Trajanje: 04.03.-06.03.2022. 3 DANA / 2 NOĆENJA
Lokacija: SJENICA I UVAC
Cena: FIRST MINUTE 5.990 RSD
Rezerviši
 • ZIMSKI RASPUST i 8. MART NA PEŠTERSKOJ VISORAVNI

  Hotel Borovi 3*

  Prevoz autobusom – dva polupansiona – izleti – animacije za decu

  Termini: 21.-23.01;  11.-13.02;  04.-06.03;

  PROGRAM PUTOVANJA :

  1. DAN: 
  Polazak sa Novog Beograda (bivša okretnica autobusa 43, a sadašnje stajalište autobusa br 60, pored Brankovog mosta, preko puta TC Ušće) u 07:30 h (tačno vreme biće poznato najkasnije dan pred putovanje – organizator šalje obaveštenje svim putnicima sa svim detaljima polaska). Polazak iz Čačka u 09:30. Dolazak grupe u Sjenicu. U pratnji lokalnog vodića obilazimo Sjenicu:crkvu Svetog Petra i Pavla,džamiju Sultanije Valide,centar grada. Dolazak grupe u hotel. Smeštaj uz piće dobrodošlice.U dogovorenom vremenu,odlazimo na Ski centar Žari na poludnevno skijanje,sankanje,grudvanje..Povratak u hotel,a sa našim najmlađim gostima se družimo uz projekciju filmova,crtanja,igranje igrica,…. Večera. Slobodno vreme. Noćenje.

  2. DAN:
  Doručak
  -švedski sto. Sastanak ispred hotela i odlazak na Ski centar Žari.Na ski centru organizovaćemo školu skijanja i animacije na snegu. Celodnevno skijanje,grudvanja,sankanje,pravljenje sneška belića….Povratak u hotel. U dogovorenom vremenu organizujemo čas kulinarstva, gde ćemo sa našim domaćicama praviti sjeničku pitu i sjeničke mantije , koje ćemo posle i degustirati uz ostale sjeničke proizvode,a sa našim najmlađim gostima idemo u igraonicu Radost– 500m od hotela. Animacije za decu. Večera. Slobodno vreme ili odlazimo na zajednički sjenički korzo-večernja šetnja Sjenicom. Noćenje.

  3.DAN:
  Doručak-švedski sto. Sastanak grupe ispred hotela i odlazak na vidikovac Molitvu-fakultativno jeep safary.Na ovoj turi ćemo gledati meandre Uvca u zimskom izdanju ili ukoliko gosti ne žele,odlazimo na ski centar Žari. Povratak u hotel oko 12h. Povratak u Beograd u poslepodnevnim časovima. Kraj programa.

  Promo cena – autobuski prevoz: 7990 RSD

  Promo cena – sopstveni prevoz: 5990 RSD

  CENA ARANŽMANA OBUHVATA:
  – prevoz autobusom turističke klase (visokopodni ili duble decker,klima,audio/video oprema) na relacijama navedenim u programu (za putnike koji uplate aranžman autobusom),
  – 2 noćenja na bazi polupansiona doručak ( švedski sto, večera kontinentalna),
  – boravišnu taksu i osiguranje,
  – organizaciju i vođstvo puta.
  U hotelu:
  – piće dobrodošlice,
  – korpu voća u sobi,
  – animacija za decu u igraonici Radost u trajanju od 2h,
  – animacije za decu,
  – čas kulinarstva

  -Degustacija sjeničkih proizvoda,
  – Vaučer za 10% popusta na ski školu.

  CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:
  – individualne troškove
  – ski pass i iznajmljivanje opreme na ski centru Žari (cena za iznajmljivanje skija je 700 RSD, ski škola je 1.200 RSD – jeep safary ( 1000 RSD),
  – Doplate: za polazak iz Novog Sada 20 €, za polazak iz Užica 1200 RSD, za polazak iz Požege 600 RSD,

  POPUSTI ZA DECU:
  -deca od 0-6 borave gratis u pratnji dve odrasle osobe i dele zajednički ležaj-imaju obrok;
  -deca od 6-12 godina plaćaju 50% u pratnji dve odrasle osobe ;
  -deca od 0-6godina u pratnji jedne odrasle osobe placaju 50% od ukupne cene aranžmana;
  -deca od 6-12 godina u pratnji jedne odrasle osobe plaćaju 70% od ukupne cene aranžmana;

  NAČIN PLAĆANJA:
  – gotovinsko plaćanje: 30% prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 10 dana pre početka putovanja,
  – plaćanje karticama: Visa, Master, Maestro, Dina,
  – preko računa: uz profakturu izdatu od strane agencije Jungman Travel-a.

  NAPOMENA U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA:
  Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, parkinga, vodiča, ulaznica, organizacije. Agencija ne snosi odgovornost promene cene ulaznica na lokalitetima u odnosu na dan izlaska programa – cena je podložna promeni. Izvršilac usluga na odredištu je lokalni partner.

  OPIS HOTELA:
  Hotel Borovi 3* se nalazi na gradskom trgu, okružen zelenilom u pešačkoj zoni. Hotel raspolaže sa 70 moderno opremljenih smeštajnih jedinica sa pogledom na jezero, dva restorana, picerijom, dve terase. Sve sobe sadrže wi-fi, TV, toalet, telefon.

  Slike i snimak

  Pozivamo Vas da pogledate naš tekst upoznavanja sa Uvcem, pogledate foto reportažu sa jedne od tura ili saznate nešto više o istoriji samog jezera.

 • Preuzmi program putovanja u PDF / Word

  Napomene:

  – Svaka promena programa putovanja od strane samog putnika u toku putovanja, a uz saglasnost predstavnika agencija ne predstavlja izmenu ugovorenog programa
  – Rok za prijavljivanje je 15 dana pre putovanja ili do popune mesta,
  – Organizator putovanja zadržava pravo izmene programa putovanja (redosled pojedinih sadržaja u programu usled objektivnih okolnosti). Svi putnici po prihvatanju programa obavezni su da se upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja, uslovima putnog zdravstvenog osiguranja i opštim uslovima putovanja turističke agencije
  -Smeštajni objekti u ovom programu su kategorisani od strane Turističke Asocijacije Srbije,
  – U slučaju promene u cenama prevoznika, konzularnog predstavništva i osiguravajućih društava agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana,
  – Organizator ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja, dobijenih od strane radnika agencije kao i radnika ovlašćenih subagenata, koje nisu u skladu sa elementima zaključenih ugovora o putovanju,
  – Minimalan broj putnika za realizaciju putovanja je 40. Aranžman je moguće realizovati i sa manjim brojem putnika uz neophodne korekcije cene i uslova putovanja uz saglasnost prijavljenih putnika. U slučaju nedovoljnog broja putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre polaska,
  – Raspored sedenja u autobusu po redosledu prijave. Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu, koje mu dodeli agencija i naknadne izmene nisu moguće,
  – Putnik je dužan da agenciju za slučaj potrebe pružanja određene pomoći, u pisanoj formi, na papiru ili na drugi odgovarajući način, obavesti o nedostacima smeštajnih jedinica, najkasnije u roku do mesec dana od dana utvrđivanja nedostatka,
  – Putnik može da izjavi reklamaciju na mestu koje je određeno za prijem reklamacija usmeno, telefonom, pisanim ili elektronskim putem, uz dostavu ugovora o prodatom aranžmanu. Agencija i prevoznik su dužni da potrošaču izdaju pismenu potvrdu ili elektronskim putem potvrde prijem reklamacije, a da najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovore potrošaču na izjavljenu reklamaciju.

  OBАVEŠTENJE O NАČINU I MESTU PRIJEMА REKLАMАCIJА (sa izvodima Zakona o zaštiti potrošača)
  Zа vreme trаjаnjа turističkog putovаnjа Uvac Nova Godina, nа odstupаnje od ugovorа, potrošаč ukаzuje orgаnizаtoru, lokаlnom predstаvniku orgаnizаtorа i lokаlnoj аgenciji nа koju je orgаnizаtor uputio potrošаčа zа slučаj potrebe pružаnjа određene pomoći. POTROŠАČ NE MOŽE DА ZАHTEVА UMАNJENJE CENE АKO NESАVESNO PROPUSTI DА UKАŽE NА ODSTUPАNJА IZMEĐU PRUŽENIH I UGOVORENIH USLUGА ZA VREME TRAJANJA TURISTIČKOG PUTOVANJA UVAC NOVA GODINA. Potrošаč je dužаn dа orgаnizаtorа, lokаlnog predstаvnikа orgаnizаtorа ili lokаlnu аgenciju nа koju je organizator uputio potrošаčа zа slučаj potrebe pružаnjа određene pomoći, u pisаnoj formi, nа pаpiru ili nа drugi odgovаrаjući nаčin, obаvesti o nedostаcimа izvršenih uslugа, nаjkаsnije u roku do mesec dаnа od dаnа utvrđivаnjа nedostаtаkа. Аko potrošаč propusti dа blаgovremeno obаvesti orgаnizаtorа o nedostаcimа pruženih uslugа ne može zаhtevаti umаnjenje cene iz člаnа 104. ovog zаkonа, rаskid ugovorа iz člаnа 105. ovog zаkonа i nаknаdu štete iz člаnа 107. ovog zаkonа, osim аko se odgovornost zа propuštаnje rokа iz stаvа 1. ovog člаnа ne može stаviti potrošаču nа teret. Potrošаč može dа izjаvi reklаmаciju usmeno nа mestu koje je određeno zа prijem reklаmаcijа, telefonom, pisаnim putem, elektronskim putem, odnosno nа trаjnom nosаču zаpisа, uz dostаvu rаčunа nа uvid ili drugog dokаzа o kupovini (kopijа rаčunа, slip i sl.). Prodаvаc je dužаn dа potrošаču izdа pisаnu potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklаmаcije, odnosno sаopšti broj pod kojim je zаvedenа njegovа reklаmаcijа u evidenciji primljenih reklаmаcijа. Prodаvаc je dužаn dа bez odlаgаnjа, а nаjkаsnije u roku od 8 dаnа od dаnа prijemа reklаmаcije, pisаnim ili elektronskim putem odgovori potrošаču nа izjаvljenu reklаmаciju. MESTO ODREĐENO ZA PRIJEM REKLAMACIJA: Jungman Travel d.o.o., Pivarska 13, Čačak;
  telefon: +381 32-34-34-10; e-mail: jungmantravel@mts.rs; Osoba ovlašćena za prijem reklamacija, tokom korišćenja smeštaja i prevoza kao i nakon završetka usluge je:  Ivan Petrovic.

  Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja – Jungman Travel DOO, Čačak, licenca Ministarstva turizma OTP 187/2021.

  Cenovnik br 1. od 04.01.2022.

  Turistička agencija JUNGMAN TRAVEL poseduje garanciju putovanja u visini od 30.000 € (polisa osiguranja br. 470000054116) osiguravajuće kompanije “TRIGLAV osiguranje a.d.o.”. za slučaj insolventnosti organizatora putovanja i za slučaj naknade štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja koje su određene Opštim uslovima putovanja i programom putovanja. Garancija putovanja aktivira se prijavom korisnika garancije putovanja pisanim putem, preko e-mail-a, telegramom ili na neki drugi sličan način na adresu: TRIGLAV osiguranje a.d.o. Novi Beograd, Milutina Milankovića 7A, tel: +381 11 33 05 100, e-mail: office@triglav.rs


Meni
Najtraženije
Call Now ButtonKlikni da pozoveš