Trajanje: 30.12.2021. - 02.01.2022. 4 dana / 2 noćenja
Lokacija: Budimpešta
Cena: 129 €
Rezerviši
 • Budimpešta Nova Godina

  DOČEK NOVE GODINE 2022. U BUDIMPEŠTI – “KRALJICI DUNAVA”
  Prevoz autobusom – dva noćenja sa doručkom – doček Nove Godine

  Termin: 30.12.2021 – 02.01.2022.

  PROGRAM PUTOVANJA :
  1. DAN: ČAČAK (BEOGRAD) – BUDIMPEŠTA
  Polazak iz Čačka u 20:00 h sa parkinga kod TC RODA.  Polazak autobusa u 21:30 h sa Novog Beograda, prekoputa TC Ušće, pored Brankovog mosta (bivša okretnica autobusa 43, a sadašnje stajalište autobusa br 60, skejt park). Tačno vreme polaska javiće organizator svakom putniku dan pred polazak. Noćna vožnja kroz Srbiju i Mađarsku.

  2. DAN: BUDIMPEŠTA- DOČEK NOVE GODINE 

  Dolazak u Budimpeštu u prepodnevnim časovima. Obilazak grada prema programu putovanja sa stručnim vodičem (Trg Heroja, Andraši bulevar, Opera, Baletski institut, Ruzveltov trg, lančani most Sečenji, Ribarski bastioni, crkva Sv. Mateje, Citadela, kraljevski dvorac, most Eržebet, ulica Vaci). Smeštaj u hotel. Slobodno vreme. DOČEK NOVE GODINE (fakultativni prevoz do centra grada). Noćenje.

  3. DAN: BUDIMPEŠTA – SENTANDREJA (fakultativno) – KRSTARENJE DUNAVOM (fakultativno) – ODLAZAK U ČARDU (fakultativno)
  Doručak. Fakultativno: Odlazak u Sent Andreju. Obilazak Trga Vuka Karadžića,  Požarevačka i Beogradska crkva, kuća Jakova Ignjatovića, krst Cara Lazara, muzej Srpske Pravoslavne crkve, Trgovački trg. U večernjim časovima fakultativna vožnja brodom po  Dunavu uz vodiča na srpskom jeziku. Nakon vožnje fakultativni odlazak u Čardu (večera i muzički program) na reprizu dočeka Nove godine.  Noćenje. 

  4. DAN: BUDIMPEŠTA – TRŽNI CENTAR CAMPONA (fakultativno) – ČAČAK
  Doručak. Napuštanje hotela. Slobodan dan za individualno razgledanje grada ili    fakultativni odlazak do tržnog centra Campona uz posetu Tropikarijumu. Polazak za Srbiju u popodnevnim časovima. Dolazak u kasnim večernjim časovima. Kraj programa. 

  *naslovna fotografija: Budapest: Hungarian Parliament, zahvaljujući Fickr.com, licenca: https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ 

  Cena aranžmana: 150 €
  Promo cena: 129 €

  CENA ARANŽMANA OBUHVATA:
  -Autobuski prevoz na relacijama prema programu turističkim autobusima,
  -Dva noćenja sa doručkom u 1 / 2 i 1 /2 +1 (pomoćni krevet ),
  -Organizacione i druge troškove agencije.
  CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:
  Fakultativne izlete: 
  -Transfer za fakultativni doček do centra grada sa povratkom- 7 €,
  -Krstarenje Dunavom- 15 € / 10 € (deca do 12 godina),
  -Izlet u Sentandreju- 15 € / 10 € (deca do 12 godina),
  -Večera u čardi sa zabavnim programom za reprizu- 35 € / 30 € (deca do 12 godina) – prijava u agenciji
  -Tržni centar Campona- 5 €,
  -Ulaznica za Tropikarijum – 2700 forinti (oko 10 € odrasli), 2000 forinti (oko 7 € deca do 18 godina) – ulaznice su individualne i plaćaju se na licu mesta.

  NAČIN PLAĆANJA:
  – gotovinsko plaćanje: 30% prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 10 dana pre početka putovanja,
  – plaćanje karticama: Visa, Master, Maestro, Dina,
  – preko računa: uz profakturu izdatu od strane agencije Jungman Travel-a.

  NAPOMENA U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA:
  Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, parkinga, vodiča, ulaznica, organizacije. Agencija ne snosi odgovornost promene cene ulaznica na lokalitetima u odnosu na dan izlaska programa – cena je podložna promeni. Izvršilac usluga na odredištu je lokalni partner.

  OPIS HOTELA:
  Hotel “POLUS *** “ se nalazi u širem centru grada, odlično povezan gradskim prevozom tako da se do centra stiže za svega 15-ak minuta.

 • Preuzmi program putovanja u PDF / Word

  Napomene:

  Aranžman je rađen na bazi od minimum 40 prijavljenih putnika. U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre polaska. Organizator putovanja Turistička agencija Jungman Travel, Licenca OTP 187/2021 Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja. Program br.1 ( Budimpešta Nova Godina od 02.12.2021..)

  Najnovije informacije o trenutno epidemiološkoj situaciji i uslovima za ulazak u Mađarsku možete pronaći na linku

  OBАVEŠTENJE O NАČINU I MESTU PRIJEMА REKLАMАCIJА (sa izvodima Zakona o zaštiti potrošača)
  Zа vreme trаjаnjа turističkog putovаnjа Budimpešta Nova Godina, nа odstupаnje od ugovorа, potrošаč ukаzuje orgаnizаtoru, lokаlnom predstаvniku orgаnizаtorа i lokаlnoj аgenciji nа koju je orgаnizаtor uputio potrošаčа zа slučаj potrebe pružаnjа određene pomoći. POTROŠАČ NE MOŽE DА ZАHTEVА UMАNJENJE CENE АKO NESАVESNO PROPUSTI DА UKАŽE NА ODSTUPАNJА IZMEĐU PRUŽENIH I UGOVORENIH USLUGА ZA VREME TRAJANJA TURISTIČKOG PUTOVANJA BUDIMPEŠTA NOVA GODINA. Potrošаč je dužаn dа orgаnizаtorа, lokаlnog predstаvnikа orgаnizаtorа ili lokаlnu аgenciju nа koju je organizator uputio potrošаčа zа slučаj potrebe pružаnjа određene pomoći, u pisаnoj formi, nа pаpiru ili nа drugi odgovаrаjući nаčin, obаvesti o nedostаcimа izvršenih uslugа, nаjkаsnije u roku do mesec dаnа od dаnа utvrđivаnjа nedostаtаkа. Аko potrošаč propusti dа blаgovremeno obаvesti orgаnizаtorа o nedostаcimа pruženih uslugа ne može zаhtevаti umаnjenje cene iz člаnа 104. ovog zаkonа, rаskid ugovorа iz člаnа 105. ovog zаkonа i nаknаdu štete iz člаnа 107. ovog zаkonа, osim аko se odgovornost zа propuštаnje rokа iz stаvа 1. ovog člаnа ne može stаviti potrošаču nа teret. Potrošаč može dа izjаvi reklаmаciju usmeno nа mestu koje je određeno zа prijem reklаmаcijа, telefonom, pisаnim putem, elektronskim putem, odnosno nа trаjnom nosаču zаpisа, uz dostаvu rаčunа nа uvid ili drugog dokаzа o kupovini (kopijа rаčunа, slip i sl.). Prodаvаc je dužаn dа potrošаču izdа pisаnu potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklаmаcije, odnosno sаopšti broj pod kojim je zаvedenа njegovа reklаmаcijа u evidenciji primljenih reklаmаcijа. Prodаvаc je dužаn dа bez odlаgаnjа, а nаjkаsnije u roku od 8 dаnа od dаnа prijemа reklаmаcije, pisаnim ili elektronskim putem odgovori potrošаču nа izjаvljenu reklаmаciju. MESTO ODREĐENO ZA PRIJEM REKLAMACIJA: Jungman Travel d.o.o., Pivarska 13, Čačak;
  telefon: +381 32-34-34-10; e-mail: jungmantravel@mts.rs; Osoba ovlašćena za prijem reklamacija, tokom korišćenja smeštaja i prevoza kao i nakon završetka usluge je:  Ivan Petrovic.

  Uz program Budimpešta Nova Godina važe Opšti uslovi putovanja – Jungman Travel, Čačak, licenca Ministarstva turizma OTP 187/2021.

   

Meni
Najtraženije
Klikni da pozoveš