja u programu usled objektivnih okolnosti). Svi putnici po prihvatanju programa obavezni su da se upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja, uslovima putnog zdravstvenog osiguranja i opštim uslovima putovanja turističke agencije,
    – U slučaju promene u cenama prevoznika, konzularnog predstavništva i osiguravajućih društava agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana,
    – Organizator ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja, dobijenih od strane radnika agencije kao i radnika ovlašćenih subagenata, koje nisu u skladu sa elementima zaključenih ugovora o putovanju,
    – Obaveza je putnika da za putovanje obezbedi ispravan putni dokument i da se pridržava carinskih i drugih propisa. Organizator ne snosi odgovornost za neispravnost pasoša ili vize i nije odgovoran ukoliko pogranične ili imigracione službe ne odobre ulazak putnika u drugu zemlju. Putnik sam snosi troškove svog povratka u Srbiji. U slučaju gubitka putnog dokumenta, putnik sam snosi troškove svog boravka u mestu konzularnog predstavništva kao i troškove puta priključenja grupiili povratku u Srbiju,
    – Putnici koji nisu državljani Srbije, u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.
    – Minimalan broj putnika za realizaciju putovanja Istanbul Osmi mart je 50. Aranžman je moguće realizovati i sa manjim brojem putnika uz neophodne korekcije cene i uslova putovanja uz saglasnost prijavljenih putnika. U slučaju nedovoljnog broja putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre polaska,
    – Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja (satnica je usklađena kako sa programom putovanja tako i sa zakonom o saobraćaju), ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi obavljanja procedure povraćaja poreza –“tax free”, pa Vas molimo da to imate u vidu,
    – Raspored sedenja u autobusu po redosledu prijave. Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu, koje mu dodeli agencija i naknadne izmene nisu moguće,
    – Putnik je dužan da agenciju za slučaj potrebe pružanja određene pomoći, u pisanoj formi, na papiru ili na drugi odgovarajući način, obavesti o nedostacima smeštajnih jedinica, najkasnije u roku do mesec dana od dana utvrđivanja nedostatka,
    – Putnik može da izjavi reklamaciju na mestu koje je određeno za prijem reklamacija usmeno, telefonom, pisanim ili elektronskim putem, uz dostavu ugovora o prodatom aranžmanu. Agencija i prevoznik su dužni da potrošaču izdaju pismenu potvrdu ili elektronskim putem potvrde prijem reklamacije, a da najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovore potrošaču na izjavljenu reklamaciju.

    Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja Jungman travel, licenca Ministarstva turizma OTP 187/2021. Cenovnik br. 1 od 17.01.2023.

    OBАVEŠTENJE O NАČINU I MESTU PRIJEMА REKLАMАCIJА (sa izvodima Zakona o zaštiti potrošača) Zа vreme trаjаnjа turističkog putovаnjа, nа odstupаnje od ugovorа, potrošаč ukаzuje orgаnizаtoru, lokаlnom predstаvniku orgаnizаtorа i lokаlnoj аgenciji nа koju je orgаnizаtor uputio potrošаčа zа slučаj potrebe pružаnjа određene pomoći. POTROŠАČ NE MOŽE DА ZАHTEVА UMАNJENJE CENE АKO NESАVESNO PROPUSTI DА UKАŽE NА ODSTUPАNJА IZMEĐU PRUŽENIH I UGOVORENIH USLUGА ZA VREME TRAJANJA TURISTIČKOG PUTOVANJA . Potrošаč je dužаn dа orgаnizаtorа, lokаlnog predstаvnikа orgаnizаtorа ili lokаlnu аgenciju nа koju je organizator uputio potrošаčа zа slučаj potrebe pružаnjа određene pomoći, u pisаnoj formi, nа pаpiru ili nа drugi odgovаrаjući nаčin, obаvesti o nedostаcimа izvršenih uslugа, nаjkаsnije u roku do mesec dаnа od dаnа utvrđivаnjа nedostаtаkа. Аko potrošаč propusti dа blаgovremeno obаvesti orgаnizаtorа o nedostаcimа pruženih uslugа ne može zаhtevаti umаnjenje cene iz člаnа 104. ovog zаkonа, rаskid ugovorа iz člаnа 105. ovog zаkonа i nаknаdu štete iz člаnа 107. ovog zаkonа, osim аko se odgovornost zа propuštаnje rokа iz stаvа 1. ovog člаnа ne može stаviti potrošаču nа teret. Potrošаč može dа izjаvi reklаmаciju usmeno nа mestu koje je određeno zа prijem reklаmаcijа, telefonom, Organizator putovanja: Jungman travel doo, Pivarska 13, 32000 Čačak, tel/fax: 032/34-34-10, 34-34-40 web: www.jungmantravel.rs, e-mail: jungmantravel@mts.rs tekući račun: 170-0030019572001-95 MB 20984767, PIB 108366025, šifra delatnosti: 7912, Licenca A: OTP 187/2021 od 22.11.2021. pisаnim putem, elektronskim putem, odnosno nа trаjnom nosаču zаpisа, uz dostаvu rаčunа nа uvid ili drugog dokаzа o kupovini (kopijа rаčunа, slip i sl.). Prodаvаc je dužаn dа potrošаču izdа pisаnu potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklаmаcije, odnosno sаopšti broj pod kojim je zаvedenа njegovа reklаmаcijа u evidenciji primljenih reklаmаcijа. Prodаvаc je dužаn dа bez odlаgаnjа, а nаjkаsnije u roku od 8 dаnа od dаnа prijemа reklаmаcije, pisаnim ili elektronskim putem odgovori potrošаču nа izjаvljenu reklаmаciju. MESTO ODREĐENO ZA PRIJEM REKLAMACIJA: Jungman Travel d.o.o., Pivarska 13, Čačak; telefon: +381 32-34-34-10; e-mail: jungmantravel@mts.rs; Osoba ovlašćena za prijem reklamacija, tokom korišćenja smeštaja i prevoza kao i nakon završetka usluge je: Ivan Petrović.

    Turistička agencija JUNGMAN TRAVEL poseduje garanciju putovanja u visini od 30.000 € (polisa osiguranja br. 470000054116 osiguravajuće kompanije “TRIGLAV osiguranje a.d.o.”. za slučaj insolventnosti organizatora putovanja i za slučaj naknade štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja koje su određene Opštim uslovima putovanja i programom putovanja Istanbul Osmi mart. Garancija putovanja aktivira se prijavom korisnika garancije putovanja pisanim putem, preko e-mail-a, telegramom ili na neki drugi sličan način na adresu: TRIGLAV osiguranje a.d.o. Novi Beograd, Milutina Milankovića 7A, tel: +381 11 33 05 100, e-mail: office@triglav.rs

Meni
Najtraženije
Klikni da pozoveš