hotel nebo ksamil
Trajanje: 7 noćenja
Lokacija: Ksamil, Albanija
Cena: od 199 €
Rezerviši
 • Hotel Nebo 3*

  Hotel NEBO 3* – hotel je udaljen od plaže Ksamil 350 m.
  Sadržaj hotela: restoran, bar, besplatan parking, besplatan wi-fi
  Sadržaj soba: klima, TV, balkon, besplatan wi-fi

 • Cene u tabeli su izražene u evrima po osobi na bazi 7 noćenja- sopstveni prevoz

  HOTEL NEBO 3*19.06.
  26.06.
  26.06.
  03.07.
  03.07.
  10.07.
  10.07.
  17.07.
  17.07.
  24.07.
  24.07.
  31.07.
  31.07.
  07.08.
  07.08.
  14.08.
  14.08.
  21.08.
  21.08.
  28.08.
  28.08
  04.09.
  04.09.
  11.09.
  usluga ND777777777777
  odrasla osoba199199219219219219249249249249219199
  3. odrasla osoba199199219219219219249249249249219199
  1. dete od 0-5.99000000000000
  1. dete od 6-11.99999910910910910912512512512510999

  NAPOMENA: Doplata za polupansion 8 eur po osobi po danu.

  Legenda: ND – noćenje sa doručkom
  *Cene su izražene po osobi u eurima za odabrani hotel i uslugu.
  *Plaćanje po srednjem kursu NBS na dan uplate.
  *Deca od 0-5.99 koriste zajednički ležaj.
  UMANJENJE ZA DVE VEZANE SMENE JE 30€ PO OSOBI (VAZI I ZA DECU)

  Aranžman obuhvata:
  – Smeštaj na bazi 7 noćenja u odabranom hotelu i izabranoj usluzi
  – Troškove organizacije putovanja

  Aranžman ne obuhvata:
  – Prevoz
  – Međunarodno putno zdravstveno osiguranje
  – Boravišnu taksu 1 eur po osobi po noćenju (plaćanje na recepciji hotela)
  – Individualne troškove putnika.

  PREVOZ:
  – Polasci su svakog petka, dan ranije u odnosu na tabelu.
  – Cena povratne karte do Ksamila:
  73 eur iz Beograda za odrasle, 63 eur za decu (od 0 do 9,99 god);
  90 eur iz Novnog Sada za odrasle, 80 eur za decu (od 0 do 9,99 god);
  63 eur iz Niša za odrasle, 53 eur za decu (od 0 do 9,99 god).
  – Raspored sedišta određuje agencija.

  VAŽNO!!! REZERVIŠITE BEZ RIZIKA! U slučaju zatvaranja granica između Srbije i Albanije, kao i tranzitnih zemalja, sva novouplaćena sredstva posle 05.01.2021. se vraćaju u celosti.
  NAPOMENA: PUTNICI MORAJU IMATI LIČNU KARTU ZA PRELAZAK PREKO KOSOVA.
  ZA DECU ISPOD 16.GODINA NEOPHODAN JE IZVOD IZ MATIČNE KNJIGE ROĐENIH SA ZAHEFTANOM SLIKOM U LEVOM GORNJEM UGLU OVEREN U OPŠTINI.

 • PROGRAM PUTOVANJA:
  1.dan BEOGRAD – KSAMIL – Sastanak putnika u 20:30h na parkingu Sava centra. Polazak za Ksamil u 21:00h. Noćna vožnja kroz Srbiju, Kosovo i Albaniju uz kraća usputna zadržavanja radi odmora i obavljanja graničnih formalnosti.
  2. – 8.dan KSAMIL – Dolazak u Ksamil u jutarnjim časovima. Smeštaj i boravak u hotelu na bazi 7 noćenja i odabrane usluge.
  9.dan DRAČ – BEOGRAD – Napuštanje hotela. Polazak iz Ksamila u popodnevnim časovima. Vožnja kroz Albaniju i Kosovo uz kraća usputna zadržavanja radi odmora i obavljanja graničnih formalnosti.
  10.dan BEOGRAD – Dolazak u Beograd u ranim jutarnjim časovima.

 • USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:
  – Gotovinsko plaćanje: 30% prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 21 dan pre početka aranžmana;
  – Preko računa –  uz profakturu
  – Karticama: Visa, Master, Maestro, Dina;
  – Čekovima: 40% prilikom rezervacije, ostatak u jednakim mesečnim ratama, rate dospevaju 10. i 20-og u mesecu, dospeće poslednje rate 20.11.2021.

 • NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:
  • U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 15:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova.
  • Agencija ne može garantovati brzinu interneta i nije odgovorna u slučaju slabog signala ili nestanka interneta usled tehničkih problema albanskih operatera. Uprava hotela zadržava pravo da izmeni navedene usluge i sadržaje, ako je potrebno, u skladu sa merama pandemije Covid-19.
  • Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.
  • U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izlged pomoćnog ležaja zavise od smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom manjih dimenzija u odnosu na standardni ležaj.
  • Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta.
  • Putnik je dužan da poštuje pravila smeštajnog objekta i sam snosi odgovornost usled sankcionisanja od strane osoblja.
  • Organizator putovanja, zadržava pravo rasporeda po sobama, u skladu sa strukturom soba smeštajnog objekta. Ukoliko postoji mogućnost u datom momentu u smeštajnom objektu, putnici će dobiti vrstu kreveta (bračni, razdvojeni) po želji, sobe jednu do druge, na istom spratu itd. Agencija se trudi da izađe u susret željama putnika, no često ovakve stvari nisu izvodljive – te ih ne možemo garantovati.

  VAŽNE NAPOMENE:
  • NE POSTOJI MOGUĆNOST ODABIRA SEDIŠTA Agencija pravi raspored sedenja , uzimajući u obzir starija lica , porodice sa malom decom, trudnice kao i vreme uplate. Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu koje mu dodeli agencija. Naknadne izmene nisu moguće.
  • Dozvoljeni prtljag jeste 1 putna torba čija dimenzija – dužina+širina+visina ne prelazi 158cm. Maksimalna težina prtljaga je 20 kg.
  • Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, parkinga, vodiča, ulaznica, organizacije… Cene fakultativnih izleta su podlložne promenama u zavisnosti od broja prijavljenih putnika ili u slučaju promena cena ulaznica na lokalitetima. Neophodan minimum za izvođenje fakultativnih izleta je 30 putnika. U slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera, organizator izleta tj. ino-partner zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate,te se organizator ne može smatrati odgovornim za fakultativne izlete. Prema pravilima organizatora fakultativnih izleta ( ino-partnera) naknadno odustajanje već prijavljenih putnika ne podleže povraćaju uplaćenih sredstava. Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.
  • Putnik koji svojim neadekvatnim ponašanjem uznemirava druge putnike, ometa vozače i pratioca u poslu ili ugrožava realizaciju programa putovanja, biće odmah isključen sa putovanja i sva odgovornost prelazi na njega bez prava na žalbu i povraćaj novca. Agencija zadržava pravo krivičnog gonjenja nesavesnog putnika usled gore navedenih okolnosti.
  • Putnik je dužan da poštuje satnicu određenu od strane predstavnika agencije na putovanju, u suprotnom predstavnik agencije ima pravo da putnika isključi sa putovanja.
  • Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilaska, termina polaska…)
  • Putnici koji imaju za cilj putovanja i posetu pojedinim institucujama, savetujemo da se putem internet informišu o radnom vremenu istih kao i o tome da li je potrebna rezervacija termina za posetu.
  • Predviđeni raspored privremenog zaustavljanja: zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3-4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu agencija određuje mesta za pauzu i dužinu iste. U turističikim autobusima nije moguća upotreba toaleta, putnici mogu u skladu sa programom putovanja na pauzama koje se prave ( u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice) istu iskoristiti za upotrebu toaleta.
  • Organizator putovanja zadržava pravo promene sadržaja programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta, radovi na putu….
  • Za sve ove slučajeve, ukoliko na strani putnika dođe do bilo kakve štete i/ili nepredviđenih troškova usled nepoštovanja navedenih uputstava i napomena, organizator putovanja ne snosi odgovornost već celokupan iznos štete i/ili dodatnih troškova snosi putnik.
  • Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja. Od momenta prijavljivanja, stvaraju se administrativni troškovi organizatora putovanja. Felix travel zadržava pravo da propiše i drugačije uslove plaćanja za pojedine promotivne ponude, kao i za zaposlene u firmama sa kojima zaključi poseban ugovor.
  • Organizator zadržava pravo da putem PROMOCIJA i LAST MINUTE ponuda proda svoje slobodne kapacitete po cenama koje su drugačije od onih u cenovniku. Stranke koje su uplatile aranžman po cenama objavljenim u redovnom cenovniku nemaju pravo da potražuju nadoknadu na ime razlike u ceni.
  • Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja na punoletno lice –pratioca.
  • Agencija ne snosi odgovornost za neispravnost pasoša ili vize, niti je odgovorna ukoliko pogranične ili imigracione vlasti ne odobre ulazak, tranzit ili dalji boravak putnika. Posledice gubitka ili krađe pasoša tokom putovanja, kao i troškove izdavanja nove putne isprave snosi putnik. U slučaju plaćenog putovanja koje nije realizovano usled neispravnosti putne isprave ili gubitka tokom trajanja programa putovanja, putnik nema pravo na refundaciju i snosi svu odgovornost.
  • Pogranične službe prilikom pasoške kontrole mogu zatražiti od putnika da pokaže novčana sredstva (kartice , gotovina…), kao i međunarodno zdravstveno osiguranje.
  • Preporuka je, da se putnici sa novim crvenim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju …) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije.
  • U slučaju uvođenja viza za državljane Republike Srbije, svi putnici su u obavezi da organizatoru dostave na vreme potrebnu dokumentaciju, a o uslovima i plaćanju viziranja će naknadno biti obavešteni.
  • Proveriti 2 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa.
  • Putnici koji nisu državljani Srbije obavezni su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje putuju. Za državljane Srbije ne postoji vizni režim za navedene zemlje u program.
  • U slučaju promena na monetarnom tržištu ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, agencija zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja.
  • Agencija ne snosi odgovornost za sve informacije date usmenim ili elektronskim putem, validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.

Meni
Najtraženije
Klikni da pozoveš